Koronavaksine

Vi skal tilby koronavaksine gratis til alle som bor i Oslo. Du blir kontaktet når det er din tur.

Registrer om du vil ta vaksinen 

Vi vil gjerne vite om du vil ta vaksinen eller ikke. Det hjelper kommunen med å kalle inn til vaksinering mer effektivt.

Hvis du har hatt covid-19 anbefaler vi fortsatt at du vaksinerer deg. Du må oppgi at du har hatt covid-19 når du blir innkalt til vaksinasjon. Du vil kun trenge 1 dose.

Registrer at du vil ta koronavaksinen

Disse vaksinene kan du få

Oslo kommune følger det nasjonale vaksinasjonsprogrammet. Det betyr at vi for tiden vaksinerer byens innbyggere med vaksinene fra Pfizer og Moderna.

Du kan ikke selv velge hvilken vaksine du skal få.

De som har fått første dose med Astra Zeneca, vil tilbud om enten Pfizer eller Moderna cirka 12 uker etter man fikk første dose

Les mer om koronavaksinasjons-programmet på FHIs nettsider.

Prioriterte grupper

Oslo kommune legger opp til en trinnvis vaksinering av befolkningen, i tråd med retningslinjene fra nasjonale helsemyndigheter.

Prioriteringsrekkefølge

1. Beboere i sykehjem

2. Alder over 85 år

3. Alder 75-84 år

4. 4A: Alder 65-74 år

4B: Personer mellom 18 og 64 år med disse sykdommene/tilstandene med høy risiko for alvorlig forløp:

 • organtransplantasjon
 • immunsvikt
 • hematologisk kreftsykdom siste fem år 
 • annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift) 
 • nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon 
 • kronisk nyresykdom eller betydelig nedsatt nyrefunksjon
 • annen alvorlig og/eller kronisk sykdom som ikke er nevnt i listen over kan også gi økt risiko for alvorlig sykdom og død av covid-19. Dette vurderes individuelt av lege.

5. Alder 55-64 år med disse sykdommene/tilstandene:

 • kronisk leversykdom eller betydelig nedsatt leverfunksjon 
  Immundempende behandling ved autoimmune sykdommer
 • diabetes 
 • kronisk lungesykdom
 • fedme med kroppsmasseindeks (KMI på ≥ 35 kg/m2 eller høyere)
 • demens
 • kroniske hjerte- og karsykdommer (med unntak av høyt blodtrykk)
 • hjerneslag
 • annen alvorlig og/eller kronisk sykdom som ikke er nevnt i listen over kan også gi økt risiko for alvorlig sykdom og død av covid-19. Dette vurderes individuelt av lege.

6. Alder 45-54 år med de samme sykdommer eller tilstander som er listet opp i punkt 5

7. Alder 18-44 år med de samme sykdommer eller tilstander som er listet opp i punkt 5 

8. Alder 55-64 år 

9. Alder 45-54 år

Den nasjonale prioriteringsrekkefølgen for vaksinering

FHIs scenarier for når ulike grupper får vaksinen

Underliggende sykdommer

Fortrinnsvis vil de med de definerte underliggende sykdommene vaksineres hos fastlegen etter hvert. 

Fastlegen informerer bydelen om innbyggere med underliggende sykdommer.

Helsepersonell

I tillegg til gruppene ovenfor er helsepersonell prioritert, og kommunene kan sette av inntil 20 prosent av dosene til helsepersonell. Det er i hovedsak kritisk helsepersonell i essensielle tjenester som vaksineres foreløpig. Disse vaksineres parallelt med de prioriterte gruppene.

Status for vaksinering

Se andelen vaksinerte i Oslo

Status for vaksinering per bydel

Vaksinedoser fordeles til bydelene ut fra befolkningssammensetning og smittetrykk. Dette betyr at de ulike bydelene i Oslo vil få ulikt vaksinasjonstempo, og at vaksineringen kan gå raskere i enkelte bydeler.

Se informasjon om vaksinesenteret og status for vaksineringen i din bydel.

Slik får du vaksinetime

Du får en SMS når det er din tur

Når det er din tur til å få vaksine vil du få en SMS av Helseboka. Helseboka er Oslo kommune sin samarbeidspartner. Du kan lese mer om personvernhensyn og bruken av dine data her (PDF 0,1MB).

 1. SMSen inneholder en lenke, som du trygt kan trykke på. Lenken tar deg til helseboka sine sider, hvor du velger tidspunkt for vaksine-dose 1 og vaksinedose 2.
 2. Når du har valgt tidspunkt for vaksinasjon må du logge inn med BankID. Det må du gjøre for å bekrefte din identitet og svare på et egenerklæringsskjema. Det er viktig at du svarer på alle spørsmålene.
 3. Du vil få en SMS som bekrefter din time til vaksinasjon. Dersom du ikke får en slik melding må du logge deg inn via lenken du fikk og gjennomføre prosessen på nytt.

Vi kontakter alle som ikke bestiller time på egenhånd

Hvis du ikke har BankID, eller av annen grunn ikke får valgt time til vaksinasjon på Helseboka, vil vi ta kontakt med deg direkte. Du blir da kontaktet per telefon eller e-post med tilbud om vaksinetime. Du bør sjekke at du har riktig kontaktinformasjon registrert i kontaktregisteret på norge.no.

Pris

Koronavaksinen er gratis.

Fastlegen har ekstra ansvar for enkelte prioriterte grupper 

 • Er du i gruppe 5, 6 eller 7, er det fastlegen din som har ansvar for å identifisere deg. Du kan bli vaksinert enten hos fastlege eller på bydelens vaksinasjonssenter.
 • Er du i gruppe 4B, skal fastlegen din si i fra til bydelen eller kommunen du bor i at du skal prioriteres.

Er du i en av disse gruppene og bosatt i Oslo, men har fastlege i en annen kommune, anbefaler vi at du tar kontakt med fastlegen din for å forhøre deg om vaksinasjon. 

Er du usikker på om du er i en gruppe som skal identifiseres av fastlegen, anbefaler vi at du tar kontakt med fastlegen din.

Studerer du i Oslo?

Hvis du betaler semesteravgift til Studentsamskipnaden i Oslo (SiO) og er i prioriteringsgruppe 5, 6 eller 7, finner du informasjon om koronavaksine for studenter hos SiO Helse.

Befinner du deg i en annen kommune eller i utlandet?

Hvis du bor i en annen kommune enn Oslo over lengre tid, anbefaler vi at du kontakter den kommunen for å høre hvordan du kan melde deg til vaksinasjon der. Dette gjelder ikke om du er turist eller på hytta i annen kommune.

Hvis du er bosatt i utlandet, men skal være i Oslo en lenger periode samtidig som vi vaksinerer din gruppe, kan du få vaksinen her. Det forutsetter at du er i kommunen lenge nok til å få begge vaksinedosene.

Til personer med D-nummer eller som ikke er folkeregistrert

Hvis du har eller venter på D-nummer, eller du bor i Oslo men ikke er folkeregistrert, ikke har fastlege eller BankID, gjør du følgende for å få vaksinetime:

 • Ring Koronatelefonen på telefon 21 80 21 82
 • Tastevalg «vaksine»
 • Koronatelefonen kan hjelpe deg på flere ulike språk og har også tilgang på tolketjeneste
 • Koronatelefonen kan sette deg i kontakt med vaksinesenteret i bydelen du bor i

Når du har fått vaksinetime


Informasjon til deg som har fått time

Veiledning og videoer om vaksinen

Les mer om koronavaksinen, bivirkninger og effekt

Les om koronavaksineprogrammet hos Folkehelseinstituttet

Du kan også ringe koronatelefonen for råd og veiledning om koronavaksinasjon i Oslo kommune. Du kan få veiledning på flere språk. 

Det er ikke mulig å bestille time til vaksinasjon. 

Se åpningstider til koronatelefonen

Vaksinestrategien for Oslo

Strategi og handlingsplan for Covid-19 vaksinering i Oslo kommune (PDF 1MB)

 • Eventuelle endringer i vaksineplanen blir oppdatert på denne siden, men ikke i selve dokumentet fra mars 2021.

Vaksineinformasjon på tegnspråk

Vaksineringen av Oslo er igang