Koronavirus

Koronavaksine

Vi skal tilby koronavaksinasjon til innbyggerne i Oslo. Ved å vaksinere deg unngår du å bli syk.

Alle som skal få tilbud om vaksinen blir kontaktet på telefon, etter hvert som det er deres tur. Når du blir kontaktet, får du også vite tid og sted for vaksinen. Det er ikke nødvendig å kontakte kommunen eller fastlege for å sette seg på venteliste.

Koronavaksinen er gratis.

Vaksinetidspunkt og oppmøte

Du trenger ikke kontakte fastlegen eller kommunen for å bestille time eller sette deg på venteliste. Du vil bli kontaktet på telefon eller sms av kommunen med informasjon om oppmøtetid og sted for vaksinering. 

Vi anbefaler deg å sjekke at du har riktig telefonnummer registrert i kontaktregisteret på norge.no. Det kan bli kort tid mellom innkallingen og den oppsatte timen. Du kan ikke møte opp på vaksinasjonsstedet uten avtale.

For å unngå kø og smitterisiko, er det viktig at du møter opp presis når du får tidspunkt for vaksinering. Husk å ta på klær med ermer som lett kan brettes opp. 

Vaksinene må settes i to doser, med 21 dager mellomrom for Pfizer/BioNtech vaksinen og 28 dager for Moderna vaksinen. For at vaksinen skal fungere optimalt er det viktig at man tar begge dosene, og møter opp til de gitte timene.

Du har rett til tolk

Du har rett til tolk. Tolk er gratis. Har du behov for tolk, meld i fra om dette når kommunen tar kontakt. Både tolk og helsepersonell har taushetsplikt. Dette betyr at de holder opplysninger om din helse hemmelig.

Hvordan fungerer vaksinen?

Oslo kommune har så langt fått tilgang på to forskjellige vaksiner, Pfizer/BioNTech og Moderna. Vaksinene er like effektive og trygge for alle. Det vil ikke være mulig å be om en spesifikk vaksine. Vaksinene oppnår full effekt, det vil si 95% beskyttelse, innen én uke etter at dose nummer to er satt.

Alle vaksiner kan gi bivirkninger. De fleste bivirkningene er milde, varer ikke lenge og kan oppstå først når vaksinen tas i bruk. 

Vaksinen er frivillig. Koronavaksinen er godkjent av europeiske og norske myndigheter, og er trygg å ta. På samme måte som med andre legemidler og vaksiner, er det strenge krav til dokumentasjon. Vårt mål er at personer som blir anbefalt vaksinasjon, velger å ta vaksinen.

I begynnelsen er det usikkert hvor lenge effekten varer, hvor god effekten er blant personer med underliggende sykdommer, og i hvilken grad vaksinene beskytter mot smittespredning. Det er derfor viktig at du fortsetter å følge smittevernreglene, også etter at du er blitt vaksinert.

Vaksinasjonssteder

Hver bydel har nå et eget vaksinasjonssted, hvor bydelens innbyggere kan vaksineres. Om du ikke har mulighet til å komme deg til vaksinasjonssted, så meld fra om dette når du blir kontaktet. 

Det er ikke mulig å møte opp på vaksinasjonssentre uten avtale. 

Beboere på sykehjem og i omsorgsboliger vaksineres der.

Vaksinesentrene i bydelene
BydelAdresse
AlnaHaugerudsenteret 1-5, 2. etasje
BjerkeUlvenveien 82 og 80 
FrognerBydelens hus, Drammensveien 60
Gamle OsloKolstadgata 1, 1.etasje
GrorudGårdsveien 6, Grorud Samfunnshus
GrünerløkkaRøde kors konferansesenter Hausmannsgate 5-7
Nordre AkerTrimveien 4 (Domus Athletica)
NordstrandNordstrandveien 29
SageneKristiansands gate 2 (Sagene samfunnshus)
St. HanshaugenLovisenberggate 15b
StovnerStovner senter 3
Søndre NordstrandRosenholmveien 20
UllernHoffsveien 48
Vestre AkerSørkedalsveien 150a
ØstensjøOlaf Helsetsvei 6

Fastlegene vil også kunne få ansvar for deler av vaksineringen etter hvert. Oslo kommune vil lage detaljerte planer for dette i starten av 2021.

Prioriteringsrekkefølge

I starten vil det ikke være nok vaksine til alle som anbefales koronavaksine. Oslo kommune legger opp til en trinnvis vaksinering av befolkningen, i tråd med retningslinjene fra nasjonale helsemyndigheter.

 1. Beboere i sykehjem
 2. Alder over 85 år
 3. Alder 75-84 år
 4. Alder 65-74 år og personer mellom 18 og 64 år med disse sykdommene/tilstandene:
  • organtransplantasjon
  • immunsvikt
  • hematologisk kreftsykdom siste fem år 
  • annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift) 
  • nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon 
  • kroniske nyresykdom eller betydelig nedsatt nyrefunksjon
 5. Alder 55-64 år med disse sykdommene/tilstandene
  • kronisk leversykdom eller betydelig nedsatt leverfunksjon 
   Immundempende behandling ved autoimmune sykdommer
  • diabetes 
  • kronisk lungesykdom
  • fedme med kroppsmasseindeks (KMI på ≥ 35 kg/m2 eller høyere)
  • demens
  • kroniske hjerte- og karsykdommer (med unntak av høyt blodtrykk)
  • hjerneslag
  • annen alvorlig og/eller kronisk sykdom som ikke er nevnt i listen over kan også gi økt risiko for alvorlig sykdom og død av covid-19. Dette vurderes individuelt av lege.
 6. Alder 45-54 år med de samme sykdommer eller tilstander som er listet opp i punkt 5
 7. Alder 18-44 år med de samme sykdommer eller tilstander som er listet opp i punkt 5 
 8. Alder 55-64 år 
 9. Alder 45-54 år

Astma regnes som en kronisk lungesykdom blant personer som regelmessig bruker inhalasjonssteroider eller kortisontabletter. Personer som bruker hurtigvirkende anfallsmedisin av og til regnes ikke å ha en kronisk lungesykdom.

I tillegg til disse gruppene er helsepersonell prioritert, og kommunene kan sette av inntil 20% av dosene til helsepersonell. Denne prioriteringen er ennå ikke ferdig utarbeidet.

Kontakt

Koronatelefonen har opprettet en egen linje for råd og veiledning om koronavaksinasjon i Oslo kommune.

Det er ikke mulig å bestille time til vaksinasjon. Innbyggerne vil inntil videre bli kontaktet av kommunen på telefon for time til vaksinasjon. Du kan få veiledning på flere språk.

Telefonnummer: 21 80 21 82 (tast 3)

Åpningstider:

 • Mandag-fredag: 08:30 - 15:00
 • Lørdag-søndag: 09:00 - 15:00

Handlingsplan og koronavaksineprogrammet

Eventuelle endringer i vaksineplanen blir oppdatert på denne siden, men ikke i selve dokumentet fra 18. desember 2020.