Koronavaksine

Vi skal tilby koronavaksine gratis til alle som bor i Oslo. Du blir kontaktet når det er din tur.

Registrer om du vil ta vaksinen 

Vi vil gjerne vite om du vil ta vaksinen eller ikke. Det hjelper kommunen med å kalle inn til vaksinering mer effektivt.

Hvis du har hatt covid-19 anbefaler vi fortsatt at du vaksinerer deg. Du må oppgi at du har hatt covid-19 når du blir innkalt til vaksinasjon. Du vil kun trenge 1 dose.

Registrer at du vil ta koronavaksinen

Disse vaksinene kan du få

Oslo kommune følger det nasjonale vaksinasjonsprogrammet. Det betyr at vi for tiden vaksinerer byens innbyggere med vaksinene fra Pfizer og Moderna. Du kan ikke selv velge hvilken vaksine du skal få. Les mer om koronavaksinasjons-programmet på FHIs nettsider

Prioriterte grupper

Oslo kommune legger opp til en trinnvis vaksinering av befolkningen, i tråd med retningslinjene fra nasjonale helsemyndigheter.

Prioriteringsrekkefølge

1. Beboere i sykehjem

2. Alder over 85 år

3. Alder 75-84 år

4. 4A: Alder 65-74 år

4B: Personer mellom 18 og 64 år med disse sykdommene/tilstandene med høy risiko for alvorlig forløp:

 • organtransplantasjon
 • immunsvikt
 • hematologisk kreftsykdom siste fem år 
 • annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift) 
 • nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon 
 • kronisk nyresykdom eller betydelig nedsatt nyrefunksjon
 • annen alvorlig og/eller kronisk sykdom som ikke er nevnt i listen over kan også gi økt risiko for alvorlig sykdom og død av covid-19. Dette vurderes individuelt av lege.

5. Alder 55-64 år med disse sykdommene/tilstandene:

 • kronisk leversykdom eller betydelig nedsatt leverfunksjon 
  Immundempende behandling ved autoimmune sykdommer
 • diabetes 
 • kronisk lungesykdom
 • fedme med kroppsmasseindeks (KMI på ≥ 35 kg/m2 eller høyere)
 • demens
 • kroniske hjerte- og karsykdommer (med unntak av høyt blodtrykk)
 • hjerneslag
 • annen alvorlig og/eller kronisk sykdom som ikke er nevnt i listen over kan også gi økt risiko for alvorlig sykdom og død av covid-19. Dette vurderes individuelt av lege.

6. Alder 45-54 år med de samme sykdommer eller tilstander som er listet opp i punkt 5

7. Alder 18-44 år med de samme sykdommer eller tilstander som er listet opp i punkt 5 

8. Alder 55-64 år 

9. Alder 45-54 år

Den nasjonale prioriteringsrekkefølgen for vaksinering

FHIs scenarier for når ulike grupper får vaksinen

Underliggende sykdommer

Fortrinnsvis vil de med de definerte underliggende sykdommene vaksineres hos fastlegen etter hvert. 

Fastlegen informerer bydelen om innbyggere med underliggende sykdommer.

Helsepersonell

I tillegg til gruppene ovenfor er helsepersonell prioritert, og kommunene kan sette av inntil 20 % av dosene til helsepersonell. Disse vaksineres parallelt med de prioriterte gruppene.

Status for vaksinering per bydel

Vaksinedoser fordeles til bydelene ut fra befolkningssammensetning og smittetrykk. Dette betyr at de ulike bydelene i Oslo vil få ulikt vaksinasjonstempo, og at vaksineringen kan gå raskere i enkelte bydeler.

Se informasjon om vaksinesenteret og status for vaksineringen i din bydel.

Slik får du vaksinetime

Vi kontakter deg når det er din tur

Vi tar kontakt på e-post eller telefon. Du bør sjekke at du har riktig telefonnummer registrert i kontaktregisteret på norge.no.

Telefonnummeret vi ringer fra vil variere fra bydel til bydel. Vi sender en sms hvis vi ikke oppnår kontakt ved oppringing. 

Vi ber deg aldri om å oppgi personopplysninger over telefon, sms eller e-post.

Du trenger ikke kontakte fastlegen eller kommunen for å få vaksinen. Det er ikke mulig å bestille vaksinetime.

Du får sms med oppmøtetid og sted

Du får en sms fra kommunen om når og hvor du skal møte opp.

Det kan bli kort tid mellom innkallingen og den oppsatte timen.

I samme sms får du også informasjon om hvordan du kan endre tidspunktet, hvis det ikke passer. 

Pris

Koronavaksinen er gratis.

Fastlegen har ekstra ansvar for enkelte prioriterte grupper 

 • Er du i gruppe 5, 6 eller 7, er det fastlegen din som skal vaksinere deg.
 • Er du i gruppe 4B, skal fastlegen din si i fra til bydelen eller kommunen du bor i at du skal prioriteres.

Er du i en av disse gruppene og bosatt i Oslo, men har fastlege i en annen kommune, anbefaler vi at du tar kontakt med fastlegen din for å forhøre deg om vaksinasjon. 

Er du usikker på om du er i en gruppe som skal identifiseres av fastlegen, anbefaler vi at du tar direkte kontakt med fastlegen din.

Studerer du i Oslo?

Hvis du betaler semesteravgift til Studentsamskipnaden i Oslo (SiO) og er i prioriteringsgruppe 5, 6 eller 7, finner du informasjon om koronavaksine for studenter hos SiO Helse.

Befinner du deg i en annen kommune eller i utlandet?

Hvis du bor i en annen kommune enn Oslo over lengre tid, anbefaler vi at du kontakter den kommunen for å høre hvordan du kan melde deg til vaksinasjon der. Dette gjelder ikke om du er turist eller på hytta i annen kommune.

Er du bosatt i utlandet? 

Hvis du er bosatt i utlandet, men skal være i Oslo en lenger periode samtidig som vi vaksinerer din gruppe, kan du få vaksinen her. Det forutsetter at du er i kommunen lenge nok til å få begge vaksinedosene. 

Når du har fått vaksinetime


Informasjon til deg som har fått time

Videoer og veiledning om vaksinen

Les mer om koronavaksinen, bivirkninger og effekt

Les om koronavaksineprogrammet hos Folkehelseinstituttet

Du kan også ringe koronatelefonen for råd og veiledning om koronavaksinasjon i Oslo kommune. Du kan få veiledning på flere språk. 

Det er ikke mulig å bestille time til vaksinasjon. 

Se åpningstider til koronatelefonen

Vaksineinformasjon på tegnspråk

Vaksineringen av Oslo er igang