Koronavaksine

Vi skal tilby koronavaksine gratis til alle som bor i Oslo. Du blir kontaktet når det blir mulig for deg å bestille time for vaksinering.

Registrer om du vil ta vaksinen 

Vi vil gjerne vite om du vil ta vaksinen eller ikke. Det hjelper kommunen med å kalle inn til vaksinering mer effektivt.

Du blir uansett kontaktet når det blir mulig for deg å bestille time for vaksinering.

Hvis du har hatt covid-19 anbefaler vi fortsatt at du vaksinerer deg. Du vil da kun trenge 1 dose.

Registrer at du vil ta vaksinen

Plan for vaksinering i sommer

Innen 25. juli skal alle ha fått tilbud om dose 1, så lenge vi får vaksinene som er varslet.

Innen 20. juni skal alle over 45 år ha fått tilbud om vaksine. Hvis du er over 45 år og ikke har fått tilbud om vaksine innen 20. juni, ta kontakt med bydelen du bor i.

 • Aldersgruppe 55-65 år: Tilbud om vaksinedose 1 innen 6. juni
 • Aldersgruppe 45-54 år: Tilbud om vaksinedose 1 innen 20. juni
 • Aldersgruppe 18-24 år: Tilbud om vaksinedose 1 innen 27. juni
 • Aldersgruppe 40-44 år: Tilbud om vaksinedose 1 innen 4. juli
 • Aldersgruppe 25-39 år: Tilbud om vaksinedose 1 innen 25. juli

Du vil som regel få tilbud om vaksine minimum en uke fram i tid. I sommer vil vi også åpne for timer lenger tid i forveien, slik at du skal kunne planlegge rundt det i ferien. Enkelte vil kunne få tilbud om restdoser på kort varsel.

Har du fått dose 1 i Oslo, er det også her du skal få dose 2. Du har ikke mulighet til å få vaksine i Oslo hvis du er her på ferie. Da skal du vaksineres i din hjemkommune.

Slik får du vaksinetime

Du får en SMS når det er din tur

Når det er din tur til å få vaksine vil du få en SMS av Helseboka. Helseboka er Oslo kommune sin samarbeidspartner. Du kan lese mer om personvernhensyn og bruken av dine data her (PDF 0,1MB).

 1. SMS-en inneholder en lenke, som du trygt kan trykke på. Lenken tar deg til Helseboka sine sider, hvor du velger tidspunkt for vaksine-dose 1 og vaksinedose 2.
 2. Når du har valgt tidspunkt for vaksinasjon må du logge inn med BankID. Det må du gjøre for å bekrefte din identitet og svare på et egenerklæringsskjema. Det er viktig at du svarer på alle spørsmålene.
 3. Du vil få en SMS som bekrefter din time til vaksinasjon. Dersom du ikke får en slik melding må du logge deg inn via lenken du fikk og gjennomføre prosessen på nytt.

Vi kontakter alle som ikke bestiller time på egenhånd

Hvis du ikke har BankID, eller av annen grunn ikke får valgt time til vaksinasjon på Helseboka, vil vi ta kontakt med deg direkte. Du blir da kontaktet per telefon eller e-post med tilbud om vaksinetime. 

Pris

Koronavaksinen er gratis.

Vaksinasjon på apotek 

Enkelte innbyggere utenfor risikogruppene vil få tilbud om koronavaksine på apotek i Oslo. Apotekene har avtale med kommunen og vaksinerer på vegne av oss. Innbyggere som skal vaksineres hos apotek, vil også motta en SMS fra Helseboka, med mulighet for å velge tid og vaksinasjon på apotek.

Når du har fått vaksinetime


Informasjon til deg som har fått time

Status for vaksinering

Vaksinetall for Oslo

Status i bydelene

Vaksinedoser fordeles til bydelene ut fra befolkningssammensetning og smittetrykk. Se informasjon om vaksinesenteret og status for vaksineringen i din bydel.

Spesielle og prioriterte grupper

Prioriteringsrekkefølge

Oslo kommune legger opp til en trinnvis vaksinering av befolkningen, i tråd med retningslinjene fra nasjonale helsemyndigheter.

Personer med underliggende sykdommer 

Tilhører du en risikogruppe, men har ennå ikke fått tilbud om vaksinasjon, bør du ta kontakt med fastlegen din. Fastlegen din vil da kunne bekrefte dine helseopplysninger til bydelen.

På FHI sine nettsider finner du informasjon om hvilke sykdommer/tilstander som defineres som medisinske risikogrupper.

Studenter i Oslo

Hvis du er student og oppholder deg i Oslo, må du registrere at at du vil ta vaksinen. Dette er ekstra viktig dersom du ikke har folkeregistrert adresse her. Oslo skal vaksinere alle som oppholder seg her over en viss tid. 

Betaler du semesteravgift til Studentsamskipnaden i Oslo (SiO) og er i prioriteringsgruppe 5, 6 eller 7 finner du informasjon om koronavaksine for studenter hos SiO Helse.

Studenter i utlandet

Hvis du skal utenlands i forbindelse med studier (utveksling eller utenlandsstudier), velger du deg time til vaksinasjon som normalt når du mottar SMS fra Helseboka. Du velger altså en passende time for vaksinedose 1, og velger samtidig en time for vaksinedose 2 (selv om den muligens er for sen i forhold til avreise).

Når du kommer til din time for vaksinedose 1, må du medbringe en form for verifikasjon på utveksling/utenlandsstudier. Timen din for vaksinedose 2 vil så bli kunne fremskyndet slik at du rekker å få den før avreise. Minimums intervall mellom de to vaksinedosene er 3-4 uker, avhengig av hvilken vaksinetype du blir tilbudt.

Befinner deg i en annen kommune eller i utlandet

Hvis du bor i en annen kommune enn Oslo over lengre tid, anbefaler vi at du kontakter den kommunen for å høre hvordan du kan melde deg til vaksinasjon der. Dette gjelder ikke om du er turist eller på hytta i annen kommune.

Hvis du er bosatt i utlandet, men skal være i Oslo en lenger periode samtidig som vi vaksinerer din gruppe, kan du få vaksinen her. Det forutsetter at du er i kommunen lenge nok til å få begge vaksinedosene.

Uten D-nummer eller ikke folkeregistrert i Norge

Hvis du bor i Oslo, men har D-nummer, venter på D-nummer, ikke har fastlege eller BankID, gjør du følgende for å få vaksinetime:

 • Ring Koronatelefonen på telefon 21 80 21 82
 • Tastevalg «vaksine»
 • Koronatelefonen kan hjelpe deg på flere ulike språk og har også tilgang på tolketjeneste
 • Koronatelefonen kan sette deg i kontakt med vaksinesenteret i bydelen du bor i

Veiledning og videoer om vaksinen

Les mer om koronavaksinen, bivirkninger og effekt

Les om koronavaksineprogrammet hos Folkehelseinstituttet

Du kan også ringe koronatelefonen for råd og veiledning om koronavaksinasjon i Oslo kommune. Du kan få veiledning på flere språk. 

Det er ikke mulig å bestille time til vaksinasjon. 

Se åpningstider til koronatelefonen

Vaksinestrategien for Oslo

Strategi og handlingsplan for Covid-19 vaksinering i Oslo kommune (PDF 1MB)

 • Eventuelle endringer i vaksineplanen blir oppdatert på denne siden, men ikke i selve dokumentet fra mars 2021.

Vaksineinformasjon på tegnspråk

Vaksineringen av Oslo er igang