Koronavaksine

Vi tilbyr koronavaksinen gratis til alle som bor i Oslo. Oslo kommune vaksinerer alle studenter.

Unge under 18 år

Innbyggere over 12 år kan møte på drop-in hos et vaksinesenter eller registrere seg for vaksinetime. For å registrere deg må du ha BankID.

Det anbefales at alle under 18 år får vaksinen fra BioNTech/Pfizer.

Barn og unge mellom 12-15 år

Unge født i år 2006-2009 får tilbud om én vaksinedose. De som har hatt korona skal ikke vaksineres.

Samtykke og egenerklæring fra foresatte 

Alle under 16 år må ha samtykke fra sine foresatte for å få koronavaksinen. Samtykke leveres når man har vaksinetime. Et egenerklæringsskjema må også fylles ut av foresatte i forkant av vaksinasjon.

Last ned Samtykke- og egenerklæringsskjema for unge under 16 år (PDF) 

Dose 1

Hvis du bor i Oslo og ikke har fått vaksinen, kan du registrere deg for vaksinering.

Registrering dose 1

Etter at du har registrert deg, vil du få en sms når det er din tur til å få vaksine.

Uten D-nummer

Hvis du bor i Oslo, men har D-nummer, venter på D-nummer, ikke har fastlege eller BankID, gjør du følgende for å få vaksinetime: 

 • Ring Koronatelefonen på telefon 21 80 21 82, tastevalg «vaksine» 
 • Koronatelefonen kan hjelpe deg på flere ulike språk og setter deg i kontakt med vaksinesenteret i bydelen du bor i 

Drop-in for dose 1

 • Drop-in dose 1 er et tilbud til alle innbyggere i Oslo over 12 år.
 • Husk samtykkeskjema hvis du er under 16 år.

Dose 2

Time for dose 2 settes opp samtidig som man får time for dose 1.  Du kan også møte på drop-in i bydelen der du fikk dose 1. Hvis du har hatt korona, trenger du kun 1 dose. 

Hvis du flyttet til Oslo etter at du fikk dose 1, kan du få dose 2 i Oslo. Ved å registrere deg her, kan vi ta kontakt med deg når du har fått tildelt vaksinetime. 

Registrering dose 2

Innbyggere kan bli tilbudt en annen vaksinetype som dose 2, enn den de fikk som dose 1. Kombinasjon medfører ingen større risiko for alvorlige bivirkninger. Les mer om kombinasjon av vaksiner (fhi.no)

Drop-in for dose 2

 • Tilbudet er tilgjengelig for alle innbyggere over 16 år.
 • Du må huske på å overholde minimumsintervallet mellom dosene:
  • 4 uker for innbyggere over 18 år (født i 2003 eller tidligere)
  • 12 uker for innbyggere mellom 16-17 år (født i 2004-2005)
 • Du skal møte på vaksinesenteret i den bydelen der du fikk dose 1.
 • Hvis du fikk dose 1 i en annen kommune, kan du møte opp på ditt nærmeste vaksinesenter.

Dose 3

Personer med alvorlig svekket immunforsvar (immunsupprimerte) får tilbud om dose 3. Personer med alvorlig svekket immunforsvar kan få dose 3 gjennom drop-in ved å møte på det vaksinesenteret de fikk dose 2. Alle vaksinesentrene i Oslo kommune har tilbud om dette.

Husk å ta med dokumentasjon som viser at du er i målgruppen. Gyldig dokumentasjon kan være brev fra spesialisthelsetjenesten, eller bevis på medikamentbruk i form av resept, e-resept eller emballasje med navnet og datert etikett fra apoteket. På FHI.no kan du finne mer informasjon om hvilke dokumentasjonskrav som gjelder for deg.

Intervallet mellom 2. og 3. dose skal være minimum 4 uker. 

Oppfriskningsdose til de over 65 år

De over 65 år vil få tilbud om dose 3 som en oppfriskningsdose. Bydelene vil kalle inn til oppfriskningsdose og det skal gå minst fem måneder mellom dose 2 og dose 3.

Både Pfizer og Moderna brukes nå til oppfriskningsdose, og det kan bli noe ulikt hvor raskt bydelene kan ferdigstiller vaksinering av de ulike gruppene.

Innkalling vil skje trinnvis etter følgende prioriteringsrekkefølge: 
1.    85 år og eldre
2.    75-84 år
3.    65-74 år.

Fra 3. november er det mulig for alle over 65 år å møte på drop-in vaksinering for oppfriskningsdose. Du må da møte på det vaksinesenteret der du fikk dose 1 og dose 2.  

Skal du ta influensavaksinen må du passe på at det går 1 uke mellom du tar influensavaksinen og koronavaksinen.

Tilrettelagt vaksinering

Vi har to vaksinesentre som er tilrettelagt for deg som er redd for sprøytestikket, eller av annen grunn ønsker å få tilrettelagt vaksineringen.

Hvor kan du få vaksinen?

Alle bydelene har vaksinesentre. De har ulike åpningstider.

Vaksinebuss

Vaksinebussene fungerer som mobile vaksinesentre. Her kan du få informasjon om koronavaksine og bli vaksinert.

Les mer om vaksinebussene og hvor de befinner seg her

Influensa og korona

Det må gå minst en uke mellom du tar vaksine for influensa og vaksine for korona.

Veiledning og videoer

Les om koronavaksineprogrammet hos Folkehelseinstituttet

Hvis du opplever bivirkninger

Hvis du opplever uventede, kraftige eller langvarige symptomer som du tror skyldes vaksinen, bør du kontakte lege eller annet helsepersonell for vurdering og råd. Helsepersonell har plikt til å melde fra om alvorlige eller ukjente reaksjoner som de mistenker skyldes vaksine. Du kan også selv sende inn melding via melde.no.

Les mer om koronavaksinen og bivirkninger.

Vaksinestrategien for Oslo

Strategi og handlingsplan for Covid-19 vaksinering i Oslo kommune (PDF 1MB)

Eventuelle endringer i vaksineplanen blir oppdatert på denne siden, men ikke i selve dokumentet fra mars 2021.

Vaksineinformasjon på tegnspråk