Koronavaksine

Vi tilbyr koronavaksinen gratis til alle som bor i Oslo. Oslo kommune vaksinerer alle studenter.

Unge under 18 år

Innbyggere født i 2004 og 2005 kan møte på drop-in hos et vaksinesenter eller registrere seg for vaksinetime

Ved enkelte videregående skoler vil det bli være mulig for elever født i 2004 og 2005 å ta vaksinen på skolen. Dette gjelder kun et fåtall skoler.

I bydeler hvor det ikke vaksineres ute på skoler, vil flere av vaksinesenterne tilby registrering til time. Enkelte skoler har også avtaler om å møte opp samlet i grupper ved vaksinesenteret i sin bydel.

Barn og unge mellom 12-15 år

Unge født i år 2006-2008 vil fra og med uke 37 få tilbud om koronavaksine i Oslo kommune.

Bydelene samarbeider med ungdomsskolene om vaksinering. Ved enkelte skoler vil elevene gå samlet til vaksinesenteret, og ved andre skoler vil det bli gjennomført vaksinering på skolen. Nærmere informasjon kommer fra skolen. 

Fra 20. september vil det være mulig å ta vaksinen på vaksinesenter med drop-in, for de som ikke skal/ønsker å vaksineres via skolen. Dette tilbudet er ikke i samarbeid med skolen, men må benyttes på eget initiativ. Tilbudet gjelder også for elever født i 2009 som har fylt 12 år, men som ikke går på ungdomsskole. 

Samtykke og egenerklæring fra foresatte 

Alle under 16 år må ha samtykke fra sine foresatte for å få koronavaksinen. Samtykke leveres når man har vaksinetime. Et egenerklæringsskjema må også fylles ut av foresatte i forkant av vaksinasjon.

Last ned Samtykke- og egenerklæringsskjema for unge under 16 år (PDF

Dose 1

Hvis du bor i Oslo og ikke har fått vaksinen, kan du registere deg for vaksinering.

Registrering dose 1

Etter at du har registrert deg, vil du få en sms når det er din tur til å få vaksine.

Uten D-nummer

Hvis du bor i Oslo, men har D-nummer, venter på D-nummer, ikke har fastlege eller BankID, gjør du følgende for å få vaksinetime: 

  • Ring Koronatelefonen på telefon 21 80 21 82, tastevalg «vaksine» 
  • Koronatelefonen kan hjelpe deg på flere ulike språk og setter deg i kontakt med vaksinesenteret i bydelen du bor i 

Drop-in for dose 1

  • Drop-in dose 1 er et tilbud til alle innbyggere i Oslo over 15 år.
  • Unge mellom 12-15 år kan møte opp til drop-in fra og med 20. september.  
  • Husk samtykkeskjema hvis du er under 16 år.

Dose 2

Time for dose 2 settes opp samtidig som man får time for dose 1. Hvis du har hatt covid-19, trenger du kun 1 dose. 

Hvis du har flyttet til Oslo etter at du fikk dose 1, kan du få dose 2 i Oslo. For at du skal kunne få dose 2, må du registrere deg her, slik at vi kan ta kontakt med deg når du har fått tildelt vaksinetime. 

Registrering dose 2 

Innbyggere kan bli tilbudt en annen vaksinetype som dose 2, enn den de fikk som dose 1. Kombinasjon medfører ingen større risiko for alvorlige bivirkninger. Les mer om kombinasjon av vaksiner (fhi.no)

Drop-in for dose 2

  • Tilbudet er tilgjengelig for alle innbyggere over 16 år fra og med 20. september.
  • Du må huske på å overholde minimumsintervallet mellom dosene:
  • 4 uker for innbyggere over 18 år (født i 2003 eller tidligere)
  • 8 uker for innbyggere mellom 16-17 år (født i 2004-2005)
  • Du skal møte på vaksinesenteret i den bydelen der du fikk dose 1.

Dose 3

Det er kun personer med alvorlig svekket immunforsvar (immunsupprimerte) som får tilbud om dose 3. Personer med alvorlig svekket immunforsvar kan få dose 3 ved alle vaksinesenterne i Oslo kommune gjennom drop-in.  

Husk å ta med dokumentasjon som viser at du er i målgruppen. Gyldig dokumentasjon kan være brev fra spesialisthelsetjenesten, eller bevis på medikamentbruk i form av resept, e-resept eller emballasje med navnet og datert etikett fra apoteket. På FHI.no kan du finne mer informasjon om hvilke dokumentasjonskrav som gjelder for deg. 

Intervallet mellom 2. og 3. dose skal være minimum 4 uker. 

Hvor kan du få vaksinen?

Alle bydelene har hvert sitt vaksinesenter. De har ulike åpningstider.

Vaksinasjon på apotek 

Enkelte innbyggere vil få tilbud om koronavaksine på apotek i Oslo. Apotekene har avtale med kommunen og vaksinerer på vegne av oss. Innbyggere som skal vaksineres hos apotek, vil også motta en SMS fra Helseboka, med mulighet for å velge tid og vaksinasjon på apotek. 
De fleste apotek tilbyr drop-in dose 1 for innbyggere over 18 år.

Veiledning og videoer

Les om koronavaksineprogrammet hos Folkehelseinstituttet

Hvis du opplever bivirkninger

Hvis du opplever uventede, kraftige eller langvarige symptomer som du tror skyldes vaksinen, bør du kontakte lege eller annet helsepersonell for vurdering og råd. Helsepersonell har plikt til å melde fra om alvorlige eller ukjente reaksjoner som de mistenker skyldes vaksine. Du kan også selv sende inn melding via melde.no.

Les mer om koronavaksinen og bivirkninger.

Vaksinestrategien for Oslo

Strategi og handlingsplan for Covid-19 vaksinering i Oslo kommune (PDF 1MB)

Eventuelle endringer i vaksineplanen blir oppdatert på denne siden, men ikke i selve dokumentet fra mars 2021.

Vaksineinformasjon på tegnspråk