Koronavaksine

Vi tilbyr koronavaksinen gratis til alle som bor i Oslo. Alle vaksinesenterne i Oslo kommune tilbyr drop-in.

Drop in

Har du fått vaksinetime ønsker vi at du møter opp på denne. 
Drop-in er tilgjengelig på alle byens vaksinesentre, og er åpent for følgende grupper: 

Dose 1 og 2:  
Drop-in er åpent for alle fra fylte 12 år og oppover ved alle vaksinesentre. Fra fylte 16 år, er det også mulig å registrere seg for vaksinetime. For å registrere deg må du ha BankID. 

Dose 3:

Alle over 18 år kan nå ta dose 3 på alle vaksinesentrene i Oslo. Du må selv passe på at det er riktig intervall mellom dose 2 og 3 (20 uker). 

Når du møter på drop-in vil du få tilbud om første ledige vaksinetime. Hvis vaksinesentret har fulle timebøker er det derfor ikke sikkert at du får time samme dag.

Barn og unge under 18 år

Innbyggere fra 5-11 år får tilbud om en dose koronavaksine. Barn i denne aldersgruppen vil ikke bli innkalt til vaksinering. Foresatte kan ta kontakt med vaksinesenteret i bydelen sin for å sette opp vaksinetime til barnet.

Innbyggere over 12 år kan møte på drop-in hos et vaksinesenter for dose 1 og dose 2 

Det skal gå 12 uker mellom dosene. De som har gjennomgått korona skal kun ha 1 dose.

Alle som har fylt 18 år vil bli kalt inn til oppfriskningsdose fortløpende.

Les mer om koronavaksine til barn og unge på FHI sine nettsider.

Samtykke og egenerklæring fra foresatte 

Alle under 16 år må ha samtykke fra sine foresatte for å få koronavaksinen. Samtykke leveres når man har vaksinetime. Et egenerklæringsskjema må også fylles ut av foresatte i forkant av vaksinasjon.

Last ned samtykke- og egenerklæringsskjema for unge under 16 år (PDF)

Dose 1

Hvis du bor i Oslo og ikke har fått vaksinen, kan du registrere deg for vaksinetime eller møte opp på drop-in.

Registrering dose 1

Etter at du har registrert deg, vil du få en sms når det er din tur til å få vaksine. Husk samtykkeskjema hvis du er under 16 år.

Uten D-nummer

Hvis du bor i Oslo, men har D-nummer, venter på D-nummer, ikke har fastlege eller BankID, gjør du følgende for å få vaksinetime: 

 • Ring Koronatelefonen på telefon 21 80 21 82, tastevalg «vaksine» 
 • Koronatelefonen kan hjelpe deg på flere ulike språk og setter deg i kontakt med vaksinesenteret i bydelen du bor i 

Dose 2

Time for dose 2 settes opp samtidig som man får time for dose 1. Du kan også møte på drop-in.

Hvis du flyttet til Oslo etter at du fikk dose 1, kan du få dose 2 i Oslo. Ved å registrere deg her, kan vi ta kontakt med deg når du har fått tildelt vaksinetime. Du kan også møte opp på drop-in hos ditt nærmeste vaksinesenter.

Registrering dose 2

 • Du må huske på å overholde minimumsintervallet mellom dosene:
  • 6 uker for innbyggere over 18 år (født i 2004 eller tidligere)
  • 12 uker for innbyggere mellom 12-17 år 

Innbyggere kan bli tilbudt en annen vaksinetype som dose 2, enn den de fikk som dose 1. Kombinasjon medfører ingen større risiko for alvorlige bivirkninger. Les mer om kombinasjon av vaksiner (fhi.no)

Dose 3

Dose 3 (oppfriskningsdose)

Bydelene er i gang med innkalling av alle over 18 år for oppfriskningsdose.

Innbyggere kalles inn over telefon og gjennom smartvarsling (SMS).

Drop-in er tilgjengelig for alle over 18 år.

Det skal gå minst 20 uker mellom dose 2 og dose 3. Både Pfizer og Moderna brukes nå til oppfriskningsdose. Les mer informasjon om dose 3 på helsenorge.no

Dose 3 og oppfriskningsdose til immunsupprimerte

Personer med alvorlig svekket immunforsvar (immunsupprimerte) får tilbud om dose 3 som en del av sin grunnvaksinasjon. Gjelder dette deg, kan du få dose 3 gjennom drop-in ved å møte på det vaksinesenteret de fikk dose 2. Alle vaksinesentrene i Oslo kommune har tilbud om dette.

Husk å ta med dokumentasjon som viser at du er i målgruppen. Gyldig dokumentasjon kan være brev fra spesialisthelsetjenesten, eller bevis på medikamentbruk i form av resept, e-resept eller emballasje med navnet og datert etikett fra apoteket. På FHI.no kan du finne mer informasjon om hvilke dokumentasjonskrav som gjelder for deg.

Intervallet mellom 2. og 3. dose skal være minimum 4 uker. 

Immunsupprimerte tilbys 3 doser som sin grunnvaksinasjon, og har tilbud om å ta oppfriskningsdose (dose 4) på drop-in ved alle vaksinesentre 3 måneder etter dose 3 ble satt.

Vaksinasjon for deg som er i karantene 

Hvis du er i karantene, tilbys det vaksinering til oppsatte tider ved vaksinesenteret i bydel Frogner. Du må ha en negativ selvtest for å kunne vaksineres under tiden du er i karantene. Ta kontakt med vaksinesenteret på e-post hvis du ønsker å benytte deg av dette tilbudet: frogner.koronavaksine@bfr.oslo.kommune.no. Husk å oppgi kontaktinformasjon og årsak til karantene. Du kan også kontakte vaksinesentret på telefon: 40 40 79 99.  

Det er viktig at innbyggere i karantene overholder karantenereglene på vei til og fra vaksinesenteret.
 

Etterregistrering av vaksine tatt i utlandet

Har du tatt vaksine i utlandet kan du få denne registrert ved et av vaksinesenterne i Oslo. Registreringen er gratis. 

Følgende vaksiner tatt i utlandet er godkjent for registrering:

 • Comirnaty (BioNTech/Pfizer)
 • Spikevax (Moderna)
 • Vaxzevria (Astra Zeneca)
 • Janssen
 • Covishield

Ta gjerne kontakt med vaksinesenteret for å avtale tid. Husk å ta med gyldig legitimasjon (for eksempel pass, førerkort eller bankkort med bilde) og dokumentasjon på vaksinering.

Hvor kan du få vaksinen?

Alle bydelene har vaksinesentre. De har ulike åpningstider.

Tilrettelagt vaksinering

Vaksinesenter i Bydel Bjerke samt  Bydel Ullern og Vestre Aker er tilrettelagt for deg som er redd for sprøytestikket, eller av annen grunn ønsker å få tilrettelagt vaksineringen.

Vaksinebuss

Vaksinebussene benyttes til å informere om koronavaksine, og bidrar når det foregår vaksinering utenfor vaksinesentrene. På grunn av vintertemperaturer er det for tiden ikke mulig å vaksinere seg i vaksinebussen.

Vaksinebussene er et tiltak for å øke vaksinedekningen på steder der befolkningen har lavere vaksinedekning. Vaksinebussene kan for eksempel besøke arbeidsplasser innenfor bygg og anlegg, delbydeler med lav vaksinedekning og andre relevante steder.

Hvis du ønsker å få vaksinebussen til din arbeidsplass eller ditt nærmiljø, kan du ringe telefon 94 00 21 88.

Veiledning og videoer

Les om koronavaksineprogrammet hos Folkehelseinstituttet

Hvis du opplever bivirkninger

Hvis du opplever uventede, kraftige eller langvarige symptomer som du tror skyldes vaksinen, bør du kontakte lege eller annet helsepersonell for vurdering og råd. Helsepersonell har plikt til å melde fra om alvorlige eller ukjente reaksjoner som de mistenker skyldes vaksine. Du kan også selv sende inn melding via melde.no.

Les mer om koronavaksinen og bivirkninger.

Vaksinestrategien for Oslo

Strategi og handlingsplan for Covid-19 vaksinering i Oslo kommune (PDF 1MB)

Eventuelle endringer i vaksineplanen blir oppdatert på denne siden, men ikke i selve dokumentet fra mars 2021.

Vaksineinformasjon på tegnspråk