Sommerjobb for ungdom i Bydel Søndre Nordstrand

Vi i Bydel Søndre Nordstrand tilbyr sommerjobb til ungdom, der du har muligheten til å få relevant arbeidserfaring og ferdigheter som vil hjelpe deg videre.

Hvem kan søke?

Hva slags jobber kan jeg søke på?

Vi tilbyr mange og varierte arbeidsoppgaver. Noen av jobbene gjøres på steder bydelen drifter selv (kommunale tjenester), men vi tilbyr også jobber i ideelle og private virksomheter. De aller fleste jobbene utføres i Bydel Søndre Nordstrand.

Eksempler på arbeidsoppgaver er:

  • Praktisk arbeid som maling, rydding og fiksing
  • Fritidsaktiviteter med barn og unge
  • Arbeid på butikker eller serveringssteder
  • Arbeid med eldre og/eller syke
  • Arbeid på gård

Denne sommerjobben må ta forbehold om at koronarestriksjonene tillater den formen for sosial kontakt og type arbeid som man får tilbud om.

Når kan jeg jobbe?

Hvis du får sommerjobb i Bydel Søndre Nordstrand skal jobbe du i to eller tre uker i løpet av skoleferien.

Frist for å søke

Mandag 29. mars 2021, klokken 23:59. 

Hvordan søker jeg?

Trenger du hjelp med søknaden?

Ta kontakt med Renate Wessel Olsen, Seksjonsleder Fritid og nærmiljø