Arbeidsgivere – Gi ungdom en sjanse

Ungdom vil jobbe mer. For å lykkes med å gi flere unge jobb, trenger vi flere arbeidsgivere som kan stille opp og gi dem en sjanse.

Om kommunens satsning på jobb til unge

Alle bydelene i Oslo tilbyr jobb til unge. Målgruppene i hver bydel varier, men strekker seg fra 13 til 25 år. Tilbudet er svært populært og det er langt flere søkere til jobbene enn tilgjengelige jobber året rundt.

Mange unge mangler et nettverk som gjør det mulig å komme seg inn på arbeidsmarkedet, det er derfor krevende for ungdom å skaffe seg en ferie eller deltidsjobb, spesielt for de under 18 år. Målet med denne satsingen er derfor å gi ungdom i målgruppen verdifull jobberfaring og et godt første møte med arbeidslivet.

En fot inn i arbeidslivet

Gjennom satsingen på jobb til unge får ungdommer mulighet til å knytte kontakter med arbeidslivet, og de vår verdifull erfaring som kan fungere som døråpnere til videre jobb. Jobbene kan også være inspirasjon til videre utdanning eller motivasjon til å fullføre skole, fordi sommerjobben eller deltidsjobben kan introdusere for et arbeidsområde eller en mulighet man kanskje ikke var kjent med fra før.

For å kunne tilby flere jobber er kommunen avhengig av å samarbeide med flere arbeidsgivere som vil gi ungdommer i byen vår sine første arbeidserfaringer.

Hva jobber ungdommene med?

Det er stor variasjon i typer jobber som tilbys, fra kommunens egne tjenestesteder som sykehjem, bibliotek, barnehager og ulike typer grønt- og vedlikeholdsarbeid, til ulike private bedrifter. Arbeid i butikk, kiosk, kafe og med forskjellige arrangementer er populært.

De fleste jobbene som tilbys er sommerjobber. Samtidig er jobb til unge blitt en varig satsning i kommunen, og det er like aktuelt for bydelene å tilby jobber de andre skoleferiene (høst, jul, vinter, påske) og deltidsjobber gjennom hele året.

Rekruttering og kurs

Bydelene kjenner ungdommene sine. De legger ned en betydelig innsats i å legge til rette for ungdomsjobbene, rekruttere og følge opp ungdommene. Ungdommene søker jobb i den bydelen de er bosatt, og de rekrutteres til jobbene i en reell jobbsøkersituasjon.

Gjennom bydelenes opplegg lærer ungdommene å skrive en jobbsøknad og CV, de får kurs, trening i jobbintervju og informasjon om hvilke rettigheter og plikter som følger arbeidslivet.

Etter rekrutteringsprosessen velger bydelene ut hvor ungdommene skal jobbe og hvilke oppgaver de skal jobbe med.

Bydelene legger også til rette for at ungdommer med ulike funksjonsnedsettelser får tilbud om feriejobb.

Flere arbeidsgivere får flere ungdommer i arbeid

Oslo kommune ønsker å komme i kontakt med flere arbeidsgivere som kan tilby deltids eller feriejobber til ungdom i alderen 16-25 år.

Hvis du som arbeidsgiver samarbeider med Oslo kommune om å gi jobb til unge slipper du selv å gjennomføre rekrutteringsprosessen for jobbene, skrive arbeidsavtaler med den enkelte ungdom eller utbetale lønn, den biten tar vi!

Lønn til ungdommer som har arbeidsavtale gjennom oss er regulert etter Oslo kommunes tariffavtale, og Oslo kommune ønsker å gå i dialog med arbeidsgivere om fordeling av lønnskostnadene slik at flere ungdommer kommer ut i arbeid.

I tillegg tilbyr vi tilpasset oppfølging av ungdom når de er i jobb, uavhengig av om arbeidsplassen er i en privat bedrift eller i en annen kommunal virksomhet.

Er du ungdom og ser etter jobb?

Finn en jobb i din bydel.

Slik kan arbeidsgivere bidra

Ta i bruk dette skjemaet (lenke) om du ønsker å samarbeide med Oslo kommune om ferie- og deltidsjobber.

Har du andre spørsmål: ungjobb@bgo.oslo.kommune.no - Merk emnefeltet med: Samarbeid om jobb til unge i Oslo