Uteseksjonen

Kontakt

Telefon

91 30 39 13

E-post

Postadresse

Postboks 30, Sentrum, 0101 OSLO

Besøksadresse

Maridalsveien 3 , 0178 OSLO

Ikke send personsensitive opplysninger på epost.

Åpningstider

Uke 25

 • Mandag: 08:00 - 23:59
 • Tirsdag: 08:00 - 23:59
 • Onsdag: 08:00 - 23:59
 • Torsdag: 08:00 - 23:59
 • Fredag: 08:00 - 23:59
 • Lørdag: 00:01 - 04:00 | 10:00 - 23:59
 • Søndag: 00:01 - 04:00 | 16:00 - 23:59

Uke 26

 • Mandag: 08:00 - 23:59
 • Tirsdag: 08:00 - 23:59
 • Onsdag: 08:00 - 23:59
 • Torsdag: 08:00 - 23:59
 • Fredag: 08:00 - 23:59
 • Lørdag: 00:01 - 04:00 | 10:00 - 23:59
 • Søndag: 00:01 - 04:00 | 16:00 - 23:59

Uke 27

 • Mandag: 08:00 - 23:59
 • Tirsdag: 08:00 - 23:59
 • Onsdag: 08:00 - 23:59
 • Torsdag: 08:00 - 23:59
 • Fredag: 08:00 - 23:59
 • Lørdag: 00:01 - 04:00 | 10:00 - 23:59
 • Søndag: 00:01 - 04:00 | 16:00 - 23:59

Uteseksjonen

Vi er Oslo Kommune, Velferdsetaten, sin oppsøkende tjeneste i Oslo sentrum for innbyggere og tilreisende i utsatte miljøer.

Vi jobber med alle aldersgrupper, men har et særlig fokus på unge opp til 25 år. Patruljene ute i sentrum kan kontaktes hele åpningstiden gjennom vår vakttelefon 913 03 913.

Ønsker du hjelp eller er bekymret for noen du kjenner, kan du kontakte oss direkte på vår vakttelefon.

Vi har ansatte med egen erfaring – erfaringskonsulenter – som styrker brukerfokuset i vårt arbeid. 

Følg Uteseksjonen på Facebook

Tjenester

Oppsøkende arbeid i Oslo sentrum

Vi har patruljer ute hver dag og kveld hele året. Natt til lørdag og natt til søndag er vi ute til kl. 04.00. Patruljene driver feltarbeid og oppsøkende arbeid gjennom systematisk tilstedeværelse ute i Oslo sentrum. Uteseksjonen gjør kartlegging, utarbeider dokumentasjon og driver kunnskapsformidling knyttet til vårt arbeid.

Oppfølging

Vi følger opp innbyggere og tilreisende i nært samarbeid med øvrig hjelpeapparat og nettverk.

Rådgivning

Du kan besøke vår Rådgivningstjeneste i Maridalsveien 3 mandag til fredag kl. 10:00–15:00. Du trenger ikke å ha en avtale. Her kan du få:

 • svar på spørsmål
 • informasjon om hvilken hjelp du kan få
 • møte noen å snakke med (sosial- og helsefaglige ansatte)
 • lavterskel psykologtjenester
 • rådgivning, oppfølging og samarbeid

Hasjavvenning

Vi tilbyr hasjavvenningsprogrammet (HAP) til deg som enten vil slutte eller trappe ned bruken av cannabis.

Du kan få en uforpliktende samtale dersom du er nysgjerrig, men usikker på om du ønsker å slutte. Telefon: 913 03 913.

SaLTo-samarbeid

Uteseksjonen koordinerer det rus- og kriminalitetsforebyggende arbeider overfor unge opp til 23 år i sentrum gjennom vår SaLTo-koordinator

Oversikt over forebyggende tiltak i Oslo sentrum (PDF)

Spesiell innsats

For tiden har vi forsterket innsats på følgende områder:

 • Styrket innsats Vaterland
 • Likepersonsarbeid der unge hjelper unge (Perspektiv)
 • Aktivitetstilbud med mentor (Radius)
 • Musikkterapi-tilbud for unge
 • Sommerjobb-prosjekt og mentorordning for unge som ønsker arbeid (JobbUng)

Uteseksjonens psykologtjeneste

Psykologhjelp uten henvisning til unge under 25 år.

Kvalitetskriterier og faglige anbefalinger

Rapporter og brosjyrer

Les flere fagrapporter fra Uteseksjonen

For samarbeidspartnere

Presentasjon av Uteseksjonen til samarbeidspartnere (PDF)

Narkotikaprogram med domstolskontroll (ND)

Narkotikaprogram med domstolskontroll (ND) er landsdekkende straffereaksjon fra og med 2016, etter å ha vært en prøveordning i Bergen og Oslo siden 2006.

Administrasjon

Børge Erdal

Leder

Pål Grav

Spesialkonsulent/stedfortreder for leder

Anja Merete Møllerud

Teamleder mindreårige 0-18 år 

Bernt Kristian Wiig Kristiansen

Teamleder unge voksne, 18-25 år 

Harald Nicolaisen

Teamleder voksne 25+ og ND

Stine Marit Sundsbø Hollerud

Teamleder Forsterket innsats 

Nana Mensah

SaLTo-koordinator for sentrum