Til innhold

Kontakt din bydel om psykisk helsearbeid for voksne

Nedetiden vil kun vare en kort periode fra kl. 22:00 til ca 22:20, og årsaken er planlagt vedlikehold. Vi beklager om dette er en ulempe for deg.

Kontakt din bydel om tjenester som gjelder voksnes psykiske helse.

Kontaktpunkt i din bydel

Jeg er usikker på bydel, men vet adressen

Lenker

Les om hvordan du kan søke psykisk helsehjelp

Rask psykisk helsehjelp

Psykiatrisk legevakt - akutt psykisk helsehjelp

Oversiktsside for psykisk helse i Oslo kommune