Ledige plasser på sykehjem

Oversikten oppdateres hver ettermiddag og er et øyeblikksbilde over ledige sykehjemsplasser. Sist oppdatert 21.01.2022. klokken:15:00I oversikten over ledige plasser på sykehjem i Oslo kommune publiseres de plassene som ingen bydeler har reservert og som ingen brukere har på ønskelisten.

Det er til en hver tid mange brukere som står på ønskeliste til andre langtidshjem enn det de har fått tilbud om, eller som har valgt å bo hjemme selv om de har vedtak om fast langtidsplass. Ledige plasser vil bli tildelt søkere ut fra datoen for bydelens vedtak og datoen søkeren satte seg opp på ønskelisten.

Disse plassene framgår ikke av oversikten nedenfor. Det er kun plasser som ingen står på ønskeliste til som vises. Det betyr at ca. 10 plasser fordeles daglig i tillegg til de plassene som vises i oversikten. Les mer om fritt sykehjemsvalg her.

Ledige plasser

Ledige plasser langtidshjem
SykehjemOrdinære plasserSkjermede/spesialplasser
Ammerudlunden2 MRSA-plasser
Majorstutunet avd. Økern2 plasser
Manglerudhjemmet 1 plass
Paulus sykehhjem2  plasser
Romsås sykehjem1 plass
Rødtvedt sykehjem2 plasser
Slurveien sykehjem1 skjermet plass
Stovnerskoghjemmet1 Rus- plass

 

Ledige plasser på helsehus
HelsehusLedige plasser
Lilleborg helsehus1 plass i dbl.rom
Solfjellshøgda helsehusIngen
Solvang helsehusIngen
StovnerskoghjemmetIngen
Ullern Helsehus1 plass i dbl.rom, 4 psykiatri plasser

 

Ledige plasser i aldershjem
AldershjemLedige plasser
Jødisk bo-og seniorsenter1 plass

 

Ledige Inn på tunet-dagsenterplasser
Inn på tunet-dagsenterLedige plasser
Hauger gård3 plasser

 

Venteliste for langtidsplasser

Søkere som har fått vedtak om langtidsplass i Oslo kommune skal få tilbud om plass innen to uker fra vedtaksdato, ifølge midlertidig forskrift om tildeling av langtidsopphold i sykehjem. Søkere settes på venteliste hvis ikke kommunen kan tilby plass innen denne fristen.

Tabellen under viser hvor mange hjemmeboende personer som ikke fikk et tilbud innen to uker. Tallene oppdateres rundt den 7. i hver måned.
 

Venteliste for tildeling av langtidsplass
Antall personer og dagerPr. 31.12.21Siste måned (Desember)Hittil i år
Antall personer (med vedtak om langtidsplass) som ikke har fått et tilbud om plass i langtidshjem innen 14 dager         1           2     36
Antall dager (i gjennomsnitt) personer med vedtak har stått på venteliste         45           31      -    


Har du spørsmål om hvor mange som ønsker seg til det enkelte sykehjem, kontakt bydelen eller Formidlingsenheten i Sykehjemsetaten:

Formidlingsenheten har også god kunnskap om sykehjemstilbudet i Oslo og svarer på spørsmål om dette. 
 

Informasjon om alle sykehjem i Oslo finnes også her