Ledige plasser på sykehjem

Oversikten oppdateres hver ettermiddag og er et øyeblikksbilde over ledige sykehjemsplasser. Sist oppdatert 20.03.2023.klokken:15:00

I oversikten over ledige plasser på sykehjem i Oslo kommune publiseres de plassene som ingen bydeler har reservert og som ingen brukere har på ønskelisten.

Det er til en hver tid mange brukere som står på ønskeliste til andre langtidshjem enn det de har fått tilbud om, eller som har valgt å bo hjemme selv om de har vedtak om fast langtidsplass. Ledige plasser vil bli tildelt søkere ut fra datoen for bydelens vedtak og datoen søkeren satte seg opp på ønskelisten.

Disse plassene framgår ikke av oversikten nedenfor. Det er kun plasser som ingen står på ønskeliste til som vises. Det betyr at ca. 10 plasser fordeles daglig i tillegg til de plassene som vises i oversikten. Les mer om fritt sykehjemsvalg her.

Ledige plasser

Ledige plasser langtidshjem
SykehjemOrdinære plasserSkjermede/spesialplasser
Manglerudhjemmet1 plass
Silurveien sykehjem2 plasser
St.Hanshaugen omsorgssenter1 plass for døve
Ledige plasser på helsehus
HelsehusLedige plasser
Lilleborgingen
Solfjellshøgda helsehusIngen
Solvang helsehus4 plasser i lindrende avd.
Ullern Helsehus2 psykiatri plasser
Ledige plasser i aldershjem
AldershjemLedige plasser
Jødisk bo-og seniorsenter3 aldershjemsplasser
Ledige Inn på tunet-dagsenterplasser
Inn på tunet-dagsenterLedige plasser
Hauger gård3 plasser

Venteliste for langtidsplasser

Søkere som har fått vedtak om langtidsplass i Oslo kommune skal få tilbud om plass innen to uker fra vedtaksdato, ifølge midlertidig forskrift om tildeling av langtidsopphold i sykehjem. Søkere settes på venteliste hvis ikke kommunen kan tilby plass innen denne fristen.

Tabellen under viser hvor mange hjemmeboende personer som ikke fikk et tilbud innen to uker. Tallene oppdateres rundt den 7. i hver måned.

Venteliste for tildeling av langtidsplass
Antall personer og dagerPr. 28.02.23Siste måned (Februar)Hittil i år
Antall personer (med vedtak om langtidsplass) som ikke har fått et tilbud om plass i langtidshjem innen 14 dager         5          10     20
Antall dager (i gjennomsnitt) personer med vedtak har stått på venteliste         64,4          20      -    

Har du spørsmål om hvor mange som ønsker seg til det enkelte sykehjem, kontakt bydelen eller Formidlingsenheten i Sykehjemsetaten:

Formidlingsenheten har også god kunnskap om sykehjemstilbudet i Oslo og svarer på spørsmål om dette.

Informasjon om alle sykehjem i Oslo finnes også her