Sykehjem

Ledige plasser på sykehjem

Oversikten oppdateres hver ettermiddag og er et øyeblikksbilde over ledige sykehjemsplasser. Sist oppdatert 20.10.2020 klokken:15:00

I oversikten over ledige plasser på sykehjem i Oslo kommune publiseres de plassene som ingen bydeler har reservert og som ingen brukere har på ønskelisten.

Det er til en hver tid mange brukere som står på ønskeliste til andre langtidshjem enn det de har fått tilbud om, eller som har valgt å bo hjemme selv om de har vedtak om fast langtidsplass. Ledige plasser vil bli tildelt søkere ut fra datoen for bydelens vedtak og datoen søkeren satte seg opp på ønskelisten.

Disse plassene framgår ikke av oversikten nedenfor. Det er kun plasser som ingen står på ønskeliste til som vises. Det betyr at ca. 10 plasser fordeles daglig i tillegg til de plassene som vises i oversikten. Les mer om fritt sykehjemsvalg her.

Ledige plasser

Ledige langtidsplasser (sykehjem)
SykehjemOrdinære plasserSkjermet-/ andre plasstyper
Akerselva sykehjem1 plass, 2 forsterket psykiatriplasser
Ammerudhjemmet2 plasser1 plass
Ammerudlunden sykehjem2 plasser1 MRSA-plass
Furusethjemmet7 plasser
Majorstua bo- og behandlingssenter5 plasser
Oppsalhjemmet, avd. Stovner1 plass
Romsås sykehjem1 plass
St.Hanshaugen omsorgssenter3 plasser på avd.for hørselshemmede/ døve

 

 

Ledige plasser i aldershjem
AldershjemLedige plasser
Jødisk bo-og seniorsenter3 plasser

 

Ledige Inn på tunet-dagsenterplasser
Inn på tunet-dagsenterLedige plasser
Hauger gård2 plasser

 

Venteliste for langtidsplasser

Søkere som har fått vedtak om langtidsplass i Oslo kommune skal få tilbud om plass innen to uker fra vedtaksdato, ifølge midlertidig forskrift om tildeling av langtidsopphold i sykehjem. Søkere settes på venteliste hvis ikke kommunen kan tilby plass innen denne fristen.

Tabellen under viser hvor mange hjemmeboende personer som ikke fikk et tilbud innen to uker. Tallene oppdateres rundt den 7. i hver måned.
 

Venteliste for tildeling av langtidsplass
Antall personer og dagerPr. 30.09.20Siste måned (sept.)Hittil i år
Antall personer (med vedtak om langtidsplass) som ikke har fått et tilbud om plass i langtidshjem innen 14 dager         1              2    10
Antall dager (i gjennomsnitt) personer med vedtak har stått på venteliste        27          21,5    -    


Har du spørsmål om hvor mange som ønsker seg til det enkelte sykehjem, kontakt bydelen eller Formidlingsenheten i Sykehjemsetaten:

 • Ring 21 80 21 80 (sentralbord)  eller ta kontakt på formidlingen@sye.oslo.kommune.no
  Ledige korttidsplasser (sykehjem/helsehus)
  Institusjon med korttidsplassLedige plasser
  Lilleborg Helsehusingen plasser
  Solfjellshøgda Helsehus8 plasser, 8 skjermet korttidsplasser
  Solvang Helsehus2  plasser, 2 plasser ved lindrende enhet
  Ullern Helsehus2 plasser

Formidlingsenheten har også god kunnskap om sykehjemstilbudet i Oslo og svarer på spørsmål om dette. 
 

Informasjon om alle sykehjem i Oslo finnes også her