Sykehjem

Ledige plasser på sykehjem

Oversikten oppdateres hver ettermiddag og er et øyeblikksbilde over ledige sykehjemsplasser. Sist oppdatert 18.01.2021 klokken:14:30I oversikten over ledige plasser på sykehjem i Oslo kommune publiseres de plassene som ingen bydeler har reservert og som ingen brukere har på ønskelisten.

Det er til en hver tid mange brukere som står på ønskeliste til andre langtidshjem enn det de har fått tilbud om, eller som har valgt å bo hjemme selv om de har vedtak om fast langtidsplass. Ledige plasser vil bli tildelt søkere ut fra datoen for bydelens vedtak og datoen søkeren satte seg opp på ønskelisten.

Disse plassene framgår ikke av oversikten nedenfor. Det er kun plasser som ingen står på ønskeliste til som vises. Det betyr at ca. 10 plasser fordeles daglig i tillegg til de plassene som vises i oversikten. Les mer om fritt sykehjemsvalg her.

Ledige plasser

Ledige langtidsplasser (sykehjem)
SykehjemOrdinære plasserSkjermet-/ andre plasstyper
Akerselva sykehjem1 forsterket psykiatri plass
Ammerudhjemmet bo- og kultursenter2 plasser
Ammerudlunden sykehjem2 MRSA-plasser
Ellingsrudhjemmet2 plasser
Fagerborghjemmet|2 plasser
Furusethjemmet3 plasser3 plasser
Jødisk bo-og seniorsenter1 plass
Langerud sykehjem1 plass
Madserudhjemmet1 plass
Majorstutunet bo- og behandlingssenter3 plasser
Manglerudhjemmet1 plass
Oppsalhjemmet, avd. Stovner5 plasser1 plass
Romsås sykehjem8 plasser
Rødtvet sykehjem1 plass
Silurveien sykehjem2 plasser
St.Hanshaugen omsorgssenter1 plass2 plasser på avd.for hørselshemmede/ døve
Stovnerskogen5 plasser
Vålerengahjemmet bo- og servicesenter1 plass
Østensjø bo-og servicesenter1 kontraktsplass

 

Ledige plasser på helsehus
HelsehusLedige plasser
Lilleborg Helsehusingen
Solvang Helsehus2 plasser på lindrende avd
Solfjelllshøgda Helsehus 2 plasser i skjermet avd.
Ullern HelsehusIngen

 

Ledige plasser i aldershjem
AldershjemLedige plasser
Jødisk bo-og seniorsenter3 plasser

 

Ledige Inn på tunet-dagsenterplasser
Inn på tunet-dagsenterLedige plasser
Hauger gård1 plass

 

Venteliste for langtidsplasser

Søkere som har fått vedtak om langtidsplass i Oslo kommune skal få tilbud om plass innen to uker fra vedtaksdato, ifølge midlertidig forskrift om tildeling av langtidsopphold i sykehjem. Søkere settes på venteliste hvis ikke kommunen kan tilby plass innen denne fristen.

Tabellen under viser hvor mange hjemmeboende personer som ikke fikk et tilbud innen to uker. Tallene oppdateres rundt den 7. i hver måned.
 

Venteliste for tildeling av langtidsplass
Antall personer og dagerPr. 31.12.20Siste måned (des.)Hittil i år
Antall personer (med vedtak om langtidsplass) som ikke har fått et tilbud om plass i langtidshjem innen 14 dager         1            0    12
Antall dager (i gjennomsnitt) personer med vedtak har stått på venteliste         56             -    -    


Har du spørsmål om hvor mange som ønsker seg til det enkelte sykehjem, kontakt bydelen eller Formidlingsenheten i Sykehjemsetaten:

Formidlingsenheten har også god kunnskap om sykehjemstilbudet i Oslo og svarer på spørsmål om dette. 
 

Informasjon om alle sykehjem i Oslo finnes også her