Til innhold
Sykehjem

Ledige plasser på sykehjem

Oversikten oppdateres hver ettermiddag og er et øyeblikksbilde over ledige sykehjemsplasser. Sist oppdatert 29.05.2020 klokken:14:45

I oversikten over ledige plasser på sykehjem i Oslo kommune publiseres de plassene som ingen bydeler har reservert og som ingen brukere har på ønskelisten.

Det er til en hver tid mange brukere som står på ønskeliste til andre langtidshjem enn det de har fått tilbud om, eller som har valgt å bo hjemme selv om de har vedtak om fast langtidsplass. Ledige plasser vil bli tildelt søkere ut fra datoen for bydelens vedtak og datoen søkeren satte seg opp på ønskelisten.

Disse plassene framgår ikke av oversikten nedenfor. Det er kun plasser som ingen står på ønskeliste til som vises. Det betyr at ca. 10 plasser fordeles daglig i tillegg til de plassene som vises i oversikten. Les mer om fritt sykehjemsvalg her.

Ledige plasser

Ledige langtidsplasser (sykehjem)
SykehjemOrdinære plasserSkjermet-/ andre plasstyper
Abildsø sykehjem, avd. østensjø bo- og servicesenter1 kontraktsplass
Akerselva sykehjem1 plass
Ammerudhjemmet3 plasser
Ammerudlunden2 plasser på MRSA avd.
Ellingsrudhjemmet2 plasser
Furusethjemmet7 plasser
Ilahjemmet1 plass
Madserudhjemmet1 plass
Majorstutunet7 plasser5 plasser
Manglerudhjemmet1 plass
Nordseterhjemmet1 plass7 plasser
Oppsal, avd Stovner6 plasser
Paulus4 plasser
Romsås sykehjem2 plasser
Rødtvedt1 plass
Silurveien5 plasser
Sofienberghjemmet1 plass
St.Hanshaugen omsorgssenter2 plasser på avd.for hørselshemmede/ døve

 

 

Ledige plasser i aldershjem
AldershjemLedige plasser
Jødisk bo-og seniorsenter3 plasser

 

Ledige Inn på tunet-dagsenterplasser
Inn på tunet-dagsenterLedige plasser
Hauger gård2 plasser

 

Venteliste for langtidsplasser

Søkere som har fått vedtak om langtidsplass i Oslo kommune skal få tilbud om plass innen to uker fra vedtaksdato, ifølge midlertidig forskrift om tildeling av langtidsopphold i sykehjem. Søkere settes på venteliste hvis ikke kommunen kan tilby plass innen denne fristen.

Tabellen under viser hvor mange hjemmeboende personer som ikke fikk et tilbud innen to uker. Tallene oppdateres rundt den 7. i hver måned.
 

Venteliste for tildeling av langtidsplass
Antall personer og dagerPr. 30.04.20Siste måned (april)Hittil i år
Antall personer (med vedtak om langtidsplass) som ikke har fått et tilbud om plass i langtidshjem innen 14 dager        0          0     2
Antall dager (i gjennomsnitt) personer med vedtak har stått på venteliste         -          -    -    


Har du spørsmål om hvor mange som ønsker seg til det enkelte sykehjem, kontakt bydelen eller Formidlingsenheten i Sykehjemsetaten:

 • Ring 21 80 21 80 (sentralbord)  eller ta kontakt på formidlingen@sye.oslo.kommune.no
  Ledige korttidsplasser (sykehjem/helsehus)
  Institusjon med korttidsplassLedige plasser
  Lilleborg Helsehus
  Ryen Helsehus, Avd. Økern
  Solvang Helsehus6 plasser ved lindrende enhet
  Ullern Helsehus
  Stovnerskogen sykehjem1 Rus-plass

Formidlingsenheten har også god kunnskap om sykehjemstilbudet i Oslo og svarer på spørsmål om dette. 
 

Informasjon om alle sykehjem i Oslo finnes også her