Ullern helsehus

Om Ullern helsehus

Ullern helsehus er ett av fire helsehus i Oslo kommune, og har avklarings- og rehabiliteringsplasser. I tillegg har helsehuset skjermede plasser.

Helsehusenes primære oppgave er å bidra til at pasienter skal kunne bo lengst mulig i egne hjem. I tillegg har vi noen få øremerkede korttidsplasser for mennesker med psykiske lidelser.

Helsehuset er opptatt av god fagkompetanse, samhandling og kvalitet i tjenestene.

Ullern helsehus har totalt 96 pasientrom, alle med egne bad, flere spisesaler og oppholdsrom per avdeling og treningsfasiliteter i hver etasje.

Besøkstid

Er du pårørende til en av våre pasienter, og ønsker å komme på besøk? Besøkstidene er hverdager mellom kl. 14:00-19:00. Helgedager kl. 12:00-17:00.

Kafé

Åpen mandag til fredag kl. 10:00-14:00. Stengt lørdag og søndag.

Korttidsopphold

Et korttidsopphold på helsehus er tidsbegrenset, og kan vare fra én dag inntil 12 uker. Et langtidsopphold er vanligvis permanent, med oppfølging og tilsyn hele døgnet. Bydelene fatter vedtak om opphold.

Korttid avklaring

Tilbud for utskrivningsklare pasienter fra sykehus eller hjemmeboende hvor det er behov for tidsbegrenset opphold. Opphold kan gis under pågående sykdom eller ved behov for å samle krefter etter gjennomgått sykdom, eller for avklaring om fremtidig omsorgstilbud. Målsetning for oppholdet er at den enkelt skal kunne reise hjem, eller overflyttes til annen institusjon.

Korttid rehabilitering

Tilbud for utskrivningsklare pasienter fra sykehus eller med behov for tidsbegrensede rehabilitering etter et inngrep eller en skade. Rehabiliteringsoppholdet består av kartlegging, oppfølging og trening ut fra den enkeltes behov og potensiale. Målsetning for opphold er at den enkelte skal kunne reise hjem etter endt opphold.

Korttid skjermet

Tilbud for utskrivningsklare pasienter fra sykehus eller hjemmeboende med behov for tidsbegrenset opphold med skjerming grunnet urolig adferd og/eller vedvarende forvirring. Målsetning for oppholdet er at den enkelt skal kunne reise hjem, eller overflyttes til annen institusjon.

Korttidsopphold Psykiatri

Tilbud til pasienter hvor det er behov for rehabilitering til hjemmet i et psykoterapeutisk miljø.
Oppholdet består av miljøbehandling, samtaler og oppfølging i funksjonsevne. Målsetting for opphold er at den enkelte skal kunne reise hjem etter endt opphold.

Hva tilbyr helsehuset?

Vi tilbyr:

 • Medisinsk behandling, opptrening og rehabilitering i et avgrenset tidsrom, slik at pasienter kan fortsette å bo hjemme
 • Medisinsk behandling, pleie og oppfølging etter opphold på sykehus
 • Trygghet og motivasjon på vei tilbake til hjemmet
 • Samarbeide med spesialisthelsetjenesten, fastlege og hjemmetjenesten i bydelen for et best mulig tilbud til den enkelte pasient
 • Motivasjon og egenaktivitet er viktig for å få best mulig nytte av oppholdet.
 • Samarbeid med pårørende er også viktig for å få til et godt opphold for pasientene.

Dersom man er innlagt for rehabilitering foregår treningen både individuelt, i grupper og ved egentrening. Treningen den enkelte får tilbud om, kan være gruppetrening og/eller individuell trening, både med og uten fysioterapeut.

Mengden trening er tilpasset den enkelte sitt funksjonsnivå og medisinske behov med bakgrunn i en tverrfaglig vurdering.

Mestring av daglige aktiviteter som for eksempel personlig hygiene, påkledning, spisesituasjon og ved forflytning til og fra ulike gjøremål kan også være en viktig del av opptreningen som vi kan hjelpe med.

Det er viktig at man er så aktiv som man klarer i de daglige gjøremålene og tar ansvar for å følge anbefalinger og eventuelt egentreningsprogrammet man får av terapeutene.

Personalet tilstreber å gi pasientene muligheter til å utføre aktiviteter man gjør i dagliglivet. Bevegelse gir styrke.

Kompetanse

Helsehuset har faglært personale, med høy tverrfaglig kompetanse. Behandlingsteamet består av leger, sykepleiere, helsefagarbeidere, ergoterapeuter, fysioterapeuter og fagsykepleiere. I tillegg har helsehuset tilgjengelighet til både klinisk ernæringsfysiolog, farmasøyt og prest.

Flere av våre ansatte har gjennomført videreutdanninger innenfor sitt fagområde.

Helsehuset tar imot studenter i praksis fra høgskoler, universitet og fagskoler.

Transport

Se kollektivtransport på ruter.no for rutetider.

Kontaktinformasjon

Avdeling 1 (Underetasje 1)

Kontakttelefon bydel/sykehus (man-fre: 08:30-15:30): 23 43 57 12. Nattevakt på avdelingen (kl 21:45-07:45): 23 43 57 18, sykepleier natt: 23 43 57 19.
Telefon

Avdeling 2 (1. etasje)

Kontakttelefon bydel/sykehus (man-fre: 08:30-15:30): 23 43 57 22. Nattevakt på avdelingen (kl 21:45-07:45): 23 43 57 28, sykepleier natt: 23 43 57 19.
Telefon

Avdeling 3 (2. etasje)

Kontakttelefon bydel/sykehus (man-fre: 08:30-15:30): 23 43 57 32. Nattevakt på avdelingen (kl 21:45-07:45): 23 43 57 38, sykepleier natt: 23 43 57 19.
Telefon

Avdeling 4 (3. etasje)

Kontakttelefon bydel/sykehus (man-fre: 08:30-15:30): 23 43 57 42. Nattevakt på avdelingen (kl 21:45-07:45): 23 43 57 48, sykepleier natt: 23 43 57 19.
Telefon

Kontaktpersoner

Avdelingsleder avdeling 1
Kamilla Bigseth Grønvik
Mobil
Avdelingsleder avdeling 2
Ilknur Güclü
Mobil
Avdelingsleder avdeling 3
Sanja Dinic
Mobil
Avdelingsleder avdeling 4
Anna Rybicka
Mobil
Institusjonssjef
Jeanett Vasskog
Mobil
Kvalitetssjef
Elin Berven
Mobil
Administrasjonssjef
Karoline Giæver
Mobil

Kontakt

Telefon
23 43 57 00
Faks
23 43 57 01
E-post
postmottak.ullerntunet@sye.oslo.kommune.no
Besøksadresse:
Ullernchausséen 111 A, B og C
0284 OSLO

Åpningstider resepsjon

 • Mandag
 • Tirsdag
 • Onsdag
 • Torsdag
 • Fredag
 • Lørdag
 • Søndag