Ullern helsehus

Om Ullern helsehus

Ullern helsehus er ett av fire helsehus i Oslo kommune, og har korttids- og rehabiliteringsplasser. Helsehusenes primære oppgave er å bidra til at pasienter skal kunne bo lengst mulig i egne hjem. Helsehuset er opptatt av god fagkompetanse, samhandling og kvalitet i tjenestene.

Ullern helsehus har 96 pasientrom, alle med egne bad, flere spisesaler og oppholdsrom per avdeling og treningsfasiliteter i hver etasje.

Er du pårørende til en av våre pasienter, og ønsker å komme på besøk? Besøkstidene er hverdager mellom kl. 14-19. Helgedager kl. 12-17.

Kafé

Åpen mandag til fredag 10:00-14:00. Stengt lørdag og søndag.

Korttidsopphold

Målet med et korttidsopphold på helsehus er å kartlegge helsetilstand, samt behov for hjelp og opptrening, slik at pasienter kan komme tilbake til eget hjem. Oppholdet planlegges med utgangspunkt i pasientens ressurser og behov. Det er bydelen der pasienten bor som fatter vedtak om opphold og varigheten av oppholdet. Målet for oppholdet avklares i samarbeid mellom bydel, helsehus og pasienten.

Brukermedvirkning er helsefremmende og bidrar til mestring og motivasjon ved at brukere setter egne mål, derfor er vi opptatt av «hva er viktig for deg?».

Hva tilbyr helsehuset?

Korttidsopphold i helsehus er et tilbud for personer med sammensatte helseutfordringer, og som er i behov av behandling og/-eller rehabilitering.
Vi tilbyr:

 • Medisinsk behandling, opptrening og rehabilitering i et avgrenset tidsrom, slik at pasienter kan fortsette å bo hjemme
 • Medisinsk behandling, pleie og oppfølging etter opphold på sykehus
 • Trygghet og motivasjon på vei tilbake til hjemmet
 • Samarbeide med spesialisthelsetjenesten, fastlege og hjemmetjenesten i bydelen for et best mulig tilbud til den enkelte pasient
 • Motivasjon og egenaktivitet er viktig for å få best mulig nytte av oppholdet.
 • Samarbeid med pårørende er også viktig for å få til et godt opphold for pasientene.

Dersom man er innlagt for rehabilitering foregår treningen både individuelt, i grupper og ved egentrening. Treningen den enkelte får tilbud om, kan være gruppetrening og/eller individuell trening, både med og uten fysioterapeut.

Mengden trening er tilpasset den enkelte sitt funksjonsnivå og medisinske behov med bakgrunn i en tverrfaglig vurdering. Mestring av daglige aktiviteter som f.eks. personlig hygiene, påkledning, spisesituasjon og ved forflytning til og fra ulike gjøremål kan også være en viktig del av opptreningen som vi kan hjelpe med.

Det er viktig at man er så aktiv som man klarer i de daglige gjøremålene og tar ansvar for å følge anbefalinger og eventuelt egentreningsprogrammet man får av terapeutene.

Personalet tilstreber å gi pasientene muligheter til å utføre aktiviteter man gjør i dagliglivet. Bevegelse gir styrke.

Kompetanse

Helsehuset har faglært personale, med høy tverrfaglig kompetanse. Behandlingsteamet består av leger, sykepleiere, helsefagarbeidere, ergoterapeuter, fysioterapeuter og fagsykepleiere. I tillegg har helsehuset tilgjengelighet til både klinisk ernæringsfysiolog, farmasøyt og prest. Flere av våre ansatte har gjennomført videreutdanninger innenfor sitt fagområde.

Helsehuset tar imot studenter i praksis fra høgskoler, universitet og fagskoler.

Transport

Se kollektivtransport på ruter.no for rutetider.

Kontaktinformasjon

Avdeling 1 (Underetasje 1)

Kontakttelefon bydel/sykehus (man-fre: 08:30-15:30): 23 43 57 12. Nattevakt på avdelingen (kl 21:45-07:45): 23 43 57 18, sykepleier natt: 23 43 57 19.
Telefon

Avdeling 2 (1. etasje)

Kontakttelefon bydel/sykehus (man-fre: 08:30-15:30): 23 43 57 22. Nattevakt på avdelingen (kl 21:45-07:45): 23 43 57 28, sykepleier natt: 23 43 57 19.
Telefon

Avdeling 3 (2. etasje)

Kontakttelefon bydel/sykehus (man-fre: 08:30-15:30): 23 43 57 32. Nattevakt på avdelingen (kl 21:45-07:45): 23 43 57 38, sykepleier natt: 23 43 57 19.
Telefon

Avdeling 4 (3. etasje)

Kontakttelefon bydel/sykehus (man-fre: 08:30-15:30): 23 43 57 42. Nattevakt på avdelingen (kl 21:45-07:45): 23 43 57 48, sykepleier natt: 23 43 57 19.
Telefon

Kontaktpersoner

Avdelingsleder avdeling 1
Håvard Grostad
Mobil
Avdelingsleder avdeling 2
Silje Melnæs
Mobil
Avdelingsleder avdeling 3
Sanja Dinic
Mobil
Avdelingsleder avdeling 4
Anna Rybicka
Mobil
Institusjonssjef
Jeanett Vasskog
Mobil
Kvalitetssjef og informasjonskontakt
Anett Alstad
Mobil

Kontakt

Telefon
23 43 57 00
Faks
23 43 57 01
E-post
postmottak.ullerntunet@sye.oslo.kommune.no
Besøksadresse:
Ullernchausséen 111 A, B og C
0284 OSLO

Åpningstider resepsjon

 • Mandag
 • Tirsdag
 • Onsdag
 • Torsdag
 • Fredag
 • Lørdag
 • Søndag