Stovnerskoghjemmet

Om Stovnerskoghjemmet

Stovnerskoghjemmet ligger ved Høybråten stasjon. Sykehjemmet ligger på en kolle og har god utsikt over Høybråtenområdet og deler av Groruddalen. Vi har blant annet sansehage og en ny skogssti som stod klar våren 2015.

Stovnerskoghjemmet på Facebook

Velkomstbrosjyre – Om å flytte fra hjem til sykehjem (PDF)

Stovnerskoghjemmets velkomstbrosjyre (PDF).

Åpning av forsterkede rusplasser

Sykehjemsetaten har åpnet 7 forsterkede rusplasser ved Stovnerskoghjemmets rusavdeling.

Plassene skal være et botilbud til personer i aktiv, illegal rus som har fått omfattende somatiske helseutfordringer og omsorgsbehov.

Fakta om sykehjemmet

 • 106 somatiske plasser
 • 23 spesialplasser for rusavhengige personer
 • 7 forsterkede rusplasser (ved ledighet kan plassene benyttes som korttidsplasser)
 • 9 ordinære demensplasser med egen sansehage
 • 10 forsterkede demensplasser
 • enkeltrom med dørklokker og egne bad
 • kommunal eierform
 • Bydel Stovner

Copyright/produsent: Fredriksen Film/Morten Fredriksen

Kontaktinformasjon avdelinger

Avdeling 1A – for personer med rusavhengighet, 1. etasje

Avdelingssykepleier
Sigrun Peymann
Langtid: 16 plasser, 7 forsterkede rusplasser
Telefon
Døgnbemannet telefon

Avdeling 1B – for personer med demens, 1. etasje

Avdelingssykepleier
Sigrun Peymann
Skjermet avdeling: 9 plasser ordinær skjermet demens, 10 plasser forsterket skjermet demens
Telefon
Døgnbemannet telefon

Avdeling 2A – somatisk avdeling, 2. etasje

Avdelingssykepleier
Fikre Yesus Debesay
Langtid: 24 plasser
Telefon
Døgnbemannet telefon

Avdeling 2B – somatisk avdeling, 2. etasje

Avdelingssykepleier
Ingunn Saupstad Langdal
Langtid: 29 plasser
Telefon
Døgnbemannet telefon

Avdeling 3A – somatisk avdeling, 3. etasje

Avdelingssykepleier
Maria Virginia Borge
Langtid: 24 plasser
Telefon
Døgnbemannet telefon

Avdeling 3B – somatisk avdeling, 3. etasje

Avdelingssykepleier
Ausra Pavoliene
Langtid: 29 plasser
Telefon
Døgnbemannet telefon
Institusjonssjef
Mette Noreng
Mobil
Telefon
Kvalitetssjef
Mette Berg Walaker
Mobil
Telefon

Informasjonskontakt

Administrasjonssjef
Hilde May Hagevik Berg
Mobil
Telefon

Serviceavdeling

Driftskoordinator
Mari Anne Karlsen
Vaskeri, renhold, kjøkken og kantine.
Mobil
Telefon
Trivselskoordinator
Anja Nicoline Øyen Anderson
Telefon
Prest
Hilde Ramsøe Graff
Presten er til stede i partallsuker.
Mobil

Kompetanse

Stovnerskoghjemmet har et aktivt fagmiljø med sykepleiere, vernepleiere, hjelpepleiere og helsefagarbeidere. Vi har 98 % fagutdannet personale i faste stillinger. I tillegg har vi tre leger, fysioterapeuter, ergoterapeut, og fagansvarlige sykepleiere i hver avdeling. Vi har en overordnet kompetanseplan og hver avdeling har sin spesifikke handlingsplan i forhold til fagutvikling og kompetanseheving.

Vi samarbeider med Oslo Met, Universitetet i Oslo og Stovner videregående skole. Vi har også lærlinger i helsearbeiderfaget og praksiskandidater.

Vi har fokus på bedre hverdagsliv for våre beboere, og at hver dag teller. Etisk refleksjon, livsglede for eldre, gode mat og måltidsopplevelser og fokus på pasientsikkerhetsarbeidet er blant våre viktige satsningsområder.

Tilbud

 • 2 hager
 • frisør to ganger i uken
 • fotterapeut to ganger i uken
 • treningsrom
 • kapell/seremonirom
 • Kantine: åpen kl. 11:00-13:00 mandag til fredag. Kl. 12:00-14:30 lørdag og søndag.

Vi mottar middag fra Silurveien sykehjem. De øvrige måltidene lager vi selv.

Aktiviteter

Vi tilbyr alt fra store kulturarrangementer til små hyggestunder på avdelingene. Hver avdeling har egen aktivitetsplan.

Vi er også opptatt av å markere høytidene på en god måte. Viktige begivenheter er påskemesse, St. Hans-fest, krabbefest, italiensk aften, julemesse og nyttårsfest. Om sommeren arrangerer vi fellesturer. Vi har også fine turmuligheter og sitteplasser ute.

Våre faste aktiviteter består av blant annet trim, bingo, andakt, gudstjenester, formiddagstreff, herreklubb, sherryaften, hyggetreff med Røde kors, allsang og film.

Transport og parkering

Kontakt

Telefon
23 43 32 00
Faks
23 43 32 01
E-post
postmottak.stovnerskoghjemmet@sye.oslo.kommune.no
Postadresse:
Ruths vei 4
0980 OSLO
Besøksadresse:
Ruths vei 4
0980 OSLO

Åpningstider resepsjon

 • Mandag
 • Tirsdag
 • Onsdag
 • Torsdag
 • Fredag
 • Lørdag
 • Søndag

Åpningstider kafé

 • Mandag
 • Tirsdag
 • Onsdag
 • Torsdag
 • Fredag
 • Lørdag
 • Søndag