Solfjellshøgda helsehus

Besøksråd for sykehjem og helsehus i Oslo

Kontakt

Telefon

23 43 40 00

Faks

23 43 40 01

E-post

Postadresse

Postboks 70 Manglerud, 0612 OSLO

Besøksadresse

Solfjellshøgda 23, 0677 Oslo

Åpningstider resepsjon

Uke 26

 • Mandag: 09:00 - 15:00
 • Tirsdag: 09:00 - 15:00
 • Onsdag: 09:00 - 15:00
 • Torsdag: 09:00 - 15:00
 • Fredag: 09:00 - 15:00
 • Lørdag: Stengt
 • Søndag: Stengt

Uke 27

 • Mandag: 09:00 - 15:00
 • Tirsdag: 09:00 - 15:00
 • Onsdag: 09:00 - 15:00
 • Torsdag: 09:00 - 15:00
 • Fredag: 09:00 - 15:00
 • Lørdag: Stengt
 • Søndag: Stengt

Uke 28

 • Mandag: 09:00 - 15:00
 • Tirsdag: 09:00 - 15:00
 • Onsdag: 09:00 - 15:00
 • Torsdag: 09:00 - 15:00
 • Fredag: 09:00 - 15:00
 • Lørdag: Stengt
 • Søndag: Stengt

Solfjellshøgda helsehus

Solfjellshøgda helsehus er ett av fire helsehus i Oslo kommune, og har korttids- og rehabiliteringsplasser. Helsehusenes primære oppgave er å bidra til at pasientene skal kunne bo i eget hjem. Helsehuset er opptatt av verdier, etikk og god faglig kompetanse. 

Solfjellshøgda helsehus åpnet 15. september 2020 og består av 142 pasientrom med egne bad, flere spisesaler og oppholdsrom per avdeling og treningsfasiliteter i hver etasje. I tillegg er det laget et større treningsrom med spesialisert treningsutstyr. Solfjellshøgda helsehus er også utstyrt med flere videkommunikasjonsrom, slik at helsehuset enklere kan samhandle med samarbeidende bydeler og sykehus. 

Korttidsopphold 

Målet med et korttidsopphold på helsehus er å kartlegge helsetilstand, samt behov for hjelp og opptrening, slik at du kan komme tilbake til eget hjem. Oppholdet planlegges med utgangspunkt i dine ressurser og behov. Det er bydelen der du bor som fatter vedtak om opphold og varigheten av oppholdet.  Målet for oppholdet avklares i samarbeid mellom bydel, helsehus og pasienten.

Hva tilbyr helsehuset

 • Medisinsk behandling, opptrening og rehabilitering i et avgrenset tidsrom, slik at du kan fortsette å bo hjemme
 • Medisinsk behandling, pleie og oppfølging etter opphold på sykehus
 • Trygghet og motivasjon på vei tilbake til hjemmet
 • Samarbeide med spesialisthelsetjenesten, fastlege og hjemmetjenesten i bydelen for et best mulig tilbud til deg
 • Opplæring i bruk av ny teknologi dersom dette er aktuelt i hjemmesituasjonen.
 • Det er faglært personale, som sykepleier, helsefagarbeider, ergoterapeut, fysioterapeut, lege, klinisk ernæringsfysiolog og prest knyttet til helsehuset
 • Motivasjon og egenaktivitet er viktig for å få best mulig nytte av oppholdet. 
 • Samarbeid med pårørende er også viktig for å få til et godt opphold for deg.

Dersom man er innlagt for rehabilitering foregår treningen både individuelt, i grupper og ved egentrening. Det å viktig at man er så aktiv som man  greier i de daglige gjøremålene og tar ansvar for å følge anbefalinger og eventuelt egentreningsprogrammet man får av terapeutene.
Personalet tilstreber å gi pasientene muligheter til å utføre aktiviteter man gjør i dagliglivet. Bevegelse gir styrke.

Besøkstider

Solfjellshøgda helsehus er åpent for besøk på hverdager fra kl.14.00 til 19.00 og på helgedager kl.12.00 til 17.00.
Besøkende oppfordres til å skrive seg inn i den digitale besøksverten ved hovedinngangen til helsehuset, med navn og telefonnummer. 
Alle personopplysninger som registreres i den digitale besøksverten vil automatisk bli slettet etter 14 dager. Besøkende må kjenne til avdeling og romnummeret der pasienten er innlagt.

For mer informasjon se besøksregler for Sykehjem og Helsehus i Oslo.

Parkering

Helsehuset har egne henviste parkeringsplasser for besøkende. Alle som parkerer på helsehusets område må registrere skiltnummer på den digitale besøksverten ved hovedinngangen. 

Kontaktinformasjon administrasjon

Institusjonssjef
Irene Gynnild Ponton
Telefon: 957 27 695
E-post: irenegynnild.ponton@sye.oslo.kommune.no

Informasjonskontakt/kvalitetssjef
Fam Louise Warner
Telefon: 477 69 881
E-post: famlouise.warner@sye.oslo.kommune.no

Fungerende administrasjonssjef
Kai Inge Gram Solheim
Telefon: 91 88 73 85
E-post: inge.solheim@sye.oslo.kommune.no

Kontaktinformasjon avdelinger

Avdeling 1A

Henvendelser vedrørende pasienter (dagtid): 23 43 40 23
Døgnbemannet telefon: 23 43 40 91

Avdelingsleder:
Merete Prestrud
Mobilnummer: 90 72 29 13
E-post: meretesolberg.prestrud@sye.oslo.kommune.no

Avdeling 1B

Henvendelser vedrørende pasienter (dagtid): 23 43 40 33
Døgnbemannet telefon: 23 43 40 92

Avdelingsleder:
Ewa Mykityn
Mobilnummer: 41 61 07 06
E-post: ewa.mykityn@sye.oslo.kommune.no

Avdeling 2A

Henvendelser vedrørende pasienter (dagtid): 23 43 40 43
Døgnbemannet telefon: 23 43 40 93

Avdelingsleder:
Christel Brurås-Leine
Mobilnummer: 47 78 24 14
E-post: christel.bruras-leine@sye.oslo.kommune.no

Avdeling 2B

Henvendelser vedrørende pasienter (dagtid): 23 43 40 67
Døgnbemannet telefon: 23 43 40 94

Avdelingsleder:
Linn Helene Brådland
Mobilnummer: 90 71 96 32
E-post: linn.helene.bradland@sye.oslo.kommune.no

Avdeling 3A

Henvendelser vedrørende pasienter (dagtid): 23 43 40 85
Døgnbemannet telefon: 23 43 40 95

Avdelingsleder:
Lene Breibøl
Mobilnummer: 47 35 48 35
E-post: leneeva.breibol@sye.oslo.kommune.no

Avdeling 3B

Henvendelser vedrørende pasienter (dagtid): 23 43 40 87
Døgnbemannet telefon: 23 43 40 96

Avdelingsleder:
Monica Voldsund
Mobilnummer: 41 32 11 49
E-post: monica.voldsund@sye.oslo.kommune.no

Kvalitet på sykehjem

Kompetanse

Helsehuset har  faglært personale, med høy tverrfaglig kompetanse Behandlingsteamet består av leger, sykepleiere, helsefagarbeidere, ergoterapeuter, fysioterapeuter, fagutviklingssykepleiere. I tillegg har helsehuset tilgjengelighet til både klinisk ernæringsfysiolog, farmasøyt og prest. Flere av våre ansatte har gjennomført videreutdanninger innenfor sitt fagområde.

Vi tar i mot studenter i praksis fra OsloMet, VID vitenskapelige høgskole og Universitet i Oslo, Det medisinske fakultet.