Solfjellshøgda helsehus

Besøksregler for sykehjem og helsehus i Oslo

Du kan komme på besøk dag og kveld alle dager på våre langtidshjem. Helsehusene har egne besøksregler. Det kan bli endringer i besøksreglene ved høy smitte.

Kontakt

Telefon

23 43 40 00

Faks

23 43 40 01

E-post

Postadresse

Postboks 70 Manglerud, , 0612 OSLO

Besøksadresse

Solfjellshøgda 23, 0677 Oslo

Åpningstider resepsjon

Uke 31

 • Mandag: 09:00 - 15:00
 • Tirsdag: 09:00 - 15:00
 • Onsdag: 09:00 - 15:00
 • Torsdag: 09:00 - 15:00
 • Fredag: 09:00 - 15:00
 • Lørdag: Stengt
 • Søndag: Stengt

Uke 32

 • Mandag: 09:00 - 15:00
 • Tirsdag: 09:00 - 15:00
 • Onsdag: 09:00 - 15:00
 • Torsdag: 09:00 - 15:00
 • Fredag: 09:00 - 15:00
 • Lørdag: Stengt
 • Søndag: Stengt

Uke 33

 • Mandag: 09:00 - 15:00
 • Tirsdag: 09:00 - 15:00
 • Onsdag: 09:00 - 15:00
 • Torsdag: 09:00 - 15:00
 • Fredag: 09:00 - 15:00
 • Lørdag: Stengt
 • Søndag: Stengt

Åpningstider kafé

Uke 31

 • Mandag: Åpen hele døgnet
 • Tirsdag: Åpen hele døgnet
 • Onsdag: Åpen hele døgnet
 • Torsdag: Åpen hele døgnet
 • Fredag: Åpen hele døgnet
 • Lørdag: Åpen hele døgnet
 • Søndag: Åpen hele døgnet
Frigg kantine er en digital kantine hvor man kan kjøpe fersk mat og varm drikke 24 timer i døgnet, alle dager i uken. Man må benytte kort for å kjøpe varer i denne kantinen.

Uke 32

 • Mandag: Åpen hele døgnet
 • Tirsdag: Åpen hele døgnet
 • Onsdag: Åpen hele døgnet
 • Torsdag: Åpen hele døgnet
 • Fredag: Åpen hele døgnet
 • Lørdag: Åpen hele døgnet
 • Søndag: Åpen hele døgnet
Frigg kantine er en digital kantine hvor man kan kjøpe fersk mat og varm drikke 24 timer i døgnet, alle dager i uken. Man må benytte kort for å kjøpe varer i denne kantinen.

Uke 33

 • Mandag: Åpen hele døgnet
 • Tirsdag: Åpen hele døgnet
 • Onsdag: Åpen hele døgnet
 • Torsdag: Åpen hele døgnet
 • Fredag: Åpen hele døgnet
 • Lørdag: Åpen hele døgnet
 • Søndag: Åpen hele døgnet
Frigg kantine er en digital kantine hvor man kan kjøpe fersk mat og varm drikke 24 timer i døgnet, alle dager i uken. Man må benytte kort for å kjøpe varer i denne kantinen.

Solfjellshøgda helsehus

Solfjellshøgda helsehus er ett av fire helsehus i Oslo kommune, og har korttids- og rehabiliteringsplasser. Helsehusenes primære oppgave er å bidra til at pasientene skal kunne bo i eget hjem. Helsehuset er opptatt av verdier, etikk og god faglig kompetanse. 

Solfjellshøgda helsehus åpnet 15. september 2020 og består av 142 pasientrom med egne bad, flere spisesaler og oppholdsrom per avdeling og treningsfasiliteter i hver etasje. I tillegg er det laget et større treningsrom med spesialisert treningsutstyr. Solfjellshøgda helsehus er også utstyrt med flere videkommunikasjonsrom, slik at helsehuset enklere kan samhandle med samarbeidende bydeler og sykehus. 

Korttidsopphold 

Målet med et korttidsopphold på helsehus er å kartlegge helsetilstand, samt behov for hjelp og opptrening, slik at du kan komme tilbake til eget hjem. Oppholdet planlegges med utgangspunkt i dine ressurser og behov. Det er bydelen der du bor som fatter vedtak om opphold og varigheten av oppholdet.  Målet for oppholdet avklares i samarbeid mellom bydel, helsehus og pasienten.

Hva tilbyr helsehuset

 • Medisinsk behandling, opptrening og rehabilitering i et avgrenset tidsrom, slik at du kan fortsette å bo hjemme
 • Medisinsk behandling, pleie og oppfølging etter opphold på sykehus
 • Trygghet og motivasjon på vei tilbake til hjemmet
 • Samarbeide med spesialisthelsetjenesten, fastlege og hjemmetjenesten i bydelen for et best mulig tilbud til deg
 • Opplæring i bruk av ny teknologi dersom dette er aktuelt i hjemmesituasjonen.
 • Det er faglært personale, som sykepleier, helsefagarbeider, ergoterapeut, fysioterapeut, lege, klinisk ernæringsfysiolog og prest knyttet til helsehuset
 • Motivasjon og egenaktivitet er viktig for å få best mulig nytte av oppholdet. 
 • Samarbeid med pårørende er også viktig for å få til et godt opphold for deg.

Dersom man er innlagt for rehabilitering foregår treningen både individuelt, i grupper og ved egentrening. Det å viktig at man er så aktiv som man  greier i de daglige gjøremålene og tar ansvar for å følge anbefalinger og eventuelt egentreningsprogrammet man får av terapeutene.
Personalet tilstreber å gi pasientene muligheter til å utføre aktiviteter man gjør i dagliglivet. Bevegelse gir styrke.

Besøkstider

Solfjellshøgda helsehus er åpent for besøk på hverdager fra kl.14.00 til 19.00 og på helgedager kl.12.00 til 17.00.

Besøk begrenses av nasjonale og lokale regler fra Oslo kommune. Besøkende må skrive seg inn i besøksprotokollen med tidspunkt, navn og telefonnummer. Det kan maks være 2 besøkende på pasientrommet samtidig.

Besøkende må kvittere for å være innforstått med nasjonale og lokale besøksanbefalinger. Alle personopplysninger i protokollen slettes etter 10 dager. Den enkelte besøkende må kjenne til avdeling og romnummeret der pasienten er innlagt.

Besøkende skal gå direkte til rommet og ikke oppholde seg i fellesarealer.
Besøkende bør holde 1 meters avstand til alle på institusjonen. Man bør også holde 1 meters avstand til den man besøker hvis vedkommende er uvaksinert. Alle som kommer på besøk skal fortsatt bruke munnbind i felles arealer, og vaske eller sprite hendene når de kommer og når de forlater pasientrommet. Det oppfordres til at besøkende også bruker munnbind på pasientrommet.

Kontaktinformasjon administrasjon

Institusjonssjef
Irene Gynnild Ponton
Telefon: 957 27 695
E-post: irenegynnild.ponton@sye.oslo.kommune.no

Informasjonskontakt/kvalitetssjef
Fam Louise Warner
Telefon: 477 69 881
E-post: famlouise.warner@sye.oslo.kommune.no

Stedsfortreder administrasjonssjef
Driftskoordinator Aziza Owaissi
Telefon: 91 88 76 71
E-post: aziza.owaissi@sye.oslo.kommune.no

Kontaktinformasjon avdelinger

Avdeling 1A

Avdelingssykepleier

Merete Prestrud

Mobilnummer: 90 72 29 13

Døgnbemannet telefon: 23 43 40 91

E-post:

Koordinator (henvendelser vedrørende pasienter): 23 43 40 23

Avdeling 1B

Avdelingssykepleier

Ewa Mykityn

Mobilnummer: 41 61 07 06

Døgnbemannet telefon: 23 43 40 92

E-post:

Koordinator (henvendelser vedrørende pasienter): 23 43 40 33

Avdeling 2A

Avdelingssykepleier

Christel Brurås-Leine

Mobilnummer: 47 78 24 14

Døgnbemannet telefon: 23 43 40 93

E-post:

Koordinator (henvendelser vedrørende pasienter): 23 43 40 43

Avdeling 2B

Avdelingssykepleier

Gry Anett Bakken

Mobilnummer: 90 71 96 32

Døgnbemannet telefon: 23 43 40 94

E-post:

Koordinator (henvendelser vedrørende pasienter): 23 43 40 67

Avdeling 3A

Avdelingssykepleier

Lene Breibøl

Mobilnummer: 47 35 48 35

Døgnbemannet telefon: 23 43 40 95

E-post:

Koordinator (henvendelser vedrørende pasienter): 23 43 40 85

Avdeling 3B

Avdelingssykepleier

Monica Voldsund

Mobilnummer: 90 71 74 59

Døgnbemannet telefon: 23 43 40 96

E-post:

Koordinator (henvendelser vedrørende pasienter): 23 43 40 87

Kvalitet på sykehjem

Kompetanse

Helsehuset har  faglært personale, med høy tverrfaglig kompetanse Behandlingsteamet består av leger, sykepleiere, helsefagarbeidere, ergoterapeuter, fysioterapeuter, fagutviklingssykepleiere. I tillegg har helsehuset tilgjengelighet til både klinisk ernæringsfysiolog, farmasøyt og prest. Flere av våre ansatte har gjennomført videreutdanninger innenfor sitt fagområde.

Vi tar i mot studenter i praksis fra OsloMet, VID vitenskapelige høgskole og Universitet i Oslo, Det medisinske fakultet.