Solfjellshøgda helsehus

Om Solfjellshøgda helsehus

Solfjellshøgda helsehus er ett av fire helsehus i Oslo kommune, og har avklarings- og rehabiliteringsplasser. I tillegg har helsehuset skjermede plasser. Helsehusenes primære oppgave er å bidra til at pasienter skal kunne bo lengst mulig i egne hjem. Helsehuset er opptatt av god fagkompetanse, samhandling og kvalitet i tjenestene.

Solfjellshøgda helsehus har 142 pasientrom med bad, spisesal og oppholdsrom på hver avdeling og treningsfasiliteter i hver etasje. I tillegg har helsehuset et større treningsrom med spesialisert treningsutstyr. Solfjellshøgda helsehus er også utstyrt med videokommunikasjon, slik at helsehuset enklere kan samhandle med samarbeidende bydeler og sykehus.

Besøkstid

Er du pårørende til en av våre pasienter, og ønsker å komme på besøk? Besøkstidene er hverdager kl. 14:00-19:00 og helgedager kl. 12:00-17:00.

Korttidsopphold

Korttidsopphold i helsehus er et tilbud for personer med sammensatte helseutfordringer, og som er i behov av behandling og/-eller rehabilitering.

Målet med et korttidsopphold på helsehus er å kartlegge helsetilstand, samt behov for hjelp og opptrening, slik at pasienter kan komme tilbake til eget hjem. Oppholdet planlegges med utgangspunkt i pasientens ressurser og behov. Det er bydelen der pasienten bor som fatter vedtak om opphold og varigheten av oppholdet. Målet for oppholdet avklares i samarbeid mellom bydel, helsehus og pasienten.

Brukermedvirkning er helsefremmende og bidrar til mestring og motivasjon ved at brukere setter egne mål, derfor er vi opptatt av «hva er viktig for deg?».

Korttid avklaring

Tilbud for utskrivningsklare pasienter fra sykehus eller hjemmeboende hvor det er behov tidsbegrenset opphold. Opphold kan gis under pågående sykdom eller ved behov for å samle krefter etter gjennomgått sykdom, eller for avklaring om fremtidig omsorgstilbud. Målsetning for oppholdet er at den enkelt skal kunne reise hjem, eller overflyttes til annen institusjon.

Korttid rehabilitering

Tilbud for utskrivningsklare pasienter fra sykehus eller med behov for tidsbegrensede rehabilitering etter et inngrep eller en skade. Rehabiliteringsoppholdet består av kartlegging, oppfølging og trening ut fra den enkeltes behov og potensiale. Målsetning for opphold er at den enkelte skal kunne reise hjem etter endt opphold.

Korttid skjermet

Tilbud for utskrivningsklare pasienter fra sykehus eller hjemmeboende med behov for tidsbegrenset opphold med skjerming grunnet urolig adferd og/eller vedvarende forvirring. Målsetning for oppholdet er at den enkelt skal kunne reise hjem, eller overflyttes til annen institusjon.

Hva tilbyr helsehuset?

 • Medisinsk behandling, opptrening og rehabilitering i et avgrenset tidsrom, slik at pasienter kan fortsette å bo hjemme.
 • Medisinsk behandling, pleie og oppfølging etter opphold på sykehus.
 • Trygghet og motivasjon på vei tilbake til hjemmet.
 • Samarbeid med spesialisthelsetjenesten, fastlege og hjemmetjenesten i bydelen for et best mulig tilbud til den enkelte pasient.

Motivasjon og egenaktivitet er viktig for å få best mulig nytte av oppholdet. Samarbeid med pårørende er også viktig for å få til et godt opphold for pasientene.

Når du er innlagt for rehabilitering foregår treningen både individuelt, i grupper og ved egentrening. Treningen den enkelte får tilbud om, kan være gruppetrening og/eller individuell trening, både med og uten fysioterapeut.

Mengden trening er tilpasset den enkelte sitt funksjonsnivå og medisinske behov med bakgrunn i en tverrfaglig vurdering. Mestring av daglige aktiviteter som f.eks. personlig hygiene, påkledning, spisesituasjon og ved forflytning til og fra ulike gjøremål kan også være en viktig del av opptreningen som vi kan hjelpe med.

Det er viktig at man er så aktiv som man klarer i de daglige gjøremålene og tar ansvar for å følge anbefalinger og eventuelt egentreningsprogrammet man får av terapeutene.

Personalet tilstreber å gi pasientene muligheter til å utføre aktiviteter man gjør i dagliglivet. Bevegelse gir styrke.

Kompetanse

Helsehuset har faglært personale, med høy tverrfaglig kompetanse. Behandlingsteamet består av leger, sykepleiere, helsefagarbeidere, ergoterapeuter, fysioterapeuter og fagsykepleiere. I tillegg har helsehuset tilgjengelighet til både klinisk ernæringsfysiolog, farmasøyt, prest og imam. Flere av våre ansatte har gjennomført videreutdanninger innenfor sitt fagområde.

Helsehuset tar imot studenter i praksis fra høgskoler, universitet og fagskoler.

Velferdsteknologi

For å gi best mulig helsehjelp bruker vi velferdsteknologi. Vi har opparbeidet oss gode erfaringer etter flere års bruk, og ser at denne teknologien bidrar til trygghet, selvstendighet, mestring og økt kvalitet i helsetilbudet. Vi bruker flere typer velferdsteknologi hos oss.

Sensorteknologi

Flere pasientrom er utstyrt med sensorteknologi. Dette gjør at vi kan passe på pasientene om natten uten å måtte forstyrre nattesøvnen ved å gå inn på rommene.

Sensorteknologien kan bidra til å redusere og forebygge fall, og å komme raskere til for å hjelpe hvis en pasient har falt.

Pasientsmykker

Pasientsmykkene gjør det enkelt å varsle om hjelp. Ved å bruke disse kan pasientene tilkalle hjelp uansett hvor de befinner seg på helsehuset.

Pasientsmykkene fungerer også som nøkkel til dørene.

Lokaliseringsteknologi

Etter en helsefaglig vurdering kan vi koble pasientsmykkene til lokaliseringsteknologi. Denne teknologien kan være aktuelt for pasienter med kognitiv svikt.

Frisør og kafé

Frisør

Solfjellshøgda helsehus har inngått avtale med Aina Edstrøm som driver Ainas Salong. Aina er selvstendig næringsdrivende som leier lokale hos oss.

Ainas salong tilbyr tjenester her på helsehuset på onsdager og holder til i underetasjen.
Pasienter eller pårørende må selv ordne med betaling med Vipps eller bankkort. Hos Ainas Salong tilbys det både herre og dameklipp, klipp/vask/legg/føn, permanent, hårfarge, striper, farging av vipper, farging av bryn med mer.
Time kan bestilles på telefon: 41 31 84 11.

Kafé

Solfjellshøgda helsehus har en digital kantineløsning som er selvbetjent og som er åpen hele døgnet, alle dager i året. I denne kantinen kan man få kjøpt bagetter, salater, taco subs, panini, wraps, og andre varme retter. I tillegg er det mulighet for å kjøpe varm drikke og kald drikke.

Transport og parkering

Helsehuset har egne henviste parkeringsplasser for besøkende. Alle som parkerer på helsehusets område må registrere skiltnummer på den digitale besøksverten ved hovedinngangen.

Se kollektivtransport på ruter.no for rutetider

Kontaktinformasjon

Avdeling 1A

Døgnbemannet avdelingstelefon 23 43 40 91 Koordinatortelefon dagtid i ukedager 23 43 40 23

Avdeling 1B

Døgnbemannet avdelingstelefon 23 43 40 92 Koordinatortelefon dagtid i ukedager 23 43 40 33

Avdeling 2A

Døgnbemannet avdelingstelefon 23 43 40 93 Koordinatortelefon dagtid i ukedager 23 43 40 43

Avdeling 2B

Døgnbemannet avdelingstelefon 23 43 40 94 Koordinatortelefon dagtid i ukedager 23 43 40 67

Avdeling 3A

Døgnbemannet avdelingstelefon 23 43 40 95 Koordinatortelefon dagtid i ukedager 23 43 40 85

Avdeling 3B

Døgnbemannet avdelingstelefon 23 43 40 96 Koordinatortelefon dagtid i ukedager 23 43 40 87

Avdeling 1A

Avdelingsleder
Cristina Øya Eiksund
Mobil

Avdeling 1B

Fungerende avdelingsleder
Lykke Michaela Myhrvold
Mobil

Avdeling 2A

Avdelingsleder
Ewa Mykityn
Mobil

Avdeling 2B

Avdelingsleder
Helga Kristin Lyssandtræ
Mobil

Avdeling 3A

Avdelingsleder
Ewa Mykityn
Mobil

Avdeling 3B

Avdelingsleder
Maria Frotveit Vangsnes
Mobil
Informasjonskontakt/kvalitetssjef
Fam Louise Warner
Mobil

Kontaktinformasjon administrasjon

Institusjonssjef
Irene Gynnild Ponton
Mobil
Administrasjonssjef
Kai Inge Gram Solheim
Mobil

Kontakt

Telefon
23 43 40 00
Faks
23 43 40 01
E-post
postmottak.solfjellshogdahelsehus@sye.oslo.kommune.no
Postadresse:
Postboks 70 Manglerud
0612 OSLO
Besøksadresse:
Solfjellshøgda 23
0677 Oslo

Åpningstider resepsjon

 • Mandag
 • Tirsdag
 • Onsdag
 • Torsdag
 • Fredag
 • Lørdag
 • Søndag