Solfjellshøgda helsehus

Solfjellshøgda helsehus er ett av fire helsehus i Oslo kommune, og har korttids- og rehabiliteringsplasser. Helsehusenes primære oppgave er å bidra til at pasienter skal kunne bo lengst mulig i egne hjem. Helsehuset er opptatt av god fagkompetanse, samhandling og kvalitet i tjenestene.

Solfjellshøgda helsehus har 142 pasientrom med egne bad, flere spisesaler og oppholdsrom per avdeling og treningsfasiliteter i hver etasje. I tillegg er helsehuset et større treningsrom med spesialisert treningsutstyr. Solfjellshøgda helsehus er også utstyrt med flere videkommunikasjonsrom, slik at helsehuset enklere kan samhandle med samarbeidende bydeler og sykehus.

Er du pårørende til en av våre pasienter, og ønsker å komme på besøk? Besøkstidene er hverdager mellom kl. 14-19. Helgedager kl. 12-17.

Korttidsopphold

Målet med et korttidsopphold på helsehus er å kartlegge helsetilstand, samt behov for hjelp og opptrening, slik at pasienter kan komme tilbake til eget hjem. Oppholdet planlegges med utgangspunkt i pasientens ressurser og behov. Det er bydelen der pasienten bor som fatter vedtak om opphold og varigheten av oppholdet. Målet for oppholdet avklares i samarbeid mellom bydel, helsehus og pasienten.

Brukermedvirkning er helsefremmende og bidrar til mestring og motivasjon ved at brukere setter egne mål, derfor er vi opptatt av «hva er viktig for deg?».

Hva tilbyr helsehuset?

Korttidsopphold i helsehus er et tilbud for personer med sammensatte helseutfordringer, og som er i behov av behandling og/-eller rehabilitering.

Vi tilbyr:

 • Medisinsk behandling, opptrening og rehabilitering i et avgrenset tidsrom, slik at pasienter kan fortsette å bo hjemme.
 • Medisinsk behandling, pleie og oppfølging etter opphold på sykehus.
 • Trygghet og motivasjon på vei tilbake til hjemmet.
 • Samarbeide med spesialisthelsetjenesten, fastlege og hjemmetjenesten i bydelen for et best mulig tilbud til den enkelte pasient.
 • Motivasjon og egenaktivitet er viktig for å få best mulig nytte av oppholdet.
 • Samarbeid med pårørende er også viktig for å få til et godt opphold for pasientene.

Når du er innlagt for rehabilitering foregår treningen både individuelt, i grupper og ved egentrening. Treningen den enkelte får tilbud om, kan være gruppetrening og/eller individuell trening, både med og uten fysioterapeut.

Mengden trening er tilpasset den enkelte sitt funksjonsnivå og medisinske behov med bakgrunn i en tverrfaglig vurdering. Mestring av daglige aktiviteter som f.eks. personlig hygiene, påkledning, spisesituasjon og ved forflytning til og fra ulike gjøremål kan også være en viktig del av opptreningen som vi kan hjelpe med.

Det er viktig at man er så aktiv som man klarer i de daglige gjøremålene og tar ansvar for å følge anbefalinger og eventuelt egentreningsprogrammet man får av terapeutene.

Personalet tilstreber å gi pasientene muligheter til å utføre aktiviteter man gjør i dagliglivet. Bevegelse gir styrke.

Kompetanse

Helsehuset har faglært personale, med høy tverrfaglig kompetanse. Behandlingsteamet består av leger, sykepleiere, helsefagarbeidere, ergoterapeuter, fysioterapeuter og fagsykepleiere. I tillegg har helsehuset tilgjengelighet til både klinisk ernæringsfysiolog, farmasøyt og prest. Flere av våre ansatte har gjennomført videreutdanninger innenfor sitt fagområde.
Helsehuset tar imot studenter i praksis fra høgskoler, universitet og fagskoler.

Tilbud

Fotterapeut

Solfjellshøgda helsehus har inngått avtale med fotterapeut Mette Værlien Hegseth som også driver Nordstrand bedriftsmassasje og fotterapi. Hun er selvstendig næringsdrivende og leier lokaler hos oss. Fotterapeuten tilbyr tjenester på helsehuset mandager fra kl. 09.00 og utover, og holder til i underetasjen.

Pasienter eller pårørende må selv ordne med betaling (Vipps eller bankkort). Timen starter med et deilig fotbad, etterfulgt av klipping, rensing og sliping av negler og hud. Avsluttes med en lett innsmøring/massasje av føtter og legger.
Time kan bestilles på telefon 98 81 75 07 eller e-post: mette.hegseth@wemail.no

Frisør

Solfjellshøgda helsehus har inngått avtale med Aina Edstrøm som driver Ainas Salong. Aina er selvstendig næringsdrivende som leier lokale hos oss.

Ainas salong tilbyr tjenester her på helsehuset på onsdager og holder til i underetasjen.
Pasienter eller pårørende må selv ordne med betaling (Vipps). Frisør skal ordne med bankterminal, men dette er ikke på plass enda (per 10. august 2022). Hos Ainas Salong tilbys det både herre og dameklipp, klipp/vask/legg/føn, permanent, hårfarge, striper, farging av vipper, farging av bryn med mer.
Time kan bestilles på telefon: 41 31 84 11.

Kafé

Solfjellshøgda helsehus har en digital kantineløsning som er selvbetjent og som er åpen hele døgnet, alle dager i året. I denne kantinen kan man få kjøpt baguetter, salater, taco subs, paninier, wraps, og andre varme retter. I tillegg er det mulighet for å kjøpe varm drikke og kald drikke.

Parkering og transport

Helsehuset har egne henviste parkeringsplasser for besøkende. Alle som parkerer på helsehusets område må registrere skiltnummer på den digitale besøksverten ved hovedinngangen.

Se kollektivtransport på ruter.no for rutetider

Kontaktinformasjon administrasjon

Institusjonssjef
Irene Gynnild Ponton
Telefon: 957 27 695
E-post: irenegynnild.ponton@sye.oslo.kommune.no

Informasjonskontakt/kvalitetssjef
Fam Louise Warner
Telefon: 477 69 881
E-post: famlouise.warner@sye.oslo.kommune.no

Fungerende administrasjonssjef
Kai Inge Gram Solheim
Telefon: 91 88 73 85
E-post: inge.solheim@sye.oslo.kommune.no

Kontaktinformasjon avdelinger

Avdeling 1A

Henvendelser vedrørende pasienter (dagtid): 23 43 40 23
Døgnbemannet telefon: 23 43 40 91

Avdelingsleder:
Merete Prestrud
Mobilnummer: 90 72 29 13
E-post: meretesolberg.prestrud@sye.oslo.kommune.no

Avdeling 1B

Henvendelser vedrørende pasienter (dagtid): 23 43 40 33
Døgnbemannet telefon: 23 43 40 92

Avdelingsleder:
Ewa Mykityn
Mobilnummer: 41 61 07 06
E-post: ewa.mykityn@sye.oslo.kommune.no

Avdeling 2A

Henvendelser vedrørende pasienter (dagtid): 23 43 40 43
Døgnbemannet telefon: 23 43 40 93

Avdelingsleder:
Zeray Asmait Ghebar
Mobilnummer: 47 78 24 14
E-post: asmait.zeray@sye.oslo.kommune.no

Avdeling 2B

Henvendelser vedrørende pasienter (dagtid): 23 43 40 67
Døgnbemannet telefon: 23 43 40 94

Avdelingsleder:
Linn Helene Brådland
Mobilnummer: 90 71 96 32
E-post: linn.helene.bradland@sye.oslo.kommune.no

Avdeling 3A

Henvendelser vedrørende pasienter (dagtid): 23 43 40 85
Døgnbemannet telefon: 23 43 40 95
Avdelingsleder:
Lene Eva Bribøl
Mobilnummer: 47 35 48 35
E-post: leneeva.breibol@sye.oslo.kommune.no

Avdeling 3B

Henvendelser vedrørende pasienter (dagtid): 23 43 40 87
Døgnbemannet telefon: 23 43 40 96
Avdelingsleder:
Monica Voldsund
Mobilnummer: 41 32 11 49
E-post: monica.voldsund@sye.oslo.kommune.no

Kontakt

Telefon
Postadresse:
Postboks 70 Manglerud
0612 OSLO
Besøksadresse:
Solfjellshøgda 23
0677 Oslo

Åpningstider resepsjon

 • Mandag
 • Tirsdag
 • Onsdag
 • Torsdag
 • Fredag
 • Lørdag
 • Søndag