Majorstuhjemmet

Om Majorstuhjemmet

Majorstuhjemmet (tidligere Majorstutunet bo- og behandlingssenter) har flyttet midlertidig til et avlastningssykehjem på Økern. Bakgrunnen er at institusjonen skal rives og det skal bygges et moderne langtidshjem på tomta. Beboerne og medarbeiderne flyttet til Økern i månedsskifte mai/juni 2021. Nytt sykehjemsbygg planlegges ferdigstilt i slutten av 2023.

Majorstuhjemmet har ulike kulturelle arrangement ukentlig og en aktiv arbeidsstue som er åpen alle hverdager.

Majorstuhjemmet på Facebook

Velkomstbrosjyre – Om å flytte fra hjem til sykehjem (PDF)

Fakta om sykehjemmet

 • 112 vanlige langtidsplasser
 • 20 skjermede plasser for personer med demens
 • Alle langtidsplasser har enerom
 • Bydel Frogner
 • Kommunal eierform

Kontaktinformasjon avdelinger

Briskeby

Avdelingssykepleier
Margit Monsen
Skjermet demensavdeling
Telefon
Døgnbemannet telefon

Tørteberg 1

Avdelingssykepleier
Mohamed Touhami
Langtidsavdeling
Telefon
Døgnbemannet telefon

Tørteberg 2

Avdelingssykepleier
Mohamed Touhami
Langtidsavdeling
Telefon
Døgnbemannet telefon

Homansbyen 1

Avdelingssykepleier
Nadia Artian
Langtidsavdeling
Telefon
Døgnbemannet telefon

Homansbyen 2

Avdelingssykepleier
Siri Gretland
Langtidsavdeling
Telefon
Døgnbemannet telefon

Balkeby

Avdelingssykepleier
Harriet Nilsen
Langtidsavdeling
Telefon
Døgnbemannet telefon
Institusjonssjef
Rakel Kristiansen
Telefon
Kvalitetssjef
Heidi Saugstad
Telefon

Serviceavdeling

Avdelingsleder
Lena Christine Adde
Telefon
Informasjonskontakt
Lena Christine Adde
Telefon

Kompetanse

Det er flere sykepleiere på alle vakter. I tillegg har vi fagsykepleiere, kvalitetssjef, lege, fysioterapeut og ergoterapeut som er tilstede alle hverdager.

Tilbud

 • Fotterapeut
 • Frisør
 • Tannlege via avtale med lokal tannklinikk

Vi får middag levert fra produksjonskjøkkenet på Silurveien sykehjem. Frokost og kveldsmat lager vi selv. Tidspunktet for måltidene kan variere, hør med din avdeling.

Aktiviteter

Vi har et variert kultur og aktivitetstilbud:

 • Konserter 1- 2 ganger i måneden. Det finnes piano i hver avdeling.
 • Månedlig malegruppe, bakegruppe, musikkandakt, hyggestund, filmvisning og/eller bussutflukt.
 • En idyllisk park rett utenfor døren.
 • Vi lager månedlige kulturprogram som vi sender ut til nærmeste pårørende. Se under for eksempel.

Transport pg parkering

Se kollektivtransport på ruter.no for rutetider.

Parkering

Det er egne parkeringsplasser tilhørende sykehjemmet. Her må registreringsnummeret på kjøretøyet registreres via resepsjonen. Dersom man skal på besøk utover resepsjonens åpningstid, må det gis beskjed i forkant. Ta kontakt med resepsjonen for mer informasjon.

Kontakt

Telefon
Postadresse:
Økernveien 151
0580 OSLO
Besøksadresse:
Økernveien 151
0580 OSLO

Åpningstider resepsjon

 • Mandag
 • Tirsdag
 • Onsdag
 • Torsdag
 • Fredag
 • Lørdag
 • Søndag

Informasjonsskjerm med kulturprogram finnes på sykehjemmet.

Kafeen er åpen for alle mandag til fredag kl. 10:30-14:00. Det er mulig å leie kafeen og andre, mindre lokaler.

Besøksråd for sykehjem og helsehus