Hauger gård - Inn på tunet

Om Hauger gård

Sykehjemsetaten har et flott dagaktivitetstilbud på Hauger gård for yngre personer med demens, og fysisk spreke eldre personer med demens. Dette dagsenteret skiller seg fra andre dagtilbud ved at gården har mange forskjellige tilbud og muligheter:

 • Snekkerverksted
 • Ute- og havearbeid
 • Vedproduksjon
 • Dyreliv: høner, sauer, smådyr, hunder og hester

Marka brukes til turer hver dag og det er fiskevann i nærheten. Gården har også sin egen buss som bringer brukerne til aktiviteter i nærområdet.

Gården er en godkjent Inn på tunet-bedrift. Den har en flott beliggenhet i Fet kommune med utsikt over Øyeren.

Dagsenteret har fire ansatte: én sykepleier og tre helsefagarbeidere som fordeler seg på to avdelinger. Avdelingene ligger i hvert sitt hus, med romslige, trivelige lokaler, på samme tun. Gården har også arbeidsveiledere, assistenter og frivillige som bidrar inn i aktivitetene med brukerne av dagsenteret.

Vi har fokus på aktiviteter, kosthold og brukermedvirkning.

Tror du dette tilbudet kan være noe for deg eller en av dine, kan du/dere ta kontakt med Demenskoordinator i din bydel eller Hauger gård, som kan veilede deg videre.

Les mer om tilbudet på nettsiden til Hauger gård

Hauger Gård på Facebook

Kontaktinformasjon

Daglig leder
Andreas Kind

Kompetanse

Dagsentret har ansvarlig sykepleier hver dag. Gården har psykologspesialist i 50 prosent stilling som bidrar i veiledning. Falldalen virksomhetssenter er også læringsarena for studenter.

Tilbud

Det blir servert frokost ved ankomst og middag før hjemreise. Det legges til rette for gode og næringsrik måltider. Her brukes råvarer fra kjøkkenhagen som brukerne av dagsenteret steller og høster. Rundt dekket bord gis det god anledning til sosialt felleskap og tilhørighet.

Brukerne blir hentet på sin bostedsadresse og kjørt hjem ved dagens slutt av faste sjåfører.

Aktiviteter

 • Turer i skog og mark, fiske
 • Styrketrening, balansetrening
 • Ridning, dyrestell og annet gårdsarbeid
 • Sang, dans og musikk
 • Båtturer og museumsbesøk

Alle aktivitetene på gården ledes av arbeidsveiledere som i samarbeid med ansatte på dagsenteret, legger til rette for deltagelse. Her finner brukerne meningsfylte aktiviteter som gir mestringsfølelse gjennom praktiske og sansefylte opplevelser. Det er fleksibilitet og oppgavene tilpasses etter ønsker, dagsform og forutsetninger. Samhandling med dyrene har terapeutisk potensiale. Stallen gir både muligheter for å arbeide og ride. De som ikke vil sitte på hesteryggen kan kjøre i vogn. Sauene og smådyrene er også populære, hvor en bidrar med kos og stell.

Transport og parkering

Gjesteparkering

HC-plasser

Kontakt

Kontaktperson
Ta kontakt med sykepleier på telefon for mer informasjon.
Telefon
48 84 04 85
E-post
dagsenter@virksomhetssenter.no
Besøksadresse:
Haugveien 73
1903 GAN

Åpningstider resepsjon

 • Mandag
 • Tirsdag
 • Onsdag
 • Torsdag
 • Fredag
 • Lørdag
 • Søndag