Dronning Ingrids hage: under utbygging, ferdig i 2023

Om Dronning Ingrids hage

Hagebyen Dronning Ingrids hage på Tøyen, er et nytt bokonsept for personer som har demens og er bosatt i Oslo kommune. Hagebyen skal etter planen være klar for innflytting i april 2023. Personer som har en demensdiagnose og har behov for heldøgns omsorg, kan få plass i Dronning Ingrids hage hvis de vil ha nytte og glede av en slik boform og de ulike fasilitetene i hagebyen.

Omgivelsene er utformet for å skape et hjemlig miljø hvor det legges til rette for meningsfulle gjøremål. Bygningene omslutter tre indre gårdsrom kalt Bytorget, Skogshagen og Parken der beboerne kan bevege seg trygt og fritt i de omgivelsene som de trives best i. Utstrakt bruk av velferdsteknologi vil også bidra til beboernes trygghet.
Det vil være restaurant, kafé, butikk, kultur sal og en gammel, men restaurert drengestue som kan benyttes til ulike aktiviteter. Målet er å trekke bylivet utenfor inn i hagebyen, til glede for både beboere og besøkende.

Fakta om sykehjemmet:

  • Dronning Ingrids hage på Tøyen i Oslo åpner i 2023
  • Personer med demens får muligheten til å leve så normalt som mulig innenfor trygge rammer
  • Bygget vil omslutte et definert område som gjør det trygt å bevege seg fritt utendørs
  • Her vil du finne både butikk, kafé, kultur sal med mer
  • 130 plasser i små boenheter med hovedsakelig 6 – 8 beboere i hver
  • Alle beboere har sitt eget rom med dusj og toalett
  • Overtas av Oslo kommune ved Sykehjemsetaten 1. kvartal 2023.
  • Det nye sykehjemmet skal ha solcelleanlegg på tak og BREEAM-sertifiseres til minimum karakteren «Very good».
  • Dronning Ingrids hage får adresse på Lille Tøyen i Hovinveien 6

Hvem flytter inn i Dronning Ingrids hage?

Beboere som i dag bor på Silurveien sykehjem og Manglerudhjemmet, når hagebyen åpner, kan flytte over i Dronning Ingrids hage. Beboere som bor i disse to sykehjemmene og ikke ønsker å flytte over til Dronning Ingrids hage, kan sette seg opp på ønskeliste til andre sykehjem og får, så langt det er mulig, prioritert plass på det sykehjemmet de ønsker seg til i løpet av avviklingsperioden.

Kriterier for å bo i Dronning Ingrids hage

Personer som har en demensdiagnose og har behov for heldøgns omsorg, kan få plass i Dronning Ingrids hage hvis de vil ha nytte og glede av en slik boform og de ulike fasilitetene i hagebyen. Yngre personer med demens som kan bo i egne enheter kan også søke seg til Dronning Ingrids hage.

Frivillige og pårørende

Pårørende og frivillige skal ha mulighet til å delta aktivt inn i hagebyen og benytte seg av tilbudene i hagebyen: gå på kafé, handle og gå turer i hagebyen sammen med beboerne. Dronning Ingrids hage skal være en levende hageby, der alle ulike aktiviteter og hjelpere bidrar til at beboerne trives og kjenner seg trygge.

I Dronning Ingrids hage vil vi gi god omsorg og tjenester tilpasset den enkelte beboer med demenssykdom. Vi vil sammen med ulike bidragsytere skape en hverdag med gode opplevelser for våre beboere. Dette gir beboerne stor frihet og de vil oppleve trygghet og mestring, samtidig som de får et godt helsetilbud. Vi tror at vi best kan skape dette ved at beboere, pårørende, besøkende, medarbeidere og frivillige jobber sammen.

Tjenester, digitale verktøy, kompetanse og aktiviteter

Vi arbeider nå med å legge planer for ulike tjenester og aktiviteter beboere på Dronning Ingrids hage skal få tilbud om, og jobber sammen med medarbeidere, beboere, pårørende, naboer, frivilligheten og andre interessenter i disse prosessene. Vi jobber også med bemanning, bruk av nye digitale verktøy, ulik kompetanse og organisering av Dronnings Ingrids hage.
Når vi nærmer oss åpning av den nye hagebyen vil denne siden oppdateres med de ulike tjenestene, aktiviteter og tilbud etc., vi kan tilby de som skal bo på i Dronning Ingrids hage og de som kommer på besøk, som for eksempel pårørende, venner, naboer og andre interessenter.

Videoer om byggingen av Dronning Ingrids hage

Kontakt

Institusjonsleder: Katrine Selnes
Telefon
E-post: katrine.selnes@sye.oslo.kommune.no
Informasjonskontakt: Kristine Lien Foosnæs
Telefon
E-post: kristinelien.foosnas@sye.oslo.kommune.no