Brosjyrer og publikasjoner

Veiviser demens

Veiviser demens gir råd, tips og informasjon om aktuelle tiltak i de ulike faser av demenssykdommen til personer med demens og deres pårørende.

Råd til deg som nylig har fått demensdiagnose

Slik kan du tilrettelegge hjemmet ditt

Informasjon om demens på ulike språk / Information about dementia in different languages

For help and more information, please contact your doctor/physician. You can also contact the dementia coordinator (Demenskoordinator) in your part of Oslo (bydel).

Demensplaner

Vil du vite mer?