Til innhold

Dagaktiviteter for personer med demens i Bydel St. Hanshaugen

Lavterskeltilbud

Du trenger ikke søke for å delta på lavterskeltilbud, det er bare å ta kontakt med oss.

  • Welhavens gate 5, omsorgsbolig

Har 12-13 plasser for beboere og noen daggjester.
Åpent mandag-fredag, (noe i helgene, men redusert åpningstid)
Ulike aktiviteter, tilpasset hver enkelt. Dette kan for eksempel være turgåing, felles måltider, felles lesing av avis, felles TV-titting og kveldskos, spill og musikk.

  • Colletts gate 52, kommunale leiligheter samlet

Holder åpent tirsdager og torsdager. Det serveres middag. Ulike aktiviteter.

Åpent mandag-fredag. Ulike aktiviteter, det serveres mat                                  

Andre aktuelle lavterskeltilbud

  • Frokostgruppe

Daglig i Lovisenberg Omsorg +. Gruppen er åpen både for personer med demens i Omsorg+ og andre. Vi spiser frokost i fellesskap. Ikke vedtak.
Kontakt: Iftin F. Ahmed  416 76 512.

  • DagAktivitetsSenter (DAS)

Vi holder til i Lovisenberg Omsorg+ i leilighet 213. Aktiviteter for i alt 13 personer fordelt på ukens fem dager. Tilbudet er kun for personer med demens, fortrinnsvis de som bor i Omsorg+, men også for andre personer med demens som bor i nærheten. Vi jobber med ernæring, sosial stimuli og fysisk bevegelse. Ikke vedtak.

Tjenester du må søke på

  • Støttekontakt
  • Dagsentre

Bydelen har 6 dagsenterplasser spesifikt for personer med demens på St. Hanshaugen omsorgssenter. I tillegg har bydelen 22 dagsenterplasser på Cathinka Guldberg-senteret.
Alle dagsentrene tildeles ved vedtak. 

Lenker

Les mer om demens på Oslo kommunes side