Dagaktiviteter for personer med demens i Bydel St. Hanshaugen

Vi ønsker å bidra til en meningsfull hverdag med opplevelse og mestring i et trygt og tilrettelagt miljø.

Lavterskeltilbud

Du trenger ikke søke for å delta på lavterskeltilbud, men kontakt oss dersom du ønsker å delta. Åpningstidene varierer noe, men kjernetiden er mellom kl 9:00 -14:00 på hverdager.

Frokostgruppe i Lovisenberg Omsorg +

Gruppen er åpen daglig både for personer med demens i Omsorg+ og andre beboere. Vi spiser frokost sammen. Kontakt: Iftin F. Ahmed 416 76 512.

DagAktivitetsSenter (DAS) i Lovisenberg Omsorg +

Gruppen holder til i leilighet 213. Tilbudet er fortrinnsvis for beboere med demens som bor i Omsorg+, men er også et tilbud for andre med demens som bor i nærheten. Vi legger vekt på gode måltider, sosiale aktiviteter og fysisk bevegelse.

Welhavens gate 5

Welhavens gate 5 er et tilbud for beboere og andre personer med demens i bydelen. Vi tilbyr måltider, ulike aktiviteter.

Colletts gate 52

I Colletts gate 52 er det kommunale leiligheter med fellesstue. Åpent tirsdager og torsdager på dagtid. Vi serverer middag og har ulike aktiviteter.

Turgruppe/utflukter

Turene er gruppebasert og individuelt. Vi benytter oss aktivt av nærmiljøet i bydelen. Målet er frisk luft, fysisk bevegelse og vi avslutter av og til med en tur på kafe.

Kontaktinformasjon for lavterskeltilbud

Ann-Cathrin Nilsen, fagkonsulent dagaktivitet for personer med demens
Telefon: 940 15 214
E-post: ann-cathrin.nilsen@bsh.oslo.kommune.no

Dagsenter

Tilbud for hjemmeboende eldre med demens i bydelen.

Du må søke og tildeles plass for å delta på aktiviteter på dagsenteret. Dagsenteret har åpent sju dager i uken. Les mer om hvordan du søker plass på dagsenter

Lenker