Dagaktiviteter for personer med demens i Bydel Sagene

Idunstua

Idunstua er et aktivitetssenter for deg med begynnende hukommelsesvansker eller som nylig har fått en demensdiagnose.

Ernæringsgrupper

Frokostklubb med utvidet aktivitet for 6 personer i Treschows hus, 2 dager i uken.

Frokostgrupper og middagsgrupper for 10 personer i Sandakerveien 61, 2 dager i uken.

Turgruppe

Møtested: Treschows hus, en onsdag hver uke, ca 5 personer.

Ta kontakt med oss

For å delta på disse aktivitetene, ta kontakt med demenskoordinator i Bydel Sagene.

Lenker

Hukommelsesteam i Bydel Sagene

Mer om demens på Oslo kommunes nettsider