Dagaktiviteter for personer med demens i Bydel Grünerløkka

Dagsentre

Tilbud for hjemmeboende eldre med demens i bydelen.

Du må søke og tildeles plass for å kunne delta på aktiviteter på dagsenteret. Les mer om hvordan du søker plass på dagsenter

Lavterskeltilbud

Du trenger ikke søke for delta på lavterskeltilbud. Hvis du vil ha mer informasjon om disse tilbudene kan du kontakte demenskoordinator i Bydel Grünerløkka eller ergoterapeut i demensteamet på tlf: 482 23 319.

Turgrupper for personer med demens

Bydel Grünerløkka har tre ukentlige turgrupper for personer med demens som bor i bydelen. Oppmøte på Engelsborg ressurssenter, utenfor Løren torg og utenfor Tøyenbadet.

Trening for yngre personer med kognitiv svikt / demens

Fysioterapeutene i bydel Grünerløkka har trening for yngre personer med demens som bor i bydelen.

Gruppen holdes en gang i uken på Løkka+ - en helsefremmende møteplass på Grünerløkka i regi av Kirkens bymisjon. Dette er en liten lukket gruppe med enkle øvelser som kan tilpasses den enkelte.

Lenker

Mer om demens på Oslo kommunes nettsider

Flere aktiviteter for personer med demens