Dagaktiviteter for personer med demens i Bydel Grünerløkka

Dagsentre

Tilbud for hjemmeboende eldre med demens i bydelen.

Du må søke og tildeles plass for å kunne delta på aktiviteter på dagsenteret. Les mer om hvordan du søker plass på dagsenter

Lavterskeltilbud

Du trenger ikke søke for delta på lavterskeltilbud. Hvis du vil ha mer informasjon om disse tilbudene kan du kontakte demenskoordinator i Bydel Grünerløkka eller ergoterapeut i demensteamet på tlf: 482 23 319.

Turgrupper for personer med demens

Vi har per nå ingen aktive turgrupper, grunnet været/føret. Vi har mål om å starte opp når det er varmere vær.

Lenker

Mer om demens på Oslo kommunes nettsider

Flere aktiviteter for personer med demens