Til innhold
Alle dagsentre for personer med funksjonsnedsettelse

Holmenkollen dagsenter og boliger

Stengte tilbud for å hindre koronasmitte

De fleste av kommunens tjenester, tilbud og arrangement er nå stengt eller avlyst inntil videre. Det gjøres for å hindre spredning av viruset og holde befolkningen trygg.

Kontakt

Besøksadresse

Setra vei 16 C, 0786 OSLO

Holmenkollen dagsenter og boliger

Holmenkollen dagsenter og boliger (HDB) har tre dagsenteravdelinger, disse ligger på Holmenkollen, Vinderen og Tryvann. Målsettingen å gi mennesker med utviklingshemning individuelt tilrettelagt, meningsfylt og stimulerende tilbud. HDB er en privat tilbyder av dagsentertjenester.

Les mer om tilbudet på nettsidene til Holmenkollen dagsenter og boliger