Alle dagsentre for personer med funksjonsnedsettelse

Kontakt

Besøksadresse

Setra vei 16 C, 0786 OSLO

Holmenkollen dagsenter og boliger

Holmenkollen dagsenter og boliger (HDB) har tre dagsenteravdelinger, disse ligger på Holmenkollen, Aslakveien og Tryvann. Målsettingen å gi mennesker med utviklingshemning individuelt tilrettelagt, meningsfylt og stimulerende tilbud. HDB er en privat tilbyder av dagsentertjenester.

Les mer om tilbudet på nettsidene til Holmenkollen dagsenter og boliger