Til innhold
Alle dagsentre for personer med funksjonsnedsettelse

Fyrstikkalleen Dagsenter

Kontakt

Telefon

982 59 692

Besøksadresse

Fyrstikkalléen 19, 0661 OSLO

Fyrstikkalleen Dagsenter

Vi er et tilpasningsdyktig dagsenter som leverer kvalitet på arbeidet vi utfører. Vi har alltid brukerne i fokus. Vi tilrettelegger dagen etter hvilke interesser og behov brukerne har og trenger bistand til.
Vi legger vekt på at brukerne skal oppleve mestring og glede i de dagligdagse oppgavene.
 
Målgruppen vår er voksne psykisk utviklingshemmede over 18 år
 
Dagsenteret har to avdelinger, Fyrstikkalleen og Valhall. Begge drives av Unicare, som er en privat tilbyder av dagsentertjenester.