Alle dagsentre for personer med funksjonsnedsettelse

Dagsenter for utviklingshemmede Sagene

Kontakt

Telefon

469 08 712

Besøksadresse

Vøyensvingen 8, 0458 OSLO

Dagsenter for utviklingshemmede Sagene

Dagsenteret er et tilbud til personer over 18 år med utviklingshemming. For tiden har 8 personer tilbud ved dagsenteret og det er tilknyttet seks stillingshjemler bestående av både vernepleier, sykepleier og andre høyskoleutdannede personer med pedagogisk bakgrunn.

Dagsenteret gir et variert og individuelt tilrettelagt aktivitetstilbud, med fokus på omsorg, trygghet, fellesskap og kommunikasjon i et sosialt miljø. Høy kompetanse og god kvalitet er viktige stikkord for arbeidet som utføres her.


Turid Bangsund Wolf

Seksjonsleder

E-post: