Til innhold
Alle dagsentre for personer med funksjonsnedsettelse

Aktivitetssenteret Vestre Aker

Stengte tilbud for å hindre koronasmitte

De fleste av kommunens tjenester, tilbud og arrangement er nå stengt eller avlyst inntil videre. Det gjøres for å hindre spredning av viruset og holde befolkningen trygg.

Kontakt

Telefon

23 47 61 12

Besøksadresse

Aslakveien 14, 0753 OSLO

Aktivitetssenteret Vestre Aker

Aktivitetssenteret er et dagtilbud for voksne mennesker med utviklingshemming.

Vi gir arbeids-/aktivitetstilbud til 20 voksne brukere med varierende bistandsbehov. Tilbudet er tilpasset den enkelte brukers ferdigheter, interesser og behov. Kommunikasjon, samhandling og sosialt felleskap er noe av det vi arbeider mye med.