Avlastningstilbud fra Barne- og familieetaten

Kringsjå avlastning

Vi holder åpent

Situasjonen med koronaviruset påvirker dagliglivene våre og kan være særlig krevende for familier som strever med relasjoner eller konflikter. Mange av våre tilbud og tjenester holder åpent som vanlig.

Kontakt

Kontaktperson

Dan Storsveen, avdelingsleder

Telefon

23 42 90 54

E-post

Besøksadresse

Folke Bernadottesvei 39, 0862 OSLO

Kringsjå avlastning

Kringsjå avlastning gir tilbud til syv brukere av gangen. Brukerne er barn og ungdom med autisme, atferdsproblematikk og ulike syndromer.

Kringsjå holder til i et eget hus i Folke Bernadottes vei på Kringsjå.

Vårt hovedmål er å gi et godt avlastningstilbud til foreldre. Dette gjør vi ved å skape et så trygt og forutsigbart miljø som mulig. Vi legger vekt på å bidra til å utvikle barnas og ungdommenes selvstendighet og ferdigheter særlig når det gjelder dagliglivets aktiviteter og kommunikasjon. I dette arbeidet er det viktig for oss å ha et godt samarbeid med foreldre. Vi ønsker å gi brukerne og foreldrene en opplevelse av å bli sett og ivaretatt.

Vi jobber med utgangspunkt i målrettet miljøarbeid med atferdsteoretisk orientering.

Hverdagen på Kringsjå: 

Lokalene er romslige og alle brukerne har eget soverom. I tillegg er det blant annet to stuer, et stort aktivitetsrom og flere bad.

På dagtid er brukerne på Kringsjå i ulike former for skole, aktivitetsskole og dagsenter.

På bakgrunn av den enkelte brukers behov og interesser utarbeides det individuelle miljøregler og dagsplaner. Når brukerne kommer hjem til Kringsjå om ettermiddagen lages det en plan for kvelden. Alle vil i løpet av en kveld ha en eller flere aktiviteter valgt av dem selv.

Vi søker å skape sosiale relasjoner gjennom ulike aktiviteter. Vi utnytter de muligheter boligen har for inneaktiviteter som barna og ungdommene trives med. Noen ønsker å ta det litt med ro med å høre på musikk eller spille dataspill, mens andre kan spille brettspill, holde på med formingsaktiviteter, puslespill mm. Brukerne deltar i enkle praktiske oppgaver i boligen.

Boligen ligger fint til med en stor hage og med nærhet til skog og mark. Hagen egner seg godt til ulike uteaktiviteter. I tillegg bruker vi tilbud og aktiviteter ellers i byen, som for eksempel gå på kino, bowle, besøke sansehus og ulike museer.

Bemanning: 

Boligen har cirka 20 årsverk. Personalgruppen består blant annet av vernepleiere, barnevernpedagoger, sosionomer, helsefagarbeider og miljøarbeidere. Det er alltid en-til-en bemanning på kveldene og i helgene. På nettene er det to våkne nattevakter. Personalgruppa har generelt god kompetanse på tilrettelegging for og håndtering av utfordrende atferd.