St. Hanshaugen tverrfaglige hjemmetjeneste

Har du en privat leverandør av hjemmetjenester? Se oversikt over private leverandører av hjemmetjenester.

Digitale hjemmetjenester

Får du levert hjemmetjenester av Bydel St. Hanshaugen kan du kontakte hjemmetjenesten via Min side på Helsenorge.no. Her kan brukere og pårørende sende og motta meldinger fra hjemmetjenesten, se avtaler om hjemmebesøk og få varsler om gjennomførte besøk. Du kan også gi fullmakt til pårørende.

Kontakt

Svartid vakttelefon: mandag-fredag 09:00-11:00 og 11:45-14:30

Telefon
23 47 56 19
E-post
postmottak@bsh.oslo.kommune.no
Postadresse:
Postboks 6999 St. Olavs plass
0130 Oslo
Besøksadresse:
Stensberggata 25-27
0170 Oslo