Søndre Nordstrand hjemmetjeneste

Kontakt oss

Bydel Søndre Nordstrand hjemmetjenester

Seksjon Vest (Holmlia, Hauketo, Prinsdal)

Tlf: 90 80 31 51 (man-søn kl. 08:00-22:30)

Seksjon Øst (Mortensrud, Lofsrud, Bjørndal, Dal, Brenna)

Tlf: 90 69 33 89 (man-søn kl. 08:00-22:30)

Hjemmetjenesten natt

Tlf: 91 70 45 17 (man-søn kl. 22:00-08:00)

Ergoterapitjenesten

Tlf: 48 95 10 50 (Mandag, tirsdag og torsdag, 12-14, Onsdag og Fredag stengt)

Fysioterapitjenesten

Tlf: 99 08 22 12 (Mandag - Fredag 10-14, Torsdager stengt)

Hverdagsrehabilitering

Tlf: 90 04 11 45 (Mandag - Fredag, 08-1530)

«Låven» (Dagaktivitet for personer med demens)

Tlf: 48 99 47 11(Mandag - Fredag, 09 - 14.30)

Prinsdal Seniorsenter

Tlf: 22 62 91 60

Demenskoordinator

Tlf: 99 09 40 82

Kreftkoordinator

Tlf: 47 68 14 66

Aktivitetstid

Tlf: 90 74 95 63

Private leverandører av hjemmetjenester

Har du en privat leverandør av hjemmetjenester? Se oversikt over private leverandører av hjemmetjenester.

Digitale hjemmetjenester

Får du levert hjemmetjenester av Bydel Søndre Nordstrand kan du kontakte hjemmetjenesten via Min side på Helsenorge.no. Her kan brukere og pårørende sende og motta meldinger fra hjemmetjenesten, se avtaler om hjemmebesøk og få varsler om gjennomførte besøk. Du kan også gi fullmakt til pårørende.

Kontakt

Postadresse:
Bydel Søndre Nordstrand, Hjemmetjenesten, Postboks 180 Holmlia
1203 OSLO
Besøksadresse:
Holmliaveien 75
1255 OSLO