Bydel Nordstrand tverrfaglige hjemmetjeneste

Digitale hjemmetjenester

Får du levert hjemmetjenester av Bydel Nordstrand kan du kontakte hjemmetjenesten via Min side på Helsenorge.no. Her kan brukere og pårørende sende og motta meldinger fra hjemmetjenesten, se avtaler om hjemmebesøk og få varsler om gjennomførte besøk. Du kan også gi fullmakt til pårørende.

Private leverandører av hjemmetjenester

Har du en privat leverandør av hjemmetjenester? Se oversikt over private leverandører av hjemmetjenester.

Kontakt

Åpningstid telefon: mandag-fredag 08:30-11:30 og 12:30-14:30

Telefon
23 49 53 74
E-post
postmottak@bns.oslo.kommune.no
Postadresse:
Boks 98
0484 OSLO
Besøksadresse:
Langbølgen 1
1150 OSLO