Nordre Aker hjemmetjeneste

Kontakt oss

Telefon kl. 08:00-15:30

Vakttelefoner til mestringslagene*

* For praktisk bistand og hjemmesykepleie, samt fysioterapi og ergoterapi over 18 år.

Private leverandører av hjemmetjenester

Har du en privat leverandør av hjemmetjenester? Se oversikt over private leverandører av hjemmetjenester.

Ta kontakt digitalt

Hvis du allerede er bruker av tjenesten kan du og din familie eller pårørende logge inn på helsenorge.no og få oversikt over egen besøkskalender, avbestille og sende digitale meldinger og motta varsler.

Kontakt

E-post
postmottak@bna.oslo.kommune.no
Postadresse:
Pb 4433 Nydalen
0484 OSLO
Besøksadresse:
Vinkelveien 7
0870