Søndre Nordstrand hjemmetjeneste

Kontakt oss

Bydel Søndre Nordstrand hjemmetjenester

Seksjon Vest (Holmlia, Hauketo, Prinsdal)

Tlf: 908 03 151 (man-søn kl. 08:00-22:30)

Seksjon Øst (Mortensrud, Lofsrud, Bjørndal, Dal, Brenna)

Tlf: 906 93 389 (man-søn kl. 08:00-22:30)

Hjemmetjenesten natt

Tlf: 917 04 517 (man-søn kl. 22:00-08:00)

Ergoterapitjenesten

Tlf: 489 51 050 (Mandag, tirsdag og torsdag, 12-14, Onsdag og Fredag stengt)

Fysioterapitjenesten

Tlf: 990 82 212 (Mandag - Fredag 10-14, Torsdager stengt)

Hverdagsrehabilitering

Tlf: 900 41 145 (Mandag - Fredag, 08-1530)

«Låven» (Dagaktivitet for personer med demens)

Tlf: 489 94 711(Mandag - Fredag, 09 - 14.30)

Prinsdal Seniorsenter

Tlf: 226 29 160

Demenskoordinator

Tlf: 990 94 082

Kreftkoordinator

Tlf: 476 81 466

Aktivitetstid

Tlf: 907 49 563

Private leverandører av hjemmetjenester

Har du en privat leverandør av hjemmetjenester? Se oversikt over private leverandører av hjemmetjenester.

Digitale hjemmetjenester

Får du levert hjemmetjenester av Bydel Søndre Nordstrand kan du kontakte hjemmetjenesten via Min side på Helsenorge.no. Her kan brukere og pårørende sende og motta meldinger fra hjemmetjenesten, se avtaler om hjemmebesøk og få varsler om gjennomførte besøk. Du kan også gi fullmakt til pårørende.

Kontakt

Postadresse:
Bydel Søndre Nordstrand, Familiesenteret, Postboks 180 Holmlia
1203 OSLO
Besøksadresse:
Holmliaveien 75
1255 OSLO