Nordstrand hjemmetjeneste

Kontakt oss

Telefonnumrene nedenfor er for de som har behov for hjemmetjenester.

Vakttelefon

  • Vurdering og rehablitering: 93 01 61 97
  • Mestring sentrum: Team 1 (Skovheim og Lambertseter): 94 17 90 23
  • Mestring sentrum: Team 2 (Munkelia og Bergkrystallen): 90 41 11 70
  • Mestring sør: Team 1 (Munkelia og Omsorg +): 94 84 47 99
  • Mestring sør: Team 2 (Nordsetergrenda, Ljan, Nedre Nordstrand, Bak sæter Torg): 94 17 32 59
  • Mestring nord: Team 1 (Øyene, kastellet, Bekkelaget og Holtet): 94 17 41 89
  • Mestring nord: Team 2 (Ryen, Jomfrubråten, Brattlikollen, Karlsrud): 94 17 39 87

Vakttelefon natt (etter klokken 22:30)

Private leverandører av hjemmetjenester

Har du en privat leverandør av hjemmetjenester? Se oversikt over private leverandører av hjemmetjenester.

Digitale hjemmetjenester

Får du levert hjemmetjenester av Bydel Nordstrand kan du kontakte hjemmetjenesten via Min side på Helsenorge.no. Her kan brukere og pårørende sende og motta meldinger fra hjemmetjenesten, se avtaler om hjemmebesøk og få varsler om gjennomførte besøk. Du kan også gi fullmakt til pårørende.

Kontakt

Telefon
2180 2180
E-post
postmottak@bns.oslo.kommune.no
Postadresse:
Boks 98
0484 OSLO
Besøksadresse:
Langbølgen 1
1150 OSLO