Nordstrand hjemmetjeneste

Kontakt oss direkte

Numrene nedenfor er for de som har behov for hjemmetjenester.

Vakttelefon
Telefonnummer
Vurdering og rehabilitering930 16 197
Mestring sentrum: Team 1
(Skovheim og Lambertseter)
941 79 023
Mestring sentrum: Team 2
(Munkelia og Bergkrystallen)
904 11 170
Mestring sør: Team 1
(Munkelia og Omsorg +)
948 44 799
Mestring sør: Team 2
(Nordsetergrenda, Ljan, Nedre Nordstrand, Bak sæter Torg)
941 73 259
Mestring nord: Team 1
(Øyene, kastellet, Bekkelaget og Holtet)
941 74 189
Mestring nord: Team 2
(Ryen, Jomfrubråten, Brattlikollen, Karlsrud)
941 73 987
Vakttelefon natt (etter klokken 22:30)
Telefonnummer
Alle henvendelser481 29 958

Har du en privat leverandør av hjemmetjenester? Se oversikt over private leverandører av hjemmetjenester.

Digitale hjemmetjenester

Får du levert hjemmetjenester av Bydel Nordstrand kan du kontakte hjemmetjenesten via Min side på Helsenorge.no. Her kan brukere og pårørende sende og motta meldinger fra hjemmetjenesten, se avtaler om hjemmebesøk og få varsler om gjennomførte besøk. Du kan også gi fullmakt til pårørende.

Kontakt

Telefon
Postadresse:
Boks 98
0484 OSLO
Besøksadresse:
Langbølgen 1
1150 OSLO