Hjemmehjelpstjenesten for døve og døvblinde

Kontakt

Telefon

23 47 85 00

E-post

Postadresse

Postboks 99 Økern, 0509 OSLO

Besøksadresse

Kabelgaten 2, 0580 OSLO

Hjemmehjelpstjenesten for døve og døvblinde

Vi sørger for at du:

  • får hjemmehjelpere som kan tegnspråk og er fagutdannet
  • er trygg på at du kan prate med oss, stille spørsmål og be om hjelp på ditt språk
  • får en fast hjemmehjelper
  • kan få og gi beskjeder ved hjelp av teksttelefon, mobiltelefon og SMS. Eventuelt tar vi kontakt ved å komme på et ekstra besøk

Vi har taushetsplikt.