Fritt brukervalg: Bytte leverandør av hjemmetjenester

Du velger selv hvilken leverandør som skal gi deg hjemmehjelp eller hjemmesykepleie. Hvis du ikke gjør et aktivt valg, får du hjelp fra den kommunale hjemmetjenesten i bydelen.

Vil du bytte leverandør?

Du kan når som helst bytte leverandør uten å oppgi grunn. Dette gjør du ved å kontakte bydelen direkte, eller sende bytteskjema. Du kan også si fra til din nåværende leverandør at du ønsker å bytte. Leverandøren skal da hjelpe deg videre i prosessen. Om ikke annet er avtalt, vil det normalt gå 10 dager fra bydelen har mottatt beskjed til ny leverandør starter opp tjenesten.

Kvalitetsrapporter

Her finner du brukerundersøkelser og kvalitetsrapporter fra hjemmetjenesten

Pris

Hjemmesykepleie er gratis. For hjemmehjelp betaler du samme egenandel uansett om du velger kommunal eller privat leverandør.