Tannbehandling for barn og ungdom 0-18 år

Barn og ungdom, fra fødsel til og med det året de fyller 18 år, får gratis tannbehandling. De offentlige tannklinikkene, tidligere kalt skoletannlege, ligger nå ofte utenfor skolene. Det er fordi vi også har tilbud til andre pasientgrupper.

Innkalling

Barn blir innkalt til undersøkelse og eventuell behandling fra de er cirka tre år gamle. Det er også mulig å henvende seg til våre tannklinikker før treårsalder for råd og hjelp. Hvor ofte barnet kalles inn er tilpasset den enkeltes behov.

Den første gangen barnet kalles inn sender vi et timekort i posten. Deretter sender vi informasjon om timer på sms til barnets foresatte. Dersom du har spørsmål knyttet til din timeinnkalling ber vi deg om å ta kontakt med din lokale tannklinikk.

Hvis dere glemmer eller lar være å møte til avtalt time, har dere selv ansvar for å bestille ny time.

Ved behov for øyeblikkelig hjelp

Hvis barnet er utsatt for tannskade, bør dere kontakte en tannklinikk. Er en permanent tann slått ut (hele tannen), sett den på plass så fort som mulig og oppsøk tannlegen straks. Hvis det ikke er mulig å få tannen på plass, la barnet ha den under tungen eller oppbevar den i melk på vei til tannlegen. Foresatte kan også oppbevare barnets tann i sin munn på vei til tannlegen. Dersom en melketann er slått ut skal den ikke settes på plass, men vi oppfordrer dere til å ta kontakt med tannklinikken for mer informasjon.

Vanlige åpningstider for tannklinikkene er kl. 08:00-15:30.

Tannlegevakta gir akuttbehandling til alle utenom tannklinikkenes åpningstider. Behandlingen er gratis for barn og ungdom.

Spørsmål om Tannhelsetjenesten

Du kan reservere deg mot deler av eller all behandling i Tannhelsetjenesten i Oslo kommune. Du har imidlertid ikke krav på å få dekket utgifter til forebyggelse, undersøkelse eller behandling utført av tannhelsepersonell utenfor Tannhelsetjenesten. Ta kontakt med tannklinikken dere tilhører om noe er uklart eller dere ønsker mer informasjon.

Forebygging

Det er viktig å satse på å forebygge hull i tennene. Foresatte har en viktig rolle, og barn trenger hjelp med tannpussen frem til 12 års alder.