Skjemaer og maler for behandlere

Her finner tannleger, tannpleiere, leger og andre behandlere skjemaer i forbindelse med tannbehandling og refusjon.

Pasienter i alderen 21- 22 år

Pasienten skal betale en egenandel tilsvarende 50 prosent av fylkeskommunale takster. I Oslo følger vi honorartakst i henhold til Helsedirektoratet. En timepris på 1860 kroner kan benyttes ved tannbehandlinger som ikke er beskrevet av Helsedirektoratet. Eventuell refusjon fra Helfo skal trekkes fra før pasientens egenandel beregnes. Egenandelen skal pasienten betale direkte til behandleren. Tannlegen eller tannpleieren sender refusjonskrav for resterende behandlingskostnad til den offentlige tannhelsetjenesten i Oslo kommune.

Send skjema for refusjon til:

Oslo kommune Helseetaten
Avdeling for tannhelsetjenesten
Postboks 4716, 0506 Oslo
Merk konvolutten med "21-22 år"

Hos Oslotann finner mer informasjon om ordningen.

Kosmetisk/estetisk tannbehandling uten odontologisk indikasjon må pasienten selv betale fullt for.

Større kostnadsdrivende behandling (eksempelvis implantatbehandling) må pasienten søke om på forhånd. Søknaden sendes til:

Oslo kommune Helseetaten
Avdeling for tannhelsetjenesten
Postboks 4716, 0506 OSLO
Merk konvolutten med "Søknad om behandling for 21-22 år".

Pasienter i alderen 23-26 år

Inntil videre dekker den offentlige tannhelsetjenesten kun tannbehandling som regnes som akutt nødvendig. Ordinær undersøkelse bør utsettes til nærmere føringer fra helsemyndighetene foreligger. Ordinære undersøkelser som er gjennomført før 1. mars og hvor det er planlagt videre nødvendig behandling dekkes.

Pasienten skal betale en egenandel tilsvarende 50 prosent av fylkeskommunale takster. En timepris på 1860 kroner kan benyttes ved tannbehandlinger som ikke er beskrevet av Helsedirektoratet. Eventuell refusjon fra Helfo skal trekkes fra før pasientens egenandel beregnes.

Tannhelsetjenesten ber om at dere informerer deres aktuelle pasienter om den nye ordningen.

Egenandelen skal pasienten betale direkte til behandleren. Tannlegen eller tannpleieren sender refusjonskrav for resterende behandlingskostnad til den offentlige tannhelsetjenesten i Oslo kommune.

Last ned skjema for refusjonskrav (PDF)

Send skjema for refusjon til:
Oslo kommune Helseetaten
Avdeling for tannhelsetjenesten
Postboks 4716, 0506 Oslo
Merk konvolutten med "23-26 år"

Psykisk utviklingshemming

Tannhelsetjenesten ber om bekreftelse fra fastlege eller spesialisthelsetjenesten på diagnosen psykisk utviklingshemming.

Mal for bekreftelse fra lege/spesialisthelsetjenesten (PDF)

Rusmiddelavhengige under LAR

Tilbudsskjema med attest fra kommunen/bydelen eller vedtaksmyndighet må sendes til tannklinikken.

Last ned tilbudsskjema med attest (PDF)