Skjemaer og maler for behandlere

Her finner tannleger, tannpleiere, leger og andre behandlere skjemaer i forbindelse med tannbehandling og refusjon.

Pasienter i alderen 21–24 år

Unge voksen som fyller 21-24 år dette kalenderåret har et utvidet fylkeskommunalt tannhelsetilbud. Fra 1. april har unge voksne et utvidet fylkeskommunalt tannhelsetilbud. Dette tilbudet innebærer at de betaler 25 prosent av departementets fastsatte takster for tannbehandling.

De ulike fylkeskommunen praktiserer tilbudet ulikt, og dersom du har tannklinikk med lokalisasjon utenfor Oslo kommune eller behandler unge voksne i aldersgruppen 21-24 år som ikke er bosatt eller har opphold i Oslo kommune må du undersøke hva som gjelder i den fylkeskommunen som er aktuell for deg.

Følgende informasjon gjelder for private tannpleiere eller tannleger som har tannklinikk med lokalisasjon i Oslo kommune, og som undersøker unge voksne i aldersgruppen 21–24 år som er bosatt eller har opphold i Oslo kommune.

Omfanget av tannhelsetilbudet skal basere seg på en individuell vurdering av den enkeltes behov. Nødvendig forebygging og behandlingen skal følge standarden fylkeskommunen legger til grunn for nødvendig tannhelsehjelp til de prioriterte gruppene etter Lov om tannhelsetjenesten og Helsedirektoratets veileder God klinisk praksis i tannhelsetjenesten.

Kosmetisk/estetisk tannbehandling uten odontologisk indikasjon må pasienten selv betale fullt for.

Større kostnadsdrivende behandling (eksempelvis implantatbehandling) må pasienten søke om på forhånd. Søknaden sendes til:

Oslo kommune Helseetaten
Avdeling for tannhelsetjenesten
Postboks 4716, 0506 OSLO

Fylkeskommunal standard i Oslo kommune er at kariesfrie pasienter innkalles med et intervall på 24 måneder.

Pasienten skal betale egenandelen direkte til behandleren.

For 21- til 24-åringer som har rett til tannbehandling med stønad fra folketrygden, er det behandleren som fremsetter kravet om refusjon fra folketrygden til Helfo.
Det gis 75 prosent reduksjon på egenbetalingen etter at trygderefusjonen er trukket fra. Har pasienten frikort dekkes pasientens egenandel av Helfo. Resterende beløp sendes som refusjonskrav til Oslo kommune.

Tannlegen eller tannpleieren sender refusjonskrav for resterende behandlingskostnad til den offentlige tannhelsetjenesten i Oslo kommune.

Send skjema for utbetaling av refusjon til:

Oslo kommune Helseetaten
Avdeling for tannhelsetjenesten
Postboks 4716, 0506 Oslo

For å få utbetalt refusjon for tannbehandling fra Oslo kommune må tannpleier eller tannlege melde inn foretakets/bedriftens kontonummer på nettsiden til Oslo kommune. Det gjøres her:

Meld inn kontonummer for utbetalinger fra Oslo kommune (logg inn)

Hos Oslotann finner du mer informasjon om ordningen

Du kan lese mer om utvidet fylkeskommunalt tannhelsetilbud her:

Rundskriv I-2/2023 "Utvidet fylkeskommunalt tannhelsetilbud i 2023".

Psykisk utviklingshemming

Tannhelsetjenesten ber om bekreftelse fra fastlege eller spesialisthelsetjenesten på diagnosen psykisk utviklingshemming.

Mal for bekreftelse fra lege/spesialisthelsetjenesten (PDF)

Rusmiddelavhengige under LAR

Tilbudsskjema med attest fra kommunen/bydelen eller vedtaksmyndighet må sendes til tannklinikken.

Last ned tilbudsskjema med attest (PDF)