Rask psykisk helsehjelp - Bydel Vestre Aker

Et lavterskeltilbud til deg over 16 år som ønsker hjelp til å håndtere milde til moderate symptomer på angst, depresjon, stress, søvnproblemer og begynnende alkohol- og rusproblemer.

Les om hva vi kan hjelpe deg med og vurder om vi er et passende tilbud. Hvis vårt tilbud ikke passer for deg, finner du oversikt over andre hjelpetilbud her.

Hva er Rask psykisk helsehjelp?

Rask psykisk helsehjelp er et lavterskeltilbud som du kan få over en kortere periode. Behandlingen er hovedsakelig basert på kognitiv terapi.

Målet er at du lærer nyttige verktøy og får kunnskap om hvordan du kan hjelpe deg selv. Det er viktig at du er motivert for å kunne få nytte av tilbudet. Kognitiv metode krever at du deltar aktivt, og du vil få hjemmeoppgaver.

Tilbudet omfatter ikke akutthjelp, alvorlige psykiske lidelser eller alvorlig rusmisbruk. Hvis du trenger akutthjelp, må du ta kontakt med fastlegen din eller kontakte legevakt på telefon 116 117

Hvordan kan vi hjelpe deg?

Vi tilbyr tre ulike forløp hos oss:

 1. Fysisk introkurs: “Er det bare meg?” + opptil tre individuelle samtaler.
 2. Digitalt introkurs + tre til seks individuelle samtaler.
 3. Stress- og utbrenthetsgruppe.

Alle forløpene inkluderer tilgang til Assistert selvhjelp. Det er et digitalt selvhjelpsprogram rettet mot ulike psykiske plager og inneholder konkrete verktøy for å håndtere disse plagene. Vi anbefaler at det brukes som tillegg til kurs/samtaler, men det kan også brukes for seg selv.

Les mer om våre selvhjelpsprogrammer. Hvis du ønsker tilgang til et av programmene kan du kontakte oss per telefon for å få passord.

Hvem er vi?

Rask psykisk helsehjelp i bydel Vestre Aker drives av et tverrfaglig team bestående av tre terapeuter, inkludert psykologspesialist. Alle har minimum 3-årig høyskoleutdanning innen helse- og sosialfag samt videreutdanning innen kognitiv terapi.

Vi har taushetsplikt. Alle henvendelser vil bli journalført i tråd med helsepersonellovens § 39

Vi samarbeider med  Frisklivsentralen i bydelen. Hvis du er mellom 16 og 25 år, kan du også henvende deg til Ung Arena Oslo Vest. De tilbyr gratis støttesamtaler til ungdom og unge voksne mellom 13-25 år.

Vi kan gi informasjon om andre relevante tilbud dersom du ønsker det.

Hvordan ta kontakt?

Ring oss direkte i vår telefontid. Om du ikke kommer igjennom i telefontiden vår, er vi opptatt i en annen samtale. Prøv igjen senere.

Kurs: "Er det bare meg?"

Er det bare jeg som sliter med vanskelige tanker og følelser? Det vil være opptil 20 deltakere per kurs som er sammen over tre kursdager, og de vil kunne ha nytte av å dele erfaringer og møte hverandre.

Samling 1: Deltakerne får en innføring i hva tanker, grubling og bekymring er og ulike verktøy for å håndtere dette.

Samling 2: Deltakerne får en innføring i hva følelser er, hvilke følelser vi har, hvilke funksjoner de har, stressrespons og hvordan vi kan håndtere og tåle vanskelige følelser.

Samling 3: Deltakerne får en innføring i hva selvfølelse er, hva som kan styrke og svekke selvfølelsen, forskjell på selvfølelse og selvtillit og hvordan selvkritikk påvirker oss.

Hvordan melder jeg meg på kurset?

Du melder deg på kurset ved å ringe oss på 47 78 13 15 i vår telefontid.

Hvor lenge varer kurset?

Kurset består av tre økter.

Tidspunkt

Kl. 14:00-16:30 alle dager.

Dato

April: 15. april, 22. april, 29. april. Adresse: Sørkedalsveien 150

Mai: 15. mai, 22. mai og 29. mai. Adresse: Hoffsveien 48

Juni: 3. juni, 10. juni og 17. juni. Adresse: Sørkedalsveien 150

Kurs: Stress- og utbrenthetsgruppe

Det vil være opptil 10 deltakere per gruppe som møtes over seks samlinger. Du jobber med oppgaver i assistert selvhjelp mellom samlingene. Gruppesamlingene benyttes til undervisning, repetisjon, erfaringsdeling, og avsluttes med gåtur.

Hvordan melder jeg meg på gruppen?

Du melder deg på gruppen ved å ringe oss på 47 78 13 15 i vår telefontid.

Hvor lenge varer gruppen?

Gruppen varer i seks uker.

Adresse

Sørkedalsveien 150A

Dato

 • 7.mai kl. 12:30-14:30.
 • 14.mai kl. 12:30-13:30.
 • 21.mai kl. 12:30-14:30.
 • 28.mai kl. 12:30-14:30.
 • 4.juni kl. 12:30-13:30.
 • 11.juni kl. 12:30-13:30.

Kontakt

Telefon
47 78 13 15
Besøksadresse:
Sørkedalsveien 150 A
0754 Oslo

Telefontider

15. april — 21. april
 • Mandag
 • Tirsdag
 • Onsdag
 • Torsdag
 • Fredag
 • Lørdag
 • Søndag
22. april — 28. april
 • Mandag
 • Tirsdag
 • Onsdag
 • Torsdag
 • Fredag
 • Lørdag
 • Søndag
29. april — 5. mai
 • Mandag
 • Tirsdag
 • Onsdag
 • Torsdag
 • Fredag
 • Lørdag
 • Søndag