Rask psykisk helsehjelp - Bydel Vestre Aker

Et lavterskeltilbud til deg over 18 år som ønsker hjelp til å håndtere milde/moderate symptomer på angst, depresjon, stress, søvnproblemer og begynnende alkohol- og rusproblemer.

Les om hva vi kan hjelpe deg med og vurder om vi er et passende tilbud. Hvis vårt tilbud ikke passer for deg, finner du oversikt over andre hjelpetilbud her.

Hva er Rask psykisk helsehjelp?

Rask psykisk helsehjelp er et lavterskeltilbud som du kan få over en kortere periode. Behandlingen er hovedsakelig basert på kognitiv terapi. Terapien retter seg mot problemløsning og innsikt i sammenhengen mellom tanker, handlinger og følelser. Et viktig mål er å bryte selvforsterkende onde sirkler som opprettholder psykiske helseproblemer.

Terapien er et aktivt samarbeid mellom deg og terapeuten. Målet er at du lærer nyttige verktøy og får kunnskap om hvordan du kan hjelpe deg selv. Det er viktig at du er motivert for å kunne få nytte av tilbudet. Kognitiv metode krever at du deltar aktivt, og du vil få hjemmeoppgaver.

Vi hjelper deg med ulike mestringsverktøy, slik at du kan håndtere problemene på en hensiktsmessig måte. De fleste som får hjelp hos oss opplever slike vansker for første gang, eller har hatt stor hjelp av tilsvarende tilbud tidligere.

Rask psykisk helsehjelp er ikke egnet for deg som

 • har behov for akutt helsehjelp
 • er henvist til eller mottar annen psykisk helsehjelp, som f.eks. distriktspsykiatrisk senter (DPS)
 • har behov for mer langvarig eller annen hjelp/oppfølging/utredning

Hvis du er mellom 16 og 25 år, kan du også henvende deg til Ung Arena Oslo Vest. De tilbyr gratis støttesamtaler til ungdom og unge voksne mellom 13-25 år.

Vi kan gi informasjon om andre relevante tilbud dersom du ønsker det.

Rask psykisk helsehjelp tilbyr ikke akutthjelp. Hvis du trenger akutthjelp, må du ta kontakt med fastlegen din eller kontakte legevakt på telefon 116 117.

Hvordan kan vi hjelpe deg?

Under den første kartleggingssamtalen spør vi om en kort beskrivelse av plagene du søker hjelp for, hvordan plagene påvirker arbeid eller studier, og om eventuell tidligere behandling. Etter telefonsamtalen gir vi deg en kode, slik at du kan gjennomføre en elektronisk kartlegging via Assistert selvhjelp. Ut ifra dette vil vi i teamet vurdere om vårt tilbud kan passe for deg.

Oppstart på selve oppfølging/behandling er som regel 2-4 uker etter første telefonkontakt.

Oppfølging/behandling består av telefon-/video veiledning knyttet til Assistert selvhjelp. Assistert selvhjelp er et digitalt selvhjelpsprogram rettet mot ulike psykiske plager og inneholder konkrete verktøy for å håndtere disse plagene. Vi anbefaler at det brukes som tillegg til veiledning/samtaler, men det kan også brukes for seg selv. Se ulike programmer som finnes i Assistert selvhjelp.

Hvem er vi?

Rask psykisk helsehjelp i bydel Vestre Aker drives av et tverrfaglig team bestående av tre terapeuter, inkludert psykologspesialist. Alle har minimum 3-årig høyskoleutdanning innen helse- og sosialfag samt videreutdanning innen kognitiv terapi.

Vi har taushetsplikt. Alle henvendelser vil bli journalført i tråd med helsepersonellovens § 39

Vi samarbeider med Frisklivsentralen i bydelen.

Hvordan ta kontakt?

Ring oss direkte i vår telefontid. Om du ikke kommer igjennom i telefontiden vår, er vi opptatt i en annen samtale. Send oss en e-post med KUN navn og telefonnummer, så ringer vi tilbake ved nærmeste anledning. E-postadressen er raskpsykisk@bva.oslo.kommune.no

Vi ønsker at du kun kontakter oss gjennom telefon i telefontiden og e-post.

Telefontider

29. mai — 4. juni
 • Mandag
 • Tirsdag
 • Onsdag
 • Torsdag
 • Fredag
 • Lørdag
 • Søndag
5. juni — 11. juni
 • Mandag
 • Tirsdag
 • Onsdag
 • Torsdag
 • Fredag
 • Lørdag
 • Søndag
12. juni — 18. juni
 • Mandag
 • Tirsdag
 • Onsdag
 • Torsdag
 • Fredag
 • Lørdag
 • Søndag