Rask psykisk helsehjelp - Bydel Vestre Aker

Rask psykisk helsehjelp er et tilbud for deg som er over 16 år, og som strever med lettere psykiske vansker som stress, uro, tristhet, bekymring, angst, slitenhet, depresjon og søvnvansker. Tilbudet har som mål å gi tidlig hjelp for psykiske plager, slik at problemene ikke utvikler seg.

Ved behov for akutt hjelp

Hvis du har mer alvorlige psykiske lidelser eller har behov for akutt hjelp, passer ikke Rask psykisk helsehjelp for deg.

Hvis du har behov for akutt hjelp, ta kontakt med Akutt-teamet på Vinderen Voksenpsykiatrisk avdeling på telefon 22 49 84 74.eller legevakten på telefon 116117. Ved behov for øyeblikkelig hjelp, ring 113.

Slik søker du Rask psykisk helsehjelp

Ring 477 81 315, tirsdag eller torsdag mellom 09:00 og 11:00.

Hvis du ringer utenfor telefontiden, kan du legge igjen en beskjed, så ringer vi deg opp igjen. Dersom du ikke legger igjen beskjed, blir du ikke kontaktet.

I første samtale med deg på telefon vil du motta informasjon om metoden som ligger til grunn for tilbudet og gangen i oppfølgingen. Opplever du i samtalen at dette passer for deg, starter vi med et kurs, eventuelt veiledet selvhjelp. Er du usikker på hvilke behov du har, hjelper vi deg med å avklare dette. Dersom Rask psykisk helsehjelp ikke er riktig tilbud, vil vi forsøke å orientere deg om andre relevante tjenester.

Behandling og metode

Rask psykisk helsehjelp er et tilbud for deg med lette til moderate plager, hvor det kan være tilstrekkelig med hjelp over en kortere periode. Tilbudet baserer seg på kognitiv terapi, som er en godt dokumentert metode for psykiske helseproblemer. Terapien retter seg mot problem-løsning og innsikt i sammenhengen mellom tanker, følelser, atferd og kroppslige reaksjoner.

Tankene våre påvirker hva vi føler og gjør i ulike situasjoner. Ved angst og depresjon øker ubehagelige tanker og forestillingsbilder om fortid, nåtid og fremtid. De negative antakelsene virker troverdige, men er ikke alltid sanne. Ved å lære å gjenkjenne slike selvdestruktive tanker og drøfte muligheten for alternative tenke- og handlemåter, kan vi føle eller handle annerledes og i større grad klare å gjøre det vi vil i livet.

Rask psykisk helsehjelp er et lavterskeltilbud over en kortere tidsperiode. Du trenger ikke henvisning fra lege, men vi oppfordrer likevel til samarbeid med fastlegen.

Behandlingen er basert på kognitiv adferdsterapi, og vi jobber ut fra en trappetrinnmodell. Vi starter gjerne med veiledet selvhjelp eller kurs. Hvis du har behov for mer hjelp kan vi tilby et begrenset antall individuelle samtaler. Kartlegging gjennomføres eventuelt per telefon, i denne samtalen vurderer du og en terapeut ditt videre behov.

Kognitiv metode krever aktiv deltakelse fra deg, blant annet i form av hjemmeoppgaver og øvelser. For å få godt utbytte av tilbudet, må du regne med slik egenaktivitet.

Veiledet selvhjelp

Veiledet selvhjelp betyr at helsepersonell formidler eller henviser til selvhjelpsmateriell i form av brosjyrer, bøker eller elektronisk baserte programmer. Samtidig tilbys et begrenset antall oppfølgingssamtaler via telefon, der konkrete erfaringer med opplegget diskuteres.

Rask psykisk helsehjelp i bydel Vestre Aker tilbyr et nettbasert selvhjelpsprogram rettet mot behandling av lettere psykiske lidelser. Programmet består av åtte ulike moduler:

 • Mestring av depresjon
 • Mestring av angst
 • Få bedre søvn
 • Mestring av stress og belastninger
 • Mestring av bekymringer og generalisert angst
 • Få det bedre med deg selv (selvfølelse)
 • Mestring av perfeksjonisme og selvkritikk
 • Mestring av eksponering

Opplegget er basert på kognitiv terapi og er et verktøy hvor du kan jobbe med problemer og vanskelige livssituasjoner selvstendig, eller i kombinasjon med veiledning fra en fagperson. Modulene består av teori og øvelser, som er beregnet på personer fra 16 år og oppover. Erfaringen er at veiledet egeninnsats kan gi et betydelig helseutbytte. Tilgang til programmet får du ved henvendelse til oss.

Kurs

Rask psykisk helsehjelp holder introduksjonskurs for de som får et tilbud hos oss. Her vil du få basal kunnskap om kognitiv metode, som gjør at du kan komme hurtig i gang med arbeidet.

Samtaler

Rask psykisk helsehjelp tilbyr et begrenset antall individuelle samtaler til de som har behov for oppfølging ut over kurs og veiledet selvhjelp. Samtalene vil ta utgangspunkt i kognitiv metode. I samarbeid vil vi forsøke å komme fram til en felles forståelse av hva som er problemet, hva som skal være målet med samtalene, og hvordan man kan jobbe i samtalene og gjennom hjemmeoppgaver for å nå målet.

Kontakt

Besøksadresse for kurs er Sørkedalsveien 150, 0754 Oslo.
Telefon
Postadresse:
Rask psykisk helsehjelp bydel Vestre Aker, Sørkedalsveien 150 A
0754 OSLO
Besøksadresse:
Hovseterveien 88
0768 OSLO

Telefontid

 • Mandag
 • Tirsdag
 • Onsdag
 • Torsdag
 • Fredag
 • Lørdag
 • Søndag