Rask psykisk helsehjelp - Bydel Ullern

Kontakt

Telefon

95 29 83 22

E-post

Postadresse

Rask psykisk helsehjelp, Bydel Ullern, Postboks 43, Skøyen, 0212 OSLO

Besøksadresse

Hoffsveien 48, 0377 OSLO

2. etasje

Telefontid

Uke 21

 • Tirsdag: 12:00 - 14:00
 • Torsdag: 12:00 - 14:00

Uke 22

 • Tirsdag: 12:00 - 14:00
 • Torsdag: 12:00 - 14:00

Uke 23

 • Tirsdag: 12:00 - 14:00
 • Torsdag: 12:00 - 14:00

Om oss

Rask psykisk helsehjelp (RPH) er for deg som er fra 16 år og oppover, og som strever med lettere psykiske vansker som stress, uro, tristhet, bekymring, angst, slitenhet, depresjon og søvnvansker.

Du må være bosatt i bydelen, og du kan selv ta kontakt uten henvisning fra lege. Målet med Rask psykisk helsehjelp er å tilby deg tidlig hjelp slik at problemene ikke utvikler seg.

Tilbudet er gratis.

Er du student kan du kontakte SIO Helse eller annen aktuell studentskipnad for et tilsvarende tilbud».

«Ung Arena Oslo Vest» har åpent for fysiske samtaler og tilbyr digital oppfølging.
Se mer om tilbudet og se kontaktinformajson

Akutt hjelp

Hvis du har mer alvorlige psykiske lidelser eller har behov for akutt hjelp, passer ikke Rask psykisk helsehjelp for deg.

Hvis du har behov for akutt hjelp, ta kontakt med legevakt på telefon 116 117 eller Akutteamet på Vinderen DPS på telefon 22 49 84 74

Slik søker du Rask psykisk helsehjelp

Ring 952 98 322 i telefontiden.

Hvis du vil kontakte oss utenfor telefontiden, kan du sende oss e-post med navn og telefonnummer. Da tar vi kontakt med deg så fort vi får mulighet. Beskjeder på svarer og sms’er vil ikke bli besvart.

Vår e-post er: raskpsykiskhelsehjelp@bun.oslo.kommune.no. Husk at du ikke må oppgi sensitive opplysninger på e-post. Sensitive opplysninger er for eksempel informasjon om helsen din.

Alle henvendelser vil bli drøftet i vårt ukentlige inntaksmøte. Du kan forvente at vi kontakter deg innen to uker etter din henvendelse. Dersom RPH ikke er riktig tilbud, vil vi orientere deg om andre relevante tjenester.

Behandling

Rask psykisk helsehjelp er et lavterskeltilbud over en kortere tidsperiode. Du trenger ikke henvisning fra lege, men vi oppfordrer likevel til samarbeid med fastlegen.

Behandlingen er basert på kognitiv adferdsterapi, og vi jobber ut fra en trappetrinnmodell. Vi starter gjerne med veiledet selvhjelp eller kurs. Hvis du har behov for mer hjelp kan vi tilby et begrenset antall individuelle samtaler. Kartlegging gjennomføres eventuelt per telefon, i denne samtalen vurderer du og en terapeut ditt videre behov.

Det er viktig at du er motivert for å kunne få nytte av tilbudet. Kognitiv metode krever at du deltar aktivt, og det er gjerne fokus på ulike hjemmeoppgaver eller øvelser.

Veiledet selvhjelp

Rask psykisk helsehjelp i bydel Ullern tilbyr selvhjelp over internett for ulike psykiske plager. Dette er et verktøy for at du selv kan håndtere problemer eller vanskelige livssituasjoner.

Programmene er tilgjengelig på norsk og engelsk, og er interaktive i formen. De kan brukes for seg selv eller som tillegg til samtaleterapi. Du kan da komme i gang raskt og lære mye på egenhånd før du eventuelt kommer til samtale med en behandler her.

Ta kontakt med oss for å få brukerkode til programmene:

 • Mestring av angst
 • Mestring av depresjon
 • Mestring av søvn
 • Mestring av bekymringer 
 • Mestring av stress
 • Få bedre selvfølelse
 • Mestring av perfeksjonisme
 • Mestring av eksponering

Hvem er vi?

Rask psykisk helsehjelp - Bydel Ullern drives av et tverrfaglig team bestående av tre terapeuter.

 • Bente Edlund  - kognitiv terapeut
 • Cato Strand - kognitiv terapeut
 • Cathrine Lyse - psykolog

Kurs

Vi har for tiden ikke kurs. 
Nhi.no tilbyr selvhjelpskurs for psykiske lidelser.

Andre nyttige selvhjelpsprogrammer og ressurser

Det finnes mange andre selvhjelpsprogrammer og ressurser, som kan være nyttige for deg.