Rask psykisk helsehjelp - Bydel Ullern

Hvem passer tilbudet for?

Vi er et gratis korttidstilbud til alle innbyggere i bydel Ullern over 16 år som ønsker hjelp med lette til moderate former for angst, stress, depresjon, søvnvansker og begynnende alkohol- og rusproblemer.

De fleste som får hjelp hos oss opplever slike vansker for første gang, eller har hatt stor hjelp av tilsvarende tilbud tidligere. Vi ønsker at de som oppsøker hjelp hos oss leser om hva vi kan hjelpe deg med og vurderer om vi er et passende tilbud.

Hvis vårt tilbud ikke passer deg viser vi til oversikten over andre steder og kontaktpunkt innen psykisk helsehjelp nederst på siden.

Rask psykisk helsehjelp er ikke egnet for deg som

 • har behov for akutt helsehjelp
 • er henvist til eller mottar annen psykisk helsehjelp, som f.eks. distriktspsykiatrisk senter (DPS)
 • har behov for mer langvarig eller annen hjelp/oppfølging/utredning

Hvis du er mellom 16 og 25 år kan du også henvende deg til Ung Arena Oslo Vest. De tilbyr gratis støttesamtaler til ungdom og unge voksne mellom 13-25 år.

Slik kontakter du oss

Ring oss direkte i vår telefontid. Du trenger ikke henvisning fra fastlegen.

Vi vil i samtalen spørre om en kort beskrivelse av plagene du søker hjelp for, og gi en kode til elektronisk kartlegging og påfølgende selvhjelp.

Om du vil kontakte oss utenfor telefontiden kan du sende oss en e-post med ditt navn og telefonnummer. Da tar vi kontakt med deg ved første ledige telefontid. Om du kontakter oss innenfor en av våre telefontider og kommer til svarer, er vi opptatte i en annen samtale,. Send oss da en e-post med navn og telefonnummer. Det er kun gjennom e-post at vi vet at du ønsker kontakt og vi vil ringe opp ved første anledning. Beskjeder på telefonsvarer og sms-er vil ikke bli besvart.

Hva kan vi hjelpe deg med?

Elektronisk kartlegging og Assistert Selvhjelp

Vi starter med elektronisk kartlegging og påfølgende selvhjelp via Assistert Selvhjelp.

Elektronisk kartlegging gjennomføres på nettstedet eller appen til Assistert Selvhjelp og kartlegger symptomer på angst og depresjon, livssituasjon, utfordringer og ressurser.

Assistert Selvhjelp er digital selvhjelp rettet mot ulike psykiske plager og inneholder konkrete verktøy for å håndtere disse plagene. Nettkurset er tilgjengelige på norsk og engelsk. Det kan brukes for seg selv eller som tillegg til veiledning/samtaler. Se hvilke programmer som finnes i Assistert Selvhjelp.

Oppfølging/behandling

Oppfølging/behandling består av telefon-/video-/kontor-veiledning knyttet til Assistert selvhjelp.

Oppstart på oppfølging er som regel 2-4 uker etter første telefonkontakt. I gjennomsnitt er oppfølgingen på rundt 6 konsultasjoner.

Behandlingstilbudet er hovedsakelig basert på kognitiv terapi. Terapien retter seg mot problemløsning og innsikt i sammenhengen mellom tanker, handlinger og følelser. Et viktig mål er å bryte selvforsterkende onde sirkler som opprettholder psykiske helseproblemer.

Terapien er et aktivt samarbeid mellom bruker og terapeut, der et sentralt mål er at brukeren lærer verktøy for å bli sin egen terapeut.

Kurs: «Er det bare meg?»

Et kurs for deg som strever med vanskelige tanker, vonde følelser eller sliter med manglende tro på at du kan få til noe. Du vil lære om ulike måter å mestre utfordringer på, og vil også få gode verktøy for å jobbe videre med dette på egenhånd. Alle som har utfordringer har nytte av å oppleve at de ikke er alene om dette, og tilbakemeldingene på kurset er at noe av det som ble mest nyttig for deltakerne var å møte og dele erfaringer med andre som hadde lignende utfordringer. Det vil være inntil 20 deltakere per kurs som er sammen over tre kursdager.

Datoene for kommnede kursrekker er:

 • Mars: 13. mars, 20. mars og 3. april kl 14:00-16:30
 • April: 15. april, 22. april og 29. april kl 14:00-16:30
 • Mai: 15. mai, 22. mai og 29. mai kl 14:00-16:30
 • Juni: 3.juni, 10.juni og 17.juni kl 14:00-16:30

Sitater fra tidligere kursdeltakere:

- Jeg fikk mange fine verktøy jeg kan jobbe videre med på egenhånd.

- Kurset var mye mer ufarlig enn jeg trodde på forhånd. Det var veldig nyttig. Selv om jeg har lest en del teori, så var det noe annet å erfare det i en gruppe.

- Bare det å vite at jeg ikke er alene med bekymringer eller grubling kan være nok. Jeg fikk delt mine tanker og fikk gode innspill fra andre.

Kontakt oss på e-post eller i telefontiden vår for påmelding.

Andre tjenester og kontaktpunkt innen psykisk helsehjelp

Oversikt over andre hjelpetilbud innen psykisk helse

Kontakt din bydel om psykisk helse

Livslosen - et tilbud til deg som strever med selvmordstanker (lovisenberg.no)

Ta kontakt med SiO om du er student i Oslo.

Hvem er vi?

Terapautene i rask psykisk helsehjelp har ulik grunnutdanning. Alle har videreutdanning i kognitiv terapi og gir det samme tilbudet. Vi har taushetsplikt og journalplikt.

Kontakt

Husk at du ikke må oppgi sensitive opplysninger på e-post. Sensitive opplysninger er for eksempel informasjon om helsen din.

Telefon
95 29 83 22
E-post
raskpsykiskhelsehjelp@bun.oslo.kommune.no
Postadresse:
Rask psykisk helsehjelp, Bydel Ullern, Postboks 43, Skøyen
0212 OSLO
Besøksadresse:
Hoffsveien 48
0377 OSLO

Telefontid

13. mai — 19. mai
 • Mandag
 • Tirsdag
 • Onsdag
 • Torsdag
 • Fredag
 • Lørdag
 • Søndag
20. mai — 26. mai
 • Mandag
 • Tirsdag
 • Onsdag
 • Torsdag
 • Fredag
 • Lørdag
 • Søndag
27. mai — 2. juni
 • Mandag
 • Tirsdag
 • Onsdag
 • Torsdag
 • Fredag
 • Lørdag
 • Søndag