Rask psykisk helsehjelp - Bydel Ullern

Gratis korttidstilbud til alle over 16 år som ønsker hjelp med lette til moderate former for angst, stress, depresjon, søvnvansker og begynnende rusproblemer.

Hvem kan komme til oss?

 • Er du urolig eller overveldet uten helt å vite hvordan du skal mestre dette?
 • Sover du dårlig på grunn av grubling og bekymringer, slik at det går utover daglig fungering?
 • Har du begynnende rusutfordringer og ønsker hjelp til å jobbe med dette?

De som kommer til oss må være bosatt i bydelen og over 16 år.

Er du student kan du kontakte SIO Helse eller annen aktuell studentskipnad for et tilsvarende tilbud. Hvis du er mellom 16 og 25 år kan du også henvende deg til Ung Arena Oslo Vest. De har åpent for fysiske samtaler og tilbyr digital oppfølging.

Rask psykisk helsehjelp er ikke egnet for deg som

 • har behov for akutt helsehjelp
 • er henvist til annen psykisk helsehjelp, som for eksempel distriktspsykiatrisk senter (DPS)
 • har behov for langvarig hjelp/ oppfølging

Slik kontakter du oss

Ring oss direkte. Du trenger ikke henvisning fra fastlegen.

Hvis du vil kontakte oss utenfor telefontiden, kan du sende oss e-post med navn og telefonnummer. Da tar vi kontakt med deg ved første ledige telefontid. Beskjeder på svarer og sms-er vil ikke bli besvart.

Vi vil i samtalen spørre om en kort beskrivelse av plagene du søker hjelp for, og gi en kode til elektronisk kartlegging og påfølgende selvhjelp.

Hva kan vi hjelpe deg med?

Vi starter med selvhjelp og ønsker at de som kan være i målgruppen gjennomfører en elektronisk kartlegging. Du kan på denne måten komme raskt i gang og lære mye på egenhånd før en eventuell samtale med en terapeut. Etter oppstart av selvhjelp er det mulig å følges opp individuelt i en kort periode over telefon/video.

Selvhjelpsprogrammet Assistert Selvhjelp

 • Assistert Selvhjelp er digital selvhjelp for ulike psykiske plager og inneholder konkrete verktøy for å håndtere disse plagene.
 • Programmene er tilgjengelige på norsk og engelsk. De kan brukes for seg selv eller som tillegg til veiledning/ samtaler.
 • Programmene er i hovedsak basert på kognitiv atferdsterapi (se mer under oppfølging/ behandling). Her kan du se hvilke programmer som finnes i Assistert Selvhjelp.

Elektronisk kartlegging

Kartleggingen gjennomføres på nettstedet eller appen til Assistert Selvhjelp.

Vi kartlegger:

 • Måling angst og depresjon - Gir en indikasjon på hvor mye plaget du er av angst og depresjon.
 • Min livssituasjon - Spørsmål som gir oppfølger et bilde av dine viktigste relasjoner, boforhold, arbeidsstatus, sykemelding og lignende
 • Mine ressurser - Hva er dine sterke sider? Har også spørsmål om dine tanker om å jobbe med deg selv for å skape endringer.
 • Mine utfordringer - Hvilke utfordringer knyttet til psykisk helse opplever du for tiden?
 • AUDIT og DUDIT – korte spørreskjema om alkoholvaner og rusmidler
 • Sjekk inn – avkrysninger av hvordan du har det nå innen fire livsområder

Oppfølging/ behandling

Etter avklaring i første telefonsamtale får du tilgang til kartlegging og Assistert Selvhjelp. Vi ønsker at du så raskt som mulig kommer i gang med modulen i assistert selvhjelp som passer for deg.

Du får også tilbud om telefon-/videoveiledning knyttet til programmet. Dersom veiledet selvhjelp ikke er nok, kan vi tilby et begrenset antall individuelle samtaler på telefon, video eller på kontoret. Oppstart på oppfølging er som regel en måned etter første telefonkontakt.

Andre tjenester og kontaktpunkt innen psykisk helsehjelp

Oversikt over andre hjelpetilbud innen psykisk helse.

Hvem er vi?

Rask psykisk helsehjelp Bydel Ullern drives av et tverrfaglig team bestående av flere terapeuter.

Kognitiv terapeut
Bente Edlund
Psykolog
Frida Røvik
Kognitiv terapeut
Cato Strand
Psykolog
Cathrine Lyse

Kontakt

Husk at du ikke må oppgi sensitive opplysninger på e-post. Sensitive opplysninger er for eksempel informasjon om helsen din.
Telefon
Postadresse:
Rask psykisk helsehjelp, Bydel Ullern, Postboks 43, Skøyen
0212 OSLO
Besøksadresse:
Hoffsveien 48
0377 OSLO

Telefontid

30. januar — 5. februar
 • Mandag
 • Tirsdag
 • Onsdag
 • Torsdag
 • Fredag
 • Lørdag
 • Søndag
6. februar — 12. februar
 • Mandag
 • Tirsdag
 • Onsdag
 • Torsdag
 • Fredag
 • Lørdag
 • Søndag
13. februar — 19. februar
 • Mandag
 • Tirsdag
 • Onsdag
 • Torsdag
 • Fredag
 • Lørdag
 • Søndag