Rask psykisk helsehjelp - Bydel Ullern

Hvem passer tilbudet for?

Vi er et gratis korttidstilbud til alle innbyggere i bydel Ullern over 16 år som ønsker hjelp med lette til moderate former for angst, stress, depresjon, søvnvansker og begynnende alkohol- og rusproblemer.

De fleste som får hjelp hos oss opplever slike vansker for første gang, eller har hatt stor hjelp av tilsvarende tilbud tidligere. Vi ønsker at de som oppsøker hjelp hos oss leser om hva vi kan hjelpe deg med og vurderer om vi er et passende tilbud.

Hvis vårt tilbud ikke passer deg viser vi til oversikten over andre steder og kontaktpunkt innen psykisk helsehjelp nederst på siden.

Rask psykisk helsehjelp er ikke egnet for deg som

 • har behov for akutt helsehjelp
 • er henvist til eller mottar annen psykisk helsehjelp, som f.eks. distriktspsykiatrisk senter (DPS)
 • har behov for mer langvarig eller annen hjelp/oppfølging/utredning

Hvis du er mellom 16 og 25 år kan du også henvende deg til Ung Arena Oslo Vest. De tilbyr gratis støttesamtaler til ungdom og unge voksne mellom 13-25 år.

Slik kontakter du oss

Ring oss direkte i vår telefontid. Du trenger ikke henvisning fra fastlegen.

Vi vil i samtalen spørre om en kort beskrivelse av plagene du søker hjelp for, og gi en kode til elektronisk kartlegging og påfølgende selvhjelp.

Om du vil kontakte oss utenfor telefontiden kan du sende oss en e-post med ditt navn og telefonnummer. Da tar vi kontakt med deg ved første ledige telefontid. Om du kontakter oss innenfor en av våre telefontider og kommer til svarer, er vi opptatte i en annen samtale,. Send oss da en e-post med navn og telefonnummer. Det er kun gjennom e-post at vi vet at du ønsker kontakt og vi vil ringe opp ved første anledning. Beskjeder på telefonsvarer og sms-er vil ikke bli besvart.

Hva kan vi hjelpe deg med?

Elektronisk kartlegging og Assistert Selvhjelp

Vi starter med elektronisk kartlegging og påfølgende selvhjelp via Assistert Selvhjelp.

Elektronisk kartlegging gjennomføres på nettstedet eller appen til Assistert Selvhjelp og kartlegger symptomer på angst og depresjon, livssituasjon, utfordringer og ressurser.

Assistert Selvhjelp er digital selvhjelp rettet mot ulike psykiske plager og inneholder konkrete verktøy for å håndtere disse plagene. Nettkurset er tilgjengelige på norsk og engelsk. Det kan brukes for seg selv eller som tillegg til veiledning/samtaler. Se hvilke programmer som finnes i Assistert Selvhjelp.

Oppfølging/behandling

Oppfølging/behandling består av telefon-/video-/kontor-veiledning knyttet til Assistert selvhjelp.

Oppstart på oppfølging er som regel 2-4 uker etter første telefonkontakt. I gjennomsnitt er oppfølgingen på rundt 6 konsultasjoner.

Behandlingstilbudet er hovedsakelig basert på kognitiv terapi. Terapien retter seg mot problemløsning og innsikt i sammenhengen mellom tanker, handlinger og følelser. Et viktig mål er å bryte selvforsterkende onde sirkler som opprettholder psykiske helseproblemer.

Terapien er et aktivt samarbeid mellom bruker og terapeut, der et sentralt mål er at brukeren lærer verktøy for å bli sin egen terapeut.

Kurs: «Er det bare meg?»

Rask psykisk helsehjelp arrangerer kurset «er det bare meg?» i oktober og november.

Kurset går over tre samlinger og har fokus på verktøy for å håndtere vanskelige tanker og følelser.

Datoene for kursrekkene er:

 • 9., 16. og 23. oktober kl 14:00-16:30
 • 1., 8. og 15. november kl 14:00-16:00

Kontakt oss på e-post eller i telefontiden vår for påmelding.

Andre tjenester og kontaktpunkt innen psykisk helsehjelp

Oversikt over andre hjelpetilbud innen psykisk helse

Kontakt din bydel om psykisk helse

Livslosen - et tilbud til deg som strever med selvmordstanker (lovisenberg.no)

Ta kontakt med SiO om du er student i Oslo.

Hvem er vi?

Rask psykisk helsehjelp Bydel Ullern drives av et tverrfaglig team bestående av flere terapeuter.

Kognitiv terapeut
Bente Edlund
Psykolog
Frida Røvik
Kognitiv terapeut
Cato Strand
Psykolog
Cathrine Lyse

Kontakt

Husk at du ikke må oppgi sensitive opplysninger på e-post. Sensitive opplysninger er for eksempel informasjon om helsen din.

Telefon
95 29 83 22
E-post
raskpsykiskhelsehjelp@bun.oslo.kommune.no
Postadresse:
Rask psykisk helsehjelp, Bydel Ullern, Postboks 43, Skøyen
0212 OSLO
Besøksadresse:
Hoffsveien 48
0377 OSLO

Telefontid

27. november — 3. desember
 • Mandag
 • Tirsdag
 • Onsdag
 • Torsdag
 • Fredag
 • Lørdag
 • Søndag
4. desember — 10. desember
 • Mandag
 • Tirsdag
 • Onsdag
 • Torsdag
 • Fredag
 • Lørdag
 • Søndag
11. desember — 17. desember
 • Mandag
 • Tirsdag
 • Onsdag
 • Torsdag
 • Fredag
 • Lørdag
 • Søndag