Rask psykisk helsehjelp - Bydel Ullern

Gratis korttidstilbud til alle over 16 år som ønsker hjelp med lette til moderate former for angst, stress, depresjon, søvnvansker og begynnende rusproblemer.

Tilbudet er ikke egnet for deg som

 • har behov for akutt helsehjelp
 • er henvist til annen psykisk helsehjelp, som for eksempel distriktspsykiatrisk senter (DPS)
 • har behov for langvarig hjelp/ oppfølging

Du kan lese om alternative steder å henvende seg og andre nyttige selvhjelpsprogrammer og nettressurser lengre ned i teksten.

Tilbudet

Vi starter med selvhjelp og ønsker at de som kan være i målgruppen gjennomfører en elektronisk kartlegging. Du kan på denne måten komme raskt i gang og lære mye på egenhånd før en eventuell samtale med en terapeut. Etter oppstart av selvhjelp er det mulig å følges opp individuelt i en kort periode over telefon/video.

Selvhjelpsprogrammet Assistert Selvhjelp

Assistert Selvhjelp er evidensbasert selvhjelp over internett for ulike psykiske plager og også konkrete verktøy for å håndtere disse plagene.
Programmene er tilgjengelige på norsk og engelsk, og er lettfattelige og interaktive i formen. De kan brukes for seg selv eller som tillegg til veiledning/ samtaler.

Programmene er i hovedsak basert på kognitiv atferdsterapi (se mer under oppfølging/ behandling). Her kan du se hvilke programmer som finnes i Assistert Selvhjelp.

Elektronisk kartlegging

Kartleggingen gjennomføres på nettstedet eller appen til Assistert Selvhjelp.

Vi kartlegger:

 • Måling angst og depresjon - Gir en indikasjon på hvor mye plaget du er av angst og depresjon.
 • Min livssituasjon - Spørsmål som gir oppfølger et bilde av dine viktigste relasjoner, boforhold, arbeidsstatus, sykemelding og lignende
 • Mine ressurser - Hva er dine sterke sider? Har også spørsmål om dine tanker om å jobbe med deg selv for å skape endringer.
 • Mine utfordringer - Hvilke utfordringer knyttet til psykisk helse opplever du for tiden?
 • AUDIT og DUDIT – korte spørreskjema om alkoholvaner og rusmidler
 • Sjekk inn – avkrysninger av hvordan du har det nå innen fire livsområder

Oppfølging/ behandling

Etter avklaring i første telefonsamtale får du tilgang til kartlegging og Assistert Selvhjelp. Vi ønsker at du så raskt som mulig kommer i gang med modulen i assistert selvhjelp som passer for deg.

Du får også tilbud om telefon-/videoveiledning knyttet til programmet. Dersom veiledet selvhjelp ikke er nok, kan vi tilby et begrenset antall individuelle samtaler på telefon, video eller på kontoret. Oppstart på oppfølging er som regel en måned etter første telefonkontakt.

Behandlingstilbudet er hovedsakelig basert på kognitiv terapi. Terapien retter seg mot problemløsning og innsikt i sammenhengen mellom tanker, handlinger og følelser. Et viktig mål er å bryte selvforsterkende onde sirkler som opprettholder psykiske helseproblemer. Terapien er et aktivt samarbeid mellom bruker og terapeut, der et sentralt mål er at brukeren lærer verktøy for å bli sin egen terapeut.

Hvem er vi?

Rask psykisk helsehjelp Bydel Ullern drives av et tverrfaglig team bestående av tre terapeuter:

 • Bente Edlund - kognitiv terapeut
 • Cato Strand - kognitiv terapeut
 • Cathrine Lyse - psykolog

Ta kontakt

Dersom du tenker du er i målgruppen og ønsker et tilbud fra oss, kontakter du oss ved å ringe i telefontiden. Du trenger ikke henvisning.

Hvis du vil kontakte oss utenfor telefontiden, kan du sende oss e-post med navn og telefonnummer. Da tar vi kontakt med deg ved første ledige telefontid. Beskjeder på svarer og sms’er vil ikke bli besvart.

Husk at du ikke må oppgi sensitive opplysninger på e-post. Sensitive opplysninger er for eksempel informasjon om helsen din.

Vi vil i samtalen spørre om en kort beskrivelse av plagene du søker hjelp for, og gi en kode til elektronisk kartlegging og påfølgende selvhjelp.

Samarbeidspartnere

Ta kontakt på e-post eller i telefontiden.

Alternative steder å henvende seg

Akutt

Hvis du har behov for akutt hjelp, ta kontakt med legevakt på telefon 116 117 eller Akutteamet på Vinderen DPS på telefon 22 49 84 74. Du kan også kontakte Mental Helse.

Til studenter

Er du student kan du kontakte SIO Helse eller annen aktuell studentskipnad for et tilsvarende tilbud

For deg mellom 16-25 år

Pårørende

Utredning og påfølgende behandling

Ta kontakt med fastlege for henvisning til spesialisthelsetjenesten.

Langvarig behov for oppfølging og koordinerte tjenester

Helse og arbeid

Par og familier

Sorg

Ved behov kan man kontakte Sorgbehandling poliklinikk ved Akershus universitetssykehus.

Andre nyttige selvhjelpsprogrammer og nettressurser

Kontakt

2. etasje
Telefon
Postadresse:
Rask psykisk helsehjelp, Bydel Ullern, Postboks 43, Skøyen
0212 OSLO
Besøksadresse:
Hoffsveien 48
0377 OSLO

Telefontid

 • Mandag
 • Tirsdag
 • Onsdag
 • Torsdag
 • Fredag
 • Lørdag
 • Søndag