Rask psykisk helsehjelp - Bydel Frogner

Rask psykisk helsehjelp er et lavterskeltilbud til bydelens innbyggere over 16 år, som opplever milde til moderate psykiske plager som for eksempel angst og depresjon, eller begynnende rusproblemer.

Våre tilbud

Vi tilbyr veiledet selvhjelp, kurs og individuelle samtaler for deg som opplever milde til moderate psykiske plager.

Tilbudet vårt omfatter ikke akutte kriser, komplekse tilstander eller alvorlige psykiske lidelser. Vi tilbyr heller ikke utredning eller langvarig terapi.

Hvis du mottar eller er henvist til annen psykisk helsehjelp, som for eksempel distriktspsykiatrisk senter (DPS), får du heller ikke tilbud hos oss.

Er ikke vårt tilbud aktuelt for deg? Finn andre hjelpetilbud innenfor psykisk helse.

Veiledet selvhjelp

Assistert Selvhjelp består av nettbaserte verktøy, basert på metoden veiledet selvhjelp. Verktøyene har engasjerende faginnhold, øvelser og oppgaver. Det brukes gode metoder som vi vet er nyttig for å få det bedre i hverdagen.

For å få tilgang til programmene, må du gjennom en kartlegging. Den som gir deg tilgang til programmene, vil følge deg opp og vurdere hvor mye oppfølging du trenger.

Mer informasjon om Assistert Selvhjelp.

Kurs

Vi planlegger å komme i gang med et introduksjonskurs/mestringskurs i begynnelsen av 2024. Vi planlegger også et depresjonskurs for de over 60 år.

Ring oss gjerne i telefontiden for mer informasjon eller ønske om å bli satt på deltager-liste/venteliste. Endringer og nye kurs vil bli fortløpende annonsert på nettsiden.

Samtaleterapi

Samtaleterapi er et tidsbegrenset tilbud med individuelle samtaler. Samtalene er et aktivt samarbeid mellom deg og oss, og krever en del egeninnsats. Vi bidrar med ulike verktøy som kan være til hjelp i din situasjon. Din oppgave blir å prøve disse ut mellom samtalene.

Behandlingen er hovedsakelig basert på kognitiv terapi. Mer informasjon om kognitiv terapi.

PRAT

Mange opplever belastninger i livet, som samlivsbrudd, sorg, ensomhet eller andre livsendrende hendelser. Da kan det være forebyggende å komme på en drop-in samtale.

PRAT er et nyopprettet drop-in tilbud til personer over 18 år, som trenger noen å prate med. Det tilbys hovedsakelig 1-3 mestringssamtaler, og hvis behovet for oppfølging fortsatt skulle være der, forsøker vi å veilede videre til aktuelle tilbud.

Ved spørsmål om tilbudet kan vi kontaktes i vår telefontid (tirsdager og torsdager kl. 09:00-11:00), så kan vi vurdere sammen hvilket tilbud som er riktig for deg.

Drop-in tider for PRAT er tirsdager kl. 13:00-15:00 i Drammensveien 60 (Bydelshuset)

Du må regne med noe ventetid, da pågangen kan være stor.

Hvordan ta kontakt?

Du kan kontakte oss direkte. Du trenger ikke henvisning fra lege.

Hvis du tenker du er i målgruppen og ønsker et tilbud fra oss, vil vi at du kontakter oss på telefon i vår telefontid. Når du henvender deg på telefon, gjør vi i første omgang en kort kartlegging der vi blant annet spør om aktuell situasjon og eventuell tidligere behandling.

Alle henvendelser blir drøftet i teamet påfølgende uke for å vurdere om dette er riktig tilbud for deg. Vi kontakter deg innen to uker etter at vi har mottatt henvendelsen din.

Hvis du er i målgruppen, vil du få tilbud om kurs, veiledet selvhjelp eller samtaler. Det er ikke mulig å bestille individuelle samtaler.

Hvis det viser seg at vi ikke er rette tilbudet for deg, vil vi gi deg råd og veilede deg videre til rett tjeneste.

Hvem er vi?

Rask psykisk helsehjelp består av ansatte med ulike helsefaglige bakgrunner. Vi har minst treårig utdanning fra høyskole i helse- og sosialfag og relevant videreutdanning, blant annet i kognitiv terapi.

Kontakt

Telefon
23 42 50 03
Postadresse:
Postboks 2400
0201 Oslo
Besøksadresse:
Bydelens hus, Drammensveien 60
0271 Oslo

Telefontid

  • Mandag
  • Tirsdag
  • Onsdag
  • Torsdag
  • Fredag
  • Lørdag
  • Søndag