Rask psykisk helsehjelp - Bydel Frogner

Gratis tilbud for deg over 16 år i bydelen som strever med lettere til moderate psykiske plager som stress, tristhet, angst, depresjon og søvnvansker.

Hvordan ta kontakt?

Du kan kontakte oss direkte. Du trenger ikke henvisning fra lege.

Når du henvender deg på telefon, gjør vi i første omgang en kort kartlegging der vi blant annet spør om aktuell situasjon og eventuell tidligere behandling. Du trenger ikke henvisning fra fastlege, men vi ønsker gjerne å ha et tett samarbeid.

Alle henvendelser blir drøftet i teamet for å vurdere om dette er riktig tilbud for deg. Vi kontakter deg innen to uker etter at vi har mottatt henvendelsen din. Dersom dette ikke er riktig tilbud for deg, vil vi forsøke å orientere om andre aktuelle tilbud.

Behandling

Rask psykisk helsehjelp er et lavterskeltilbud over en kortere tidsperiode.

Behandlingen er basert på kognitiv terapi. Det er viktig at du er motivert for å kunne få nytte av tilbudet. Kognitiv metode krever at du deltar aktivt, blant annet i form av ulike hjemmeoppgaver eller øvelser. Du kan lese mer om behandlingsmetoden her.

Vi tilbyr veiledet selvhjelp, kurs og individuelle samtaler.

Veiledet selvhjelp

Rask psykisk helsehjelp i bydel Frogner tilbyr selvhjelp over internett for ulike psykiske plager. Dette er et verktøy for at du selv kan håndtere problemer eller vanskelige livssituasjoner.

Programmene er tilgjengelig på norsk og engelsk, og er interaktive i formen. De kan brukes for seg selv eller som tillegg til samtaleterapi. Du kan da komme i gang raskt og lære mye på egenhånd før du eventuelt kommer til samtale med en behandler her.

Ta kontakt med oss for å få brukerkode til programmene:
• Mestring av angst
• Mestring av depresjon
• Mestring av søvn
• Mestring av bekymringer
• Mestring av stress
• Få bedre selvfølelse
• Mestring av perfeksjonisme
• Mestring av eksponering

Kurs

På grunn av Koronasituasjonen har vi for tiden ingen pågående kurs. Kurstilbud vil bli oppdatert fortløpende.

Individuelle samtaler

Rask psykisk helsehjelp tilbyr samtaleterapi. Terapi kan hjelpe deg med å forstå psykiske reaksjoner, og endre tanke- og atferdsmønstre som kan gjør at du kan fungere dårligere og få nedsatt livskvalitet. Det jobbes systematisk og målrettet med endring i et korttidsperspektiv. For å få godt utbytte er det viktig at du er motivert og villig til å legge inn egeninnsats/ delta aktivt.

Kontakt

Telefon
23 42 50 03
Postadresse:
Rask psykisk helsehjelp, Bydel Frogner, Postboks 2400 Solli
0201 OSLO
Besøksadresse:
Oscars gate 36
0258 OSLO

Telefontid

  • Mandag
  • Tirsdag
  • Onsdag
  • Torsdag
  • Fredag
  • Lørdag
  • Søndag