Rask psykisk helsehjelp

Rask psykisk helsehjelp - Bydel Alna

Vi tilbyr kun telefon- og videokonsultasjoner

Under den pågående koronavirus-situasjonen kan vi, i henhold til nasjonale retningslinjer, kun tilby telefon- og videotjenester i kombinasjon med internett assistert selvhjelp. Du finner alle våre kontaktpunkter og åpningstider for telefon nedenfor.

Kontakt

Besøksadresse

Jerikoveien 20, 1067 OSLO

Vi holder til i 3. etasje

Telefontid

Uke 49

 • Tirsdag: 12:00 - 13:00
 • Onsdag: 12:00 - 13:00
 • Torsdag: 12:00 - 13:00

Uke 50

 • Tirsdag: 12:00 - 13:00
 • Onsdag: 12:00 - 13:00
 • Torsdag: 12:00 - 13:00

Uke 51

 • Tirsdag: 12:00 - 13:00
 • Onsdag: 12:00 - 13:00
 • Torsdag: 12:00 - 13:00

Rask psykisk helsehjelp - Bydel Alna

Rask psykisk helsehjelp er et tilbud for deg som strever med lettere psykiske plager som stress, angst, depresjon eller søvnvansker. Tilbudet omfatter ikke akutte, alvorlige psykiske lidelser eller rusmisbruk.

Målet med rask psykisk helsehjelp er å tilby deg tidlig hjelp til mestring av psykiske plager, og sammen jobbe for økt livskvalitet. 

Du må være over 18 år og bosatt i Bydel Alna. Tilbudet er gratis, og du trenger ikke henvisning fra fastlege.

Er du under 18 år, kan du få hjelp på Alna helsestasjon for ungdom

Akutt hjelp

Hvis du har behov for akutt hjelp, kontakt akutt-teamet ved Groruddalen DPS på telefon 67 96 50 00 (mandag–fredag 08:00–17:00) eller legevakten 116117.

Kontakt

Telefontid er tirsdag - torsdag mellom klokken 12:00-13:00.

Hvis du ringer oss utenfor telefontiden eller ikke kommer gjennnom til oss, kan du sende oss en SMS med navnet ditt. Vi vil ta kontakt så snart vi kan. Du blir ikke ringt opp igjen hvis du ikke legger igjen beskjed.

Teamet vårt møtes hver mandag for å vurdere alle henvendelser. Da undersøker vi om Rask psykisk helsehjelp er det rette tilbudet for deg. Du får tilbakemelding per telefon.

Hvem er vi og hva tilbyr vi

Vi arbeider tverrfaglig. Teamet vårt består av to psykologer og en fagkonsulent med videreutdanning i kognitiv terapi. 

Vårt tilbud består av korttids samtalebehandling og internettassistert selvhjelp

Internettassistert selvhjelp består av ulike mestringsprogrammer med hensikt å redusere psykiske plager. Vi har ulike mestringsprogrammer:

 • mestring av depresjon
 • mestring av angst
 • mestring av søvnvansker
 • mestring av stress og belastning
 • mestring av bekymring

Programmene består av informasjon, øvelser og oppgaver basert på kognitiv atferdsterapi, som er en veldokumentert behandlingsmetode for psykiske plager. 

Når du tar kontakt med oss anbefaler vi som første steg i behandlingen at du gjennomfører et internettassistert selvhjelpsprogram med telefonoppfølging, tilpasset dine psykiske plager. Ved behov for mer hjelp tilbyr vi også korttids samtalebehandling. 

Enhet for psykisk helsearbeid tilbyr også kurs i stressmestring og depresjonsmestring.