Alna smittevern og tuberkulosekontroll

Våre tjenester

Råd om forebygging av smittsomme sykdommer

Vi tilbyr tuberkuloseundersøkelse til alle som er bosatt i bydelen. Du kan også gjøre tuberkuloseundersøkelse hos fastlege i bydelen.

Helseundersøkelse for nyankomne

Vi gjennomfører helseundersøkelser for flyktninger, asylsøkere og familiegjenforente som bor i Oslo. Tilbudet gjelder for personer som er bosatt/ registrert i Bydel Alna.

Vi gjennomfører blant annet tuberkulose-kontroll og kartlegging av vaksinestatus. Du kan kun få vaksine dersom du har en timeavtale. Timebestilling gjøres over telefon.

Kontakt

Vi holder til på Alna helsestasjon i Alna Bydelshus. Inngang ved biblioteket. Helsestasjonen ligger i 4. etg. Alternativt telefonnummer: 23 47 99 00

Telefon
45 72 46 21
Besøksadresse:
Trygve Lies plass 6
1051 OSLO

Telefontid

  • Mandag
  • Tirsdag
  • Onsdag
  • Torsdag
  • Fredag
  • Lørdag
  • Søndag