Helseundersøkelse for flyktninger, asylsøkere og familiegjenforente som bor i Oslo

Du har rett til én gratis helseundersøkelse i løpet av de tre første månedene etter at du kom til Norge. Helseundersøkelsen er frivillig og utføres i bydelen du bor i.

Helseundersøkelsen blir vanligvis utført av en helsesøster eller lege, eller av begge.

Du har rett til gratis tolk. Helsepersonell i bydelen bestiller tolk til deg.

Helsepersonell har taushetsplikt. Det betyr at opplysninger du gir om deg selv ikke blir delt med andre. Hvis det er nødvendig å dele helseopplysninger vil du bli spurt om du samtykker til dette.

Hvordan foregår helseundersøkelsen?

 • Vi snakker med deg om helsen din
 • Vi tar blodprøver og måler blodtrykket
 • Vi tilbyr vaksinasjon dersom du ønsker det
 • Vi sender deg videre til spesialist dersom du trenger det
 • Vi hjelper deg med å velge fastlege
 • Vi forteller deg om helsesystemet i Norge

Hva må du ta med deg til helseundersøkelsen?

 • Medisiner som du bruker
 • Tuberkulosekort og vaksinasjonskort
 • Legitimasjon/ID

Hvordan bestiller du time?

 • Du kan bestille time til helseundersøkelse selv.
 • Andre kan også bestille time for deg. Dette kan være familiemedlemmer eller ansatte i bydelen.
 • Først må du fylle ut henvisningsskjemaet. Last ned henvisningsskjema her.
 • Deretter må du sende det i posten til de som utfører helseundersøkelse i din bydel (finn riktig adresse under). Du kan også møte opp personlig, levere henvisningsskjemaet og be om time
 • Senere vil du få et brev i postkassen din med dato og tid for helseundersøkelsen
 • Hvis du har spørsmål kan du ringe til de som utfører helseundersøkelser i din bydel.

Hva skjer etter helseundersøkelsen?

Du vil bli kontaktet dersom videre undersøkelser er nødvendige
Hvis du ikke blir kontaktet etter helseundersøkelsen så betyr det at du har god helse.

Relevante lenker