Til innhold

Tannbehandling for rusmiddelavhengige

Disse gruppene av rusmiddelavhengige får gratis tannhelsetjenester:

Rusmiddelavhengige i kommunal rehabilitering

Rusmiddelavhengige i kommunale rehabiliterings- eller omsorgsinstitusjoner og brukere i MAR Oslo.

Rusmiddelavhengige - statlig godkjente helseinstitusjoner

Oslo universitetssykehus HF, Aker sykehus, Senter for rus- og avhengighetsbehandling

Avd avhengighetsbehandling voksne - Døgnenhet 1

Avd avhengighetsbehandling voksne - Døgnenhet 2

Avd avhengighetsbehandling unge

Trasoppklinikken

Incognito Klinikk 

A-senteret

Kvinnekollektivet Arken

Tyrilistiftelsen

Personer i legemiddelassistert rehabilitering (LAR)

Pasienter behandles på klinikk(er) i den bydelen pasientens NAV-kontor ligger

Andre rusmiddelmisbrukere

Andre rusmiddelmisbrukere kan benytte seg av et lavterskeltilbud ved Tannklinikken Sentrum. Klinikken holder åpent fredager. Pasienten må ha henvisning fra lavterskelrusinstitusjon eller Feltpleie (PDF 20KB). Brukeren må ha med seg henvisningen, eventuelt kan den fakses til klinikken på nummer 23 43 01 01.

Henvendelser skal skje via din institusjon eller bydel.