Om feste (leie) av grav 

Alle Osloborgere har rett til å få tildelt én ny grav fri for avgifter i 20 år på en av kommunens gravplasser. Etter frigravsperioden kan du inngå avtale om feste av grav for fem år av gangen.

Hva innebærer feste av grav? 

At en grav er festet betyr at det er inngått en avtale for graven, for fem år av gangen.

Festers rettigheter 

  • Bestemme hvem som kan gravlegges i graven dersom det er ledig plass
  • Velge å sette opp et gravminne i henhold til gjeldende regler
  • Beplante gravbedet innenfor gjeldende regler, eller inngå en stellavtale 

Festers forpliktelser

  • Plikt om å holde graven i hevd/orden
  • Gravminnet på en grav er festers eiendom og ansvar. Fester er ansvarlig for at det ikke er i forfall, til sjenanse eller til fare for dem som ferdes på gravplassen
  • Plikt om å gjøre seg kjent med hvilke regler som gjelder for graven og gravplassen 

Les mer om festers ansvar for gravminner.

Overføre avtale om feste

En grav eller et gravsted kan bare ha én fester.
Man kan overføre avtalen til en annen. Gravplassetaten må da motta skriftlig samtykke om overføring fra fester og fremtidig fester, via digital søknad om overføring av ansvar for grav.

Oppsigelse av avtale om feste  

Dersom fester ikke ønsker å feste graven videre, og ingen andre ønsker å overta ansvaret, kan fester si opp avtalen. Digitalt skjema for oppsigelse av avtale om feste.

Oppsigelsen medfører at Gravplassetaten kan gjenbruke graven til ny gravlegging.

Hvor lang er festetiden i Oslo?

Festetiden i Oslo kommune er fem år. Et feste, eller leie av grav opphører når festetiden er ute. Du kan inngå en ny festeavtale dersom graven er holdt i hevd og feste av graven ikke vil gjøre det vanskelig å drifte gravplassen forsvarlig. Med holdt i hevd mener vi for eksempel at gravminnet ikke er veltet overende.

Gravplassetaten vil varsle seks måneder før festetiden går ut, med mulighet for fornyelse av avtalen mot betaling av festeavgift. Tilbudet er frivillig og faktura purres ikke.

Hva skjer når feste av grav opphører?

Når festet opphører, tilfaller graven, eller gravene, gravplassen. Festeren kan fjerne gravminnet og lignende innretning fra gravplassen. Det som ikke er fjernet fra gravplassen innen seks måneder etter festets opphør, tilfaller gravplassen.

Nyttige lenker

Søk på gravlagte i Oslo, finn gravnummer, avtalenummer og festeutløp