Stell av grav

Her finner du informasjon om hva du bør tenke på før du pynter en grav.

Hvordan lager jeg et blomsterbed?

Stikk ut en rett og tydelig kant mot gressplenen på alle sider av bedet. Fjern gress og ugress. Vend jorden lett med en spade. Fjern eventuelle røtter. Bland inn noen spader kompostjord og tilfør litt organisk gjødsel. Unngå bruk av kunstgjødsel og torvjord. Når bedet er spavendt er det lurt å forme kantene med en jernrive. Plant blomstene dypt nok, så ikke fuglene river dem opp. Dersom blomstene plantes for grunt, tørker de også lett ut.

Gravplassetaten prøver ut pollinatorvennlige stauder og sommerblomster, både til fellesbed og til enkelt bed foran gravminnene. Råd til graveiere som ønsker å plante pollinatorvennlige blomster (PDF)

Innramming er ikke tillatt

Innramming av graven eller plantebedet, som hekk, steiner eller gjerde, er ikke tillatt. Grunnen til dette er å sikre at gressklipping og kanttrimming kan skje på en måte som reduserer mulighetene for skader på personer og maskiner. Steiner og andre løse gjenstander kan havne i gress- og kantklipperen, og særlig småsteiner kan medføre økt risiko for personskader og skader på maskiner.

Se alle krav og regler i Vedtekter for gravplassene, Oslo kommune

Kan jeg få hjelp til å stelle blomsterbedet?

Gravplassetaten tilbyr stell, sommerblomster og høstpynt. Se våre tilbud og priser.

Det er ikke krav om å ha verken gravminne eller et blomsterbed på en grav. Vi kan tilby å så til blomsterbedet med gress, dersom du ikke vil stelle graven selv. Ta kontakt med Servicekontoret.

Ta hensyn til miljøet

Miljøvennlig pynt

Bruk blomsterbuketter, mose, bark, naturlig treverk, kvistprodukter, plantede blomster og granbar, som alle er miljøvennlige. Mange pyntegjenstander er designet for innendørs bruk og er dermed uegnet til utendørs bruk. I tillegg er de ofte laget av plast, metall, tekstil eller glass, og er ikke miljøvennlige. Et annet tips er å bruke høstpynt med litt tyngde, fordi løse kranser og lyng ofte forsvinner med løvblåsing.

Komposterbar pynt

Det selges kranser og gravpynt som ofte er laget av komposterbart materiale. Når de etter endt benyttelse leveres til kompostering, blir de til flott kompostjord. Forsikre deg om at kransen er komposterbar før du kaster pynten, den må ikke inneholde kunstige materialer. Det er i tråd med våre vedtekter at all pynt skal være komposterbar.

Sortering av søppel

Husk å sortere avfall i riktig dunk. Planteavfall, jord og komposterbart materiale skal i kompostedunken, søppel skal i søppeldunken og el-avfall skal i den røde el-avfallsbeholderen. På noen gravplasser har de også egne beholdere for plast og flere slike vil komme.

Bruk av gravlys og fakler

Det beste alternativet for miljøet er å bruke elektriske utelys, med utskiftbare batterier. Ødelagte lys og utbrukte batterier skal i dunken for el-avfall. Disse er røde og finnes på miljøstasjoner inne på gravplassene. Et godt alternativ er å bruke levende lys i glass. Unngå å bruke lys av plast. Gravplassetaten jobber med et forslag om å forby plastlys. Fakler kan benyttes, men med stor varsomhet.

Vanning

Vannet skrus på etter at faren for frost er over, gjerne i midten av mai. Settes vannet på for tidlig, risikerer vi at rør sprekker. Planter du tidlig, eller det er tørt vær, er det fint om du tar med vann hjemmefra.

Relevante lenker

Priser for stell av grav

Informasjon ved dødsfall

Gravplasser i Oslo