Stell av grav

Kjøp av stelltjenester.

Det er ikke et krav å ha hverken gravminne eller et blomsterbed på en grav. Vi kan tilby å så til blomsterbedet med gress, dersom du ikke vil stelle graven selv.

Sommersesongen

Vi tilbyr

 • Sommerstell uten blomster:
  Spavending innen 1. juni. Vanning, kantklipping og luking i perioden 1. juni og 15. september
 • Sommerstell med blomster:
  Spavending innen 1. juni. Vanning, kantklipping og luking i perioden 1. juni og 15. september

Når plantes sommerblomstene?

Dersom sommerblomster er betalt innen 1. april, plantes disse normalt ut i perioden 1. - 15. juni.

Kan du bestille sommerblomster etter 1. april?

Betaler du etter 1. april, vil ikke plantingen bli prioritert før etter 15. juni.
Vi mottar innbetalinger frem til 1. august, og planter fortløpende så snart innbetalingen er
registrert og stellpinnen plassert.

Hva betyr fargene på stellpinnene?

Rød: Sommerstell av grav med blomster
Beige: Sommerstell av grav uten blomster
Blå: Høstpynt av grav

Hva koster det med sommerstell?

Sommerstell uten blomster

 • Sommerstell av plantebedet per grav: 838 kroner
 • Sommerstell av plantebedet per gravsted: 1445 kroner

Sommerstell med blomster

 • Sommerstell av plantebedet per grav inklusiv 9 Isbegonia: 1360 kroner
 • Sommerstell av plantebedet inklusiv 9 Isbegonia per gravsted: 1967 kroner

Salg av sommerblomster

 • Alyssum/Smådodre: 38 kroner per stykk
 • Isbegonia: 58 kroner per stykk
 • Knollbegonia: 123 kroner per stykk
 • Flittig Lise: 74 kroner per stykk
 • Tåre /Fuksia: 123 kroner per stykk
 • Sølvkrans: 57 kroner per stykk
 • Solknapp/Sanvitalia: 57 kroner per stykk

  NB! Enkelte blomster er ikke tilgjengelig til enhver tid. Vi forbeholder oss retten til å plante en annen type i samme prissegment.

Hvem kan bestille stell av grav?

Du må være fester av graven for å bestille stell av en grav.
Les mer om hva det betyr å være fester.

Bestill stell av grav

Kontakt Servicekontoret på servicekontoret@gpe.oslo.kommune.no eller 22 13 31 80 for bestilling.

Vann

Når skrus vannet på?

Vannkranene på gravplassene skrus på ca 15. mai, dersom været tillater det, og skrus av
ca 15. september.

Tiltak for å bruke mindre drikkevann

Gravplassetaten vil bruke mindre drikkevann til vanning av gravplassene. Dette gjør vi for å møte FNs bærekraftsmål og for å unngå å sløse med vann.

Tiltakene som gjøres er blant annet å senke gravbedene. Dette gjør vi for at planterøttene lettere skal kunne hente vann nede i jorda.

Vanningsanlegg

De automatiske vanningsanleggene prøver vi å bruke så lite som mulig. Det betyr at de som ikke har stellavtaler, ikke kan regne med vann fra de automatiske vanningsanleggene.

I tørre perioder vil det bety at gresset på gravplassene kan bli noe gult.

Du kan fortsatt låne en vanningskanne på gravplassen for å vanne blomstene på graven.

Vannskrekk 2030

Gravplassetaten har startet et prosjekt som heter "Vannskrekk 2030", hvor målet er å finne ut om vi klarer å kutte ut all bruk av drikkevann til vanning av gravplassene.
I kapellparken på Østre gravlund finner du prosjekt "Vannskrekk 2030".

Gressklipping og høyt gress

Biologisk mangfold

På enkelte områder på gravplassene, kan det virke som vi har glemt å klippe gresset. Det kan skyldes at vi ikke har rukket å klippe gresset enda, men på mange områder er det meningen at gresset skal vokse fritt. Dette bidrar til bedre biologisk mangfold for insekter og planter.

Hvorfor har vi høyt gress?

I gressmatta er det mange plantearter som insekter har stor nytte av. Ved å la være å klippe gresset, vil disse plantene blomstre og gi mat til insekter.

Blomstereng

Vi sår også til flere områder med blomstereng. Meningen er å bryte opp mønsteret med bare klipte gressplener, slik at en del områder også blir viltvoksende blomsterenger.

Gravplassene utgjør en stor del av det grønne arealet i Oslo kommune. Da har vi en forpliktelse til å ta vare på naturen.

Ved å satse på varierte planter og blomster, legger vi grunnlaget for at insekter og dyr skal trives på gravplassene. Det er derfor vi henger opp fuglekasser, legger igjen trestammer og lar være å klippe gresset enkelte områder.

Miljøarbeid

Les mer om hvordan vi jobber med miljøarbeid i Gravplassetaten, og tips til planter som er bra for insekter.

Retting av skjevt gravminne

Les mer om gravminner og steinarbeid.

Høstsesongen

Betaler du høststell med høstpynt, vil vi rydde bort sommerblomster, plante med lyng og pynte med granbar. Arbeidet utføres innen 1. november. Frist for betaling av høststell med høstpynt er 1. september.

 • Høststell med høstpynt: 503 kroner.

Pliktig stell av grav per år

I Oslo kommune er det vedtektsfestet at alle frittliggende graver er pålagt betaling av pliktig stell av plantebedet i festetiden utført av Gravplassetaten. Dette utføres i perioden fra mai til september.

 • Frittliggende urnegrav 1 m²: 838 kroner
 • Frittliggende urnegrav 2 m²: 1445 kroner

Årlig avtale

Det sendes ut egen faktura for både sommer- og høststell til fester som har betalt for tilsvarende tjenester foregående år. Ordningen er frivillig og det sendes ingen påminnelse.

Flerårig avtale

En flerårig avtale kan inngås for inntil fem år av gangen. Det forutsettes at graven har en gyldig festeavtale. Ved dødsfall er det mulig å inngå avtale for inntil 20 år.