Til innhold
Eldreomsorg

Aldersvennlig by

Kontakt

Besøksadresse

Olav Vs gate 4, 0161 OSLO

Aldersvennlig by

En aldersvennlig by er et inkluderende og tilgjengelig urbant miljø som fremmer aktiv og sunn aldring. I Oslo lever innbyggerne lenger, og andelen eldre øker. Den nye eldregenerasjonen har bedre utdanning, helse, boforhold og økonomi enn tidligere generasjoner. For at de skal kunne utnytte sine ressurser og ha mulighet til å leve selvstendige og aktive liv, vil byrådet gjøre Oslo til en aldersvennlig by. Dette innebærer tiltak som gir de eldre hverdagsmestring og god livskvalitet.

I Oslo har vi seks hovedsatsingsområder i arbeidet for å bli en aldersvennlig by:

Les mer om aldersvennlig by i seniormagasinet "Sjef i eget liv" (PDF 9 MB)


Alle bydelene i Oslo har en seniorveileder som både eldre og pårørende kan ta kontakt med hvis de har spørsmål.

Kalender


Se hele kalenderen

Monica Enge Eriksen

Spesialrådgiver - Byrådsavdeling for eldre, helse og arbeid

Telefon: 23 46 15 56

E-post: