Til innhold
Eldreomsorg

Aldersvennlig by

Kontakt

Besøksadresse

Olav Vs gate 4, 0161 OSLO

Om Aldersvennlig by

En aldersvennlig by er et inkluderende og tilgjengelig urbant miljø som fremmer aktiv og sunn aldring. I Oslo lever innbyggerne lenger, og andelen eldre øker. Den nye eldregenerasjonen har bedre utdanning, helse, boforhold og økonomi enn tidligere generasjoner. For at de skal kunne utnytte sine ressurser og ha mulighet til å leve selvstendige og aktive liv, vil byrådet gjøre Oslo til en aldersvennlig by. Dette innebærer tiltak som gir de eldre hverdagsmestring og god livskvalitet.

Les mer om aldersvennlig by i seniormagasinet "Sjef i eget liv" (PDF 9 MB)


Satsingsområder

I Oslo har vi seks hovedsatsingsområder i arbeidet for å bli en aldersvennlig by:


Seniorveileder

Alle bydelene i Oslo har en seniorveileder som både eldre og pårørende kan ta kontakt med hvis de har spørsmål.


Senior i sentrum-uken

Oslo kommune har arrangert Senior i Sentrum-uken siden i 2013. Uken starter med Demens i Oslo i forbindelse med den internasjonale alzheimerdagen 21. september og avsluttes med festforestilling i Rådhuset på FNs internasjonale eldredag 1. oktober. I løpet av denne perioden arrangeres det rullator- og stavgangsløp, og Oslo kommunes seniorpriser deles ut.

Ulike arrangementer som for eksempel konserter, workshop og filmvisning gjennomføres fra år til år. Målgruppene for arrangementene omfatter eldre innbyggere, pårørende og ansatte. Planleggingen og gjennomføringen av arrangementene gjøres blant andre av eldre innbyggere, pårørende, frivillige organisasjoner og ansatte. På rullator- og stavgangsløpet bidrar også ungdommer som ledsagere og barn som heiagjeng.


Monica Enge Eriksen

Spesialrådgiver - Byrådsavdeling for eldre, helse og arbeid

Telefon: 23 46 15 56

E-post: