Til innhold
Gravplasser i Oslo

Østre gravlund

Kontakt

Kontaktperson

Gravferdskontor øst

Telefon

21 93 78 60

Faks

21 93 78 61

E-post

Besøksadresse

Tvetenveien 7, 0661 OSLO

Søknad om godkjenning av gravminne sendes: ostre.gravlund@gfe.oslo.kommune.no

Østre gravlund

Eiendommen Helsfyr på ca 21 daa ble innkjøpt til gravlund i 1892. Gravlunden er utvidet en rekke ganger, særlig i 1920- og 1930 årene. Idag er gravlunden på 140 daa.

På gravlundens minnelund står bronsestatuen "Liggende kvinne" av Ulfert Janssen. I tillegg finnes en egen barneminnelund. I 1912 ble 10,5 daa av gravlunden overlatt til Det Mosaiske Trossamfunn gravlund, nå kalt Helsfyr gravlund.

Se kart over gravlunden (PDF 1MB)

Menigheter tilknyttet Østre gravlund: Grønland, Kampen, Paulus, Sofienberg og Vålerenga.

Hvis du har et gravnummer, kan du se hvordan du finner graven her.