Til innhold

Nordstrand kirkegård

Kontakt

Kontaktperson

Gravferdskontoret Øst

Telefon

21 93 78 60

Faks

21 93 78 61

E-post

Besøksadresse

Ekebergveien 232, 1166 OSLO

Nordstrand kirkegård

Nordstrand kirkegård ble innviet sammen med kirken i 1866. I 1954 ble arealet mellom Nordstrand kirkegård og Ekebergbanen omregulert til lekeplass. Gravkammeret er privateid.

Se kart over kirkegården (PDF, 1,2MB)

Nordstrand kirkegård har mange verneverdige monumenter, familiegraver og rammegraver. Det er blant annet reist et monument over barnegraven til to småsøsken som ble brutalt drept på slutten av 1800-tallet. Kjente personer som ligger begravd her er tanten til Edvard Munch og skuespiller Rolf Just Nielsen.

Menigheter tilknyttet Nordstrand kirkegård: Ljan og Nordstrand.

Har du et gravnummer og lurer på hvor graven er, må du ta kontakt med Gravferdskontoret.

Søknader om godkjenning av gravminne sendes til nordstrand.kirkegard@gfe.oslo.kommune.no