Fosterhjem og familiehjem

Fosterhjem er et privat hjem som tar vare på et barn eller en ungdom som for en periode ikke kan bo hos foreldrene sine. Familiehjem er et fosterhjem for barn og ungdom som trenger tettere oppfølging og omsorg.

Fosterhjem

Fosterhjem er et privat hjem som tar vare på et barn eller en ungdom som for en periode ikke kan bo hos foreldrene sine. Fosterforeldrene har det daglige omsorgsansvaret.

Hvis du vil bli fosterforelder

Hvis du kjenner et barn som trenger et fosterhjem og som du ønsker å være fosterforeldre for, kan du ta kontakt med den kommunen eller bydelen som barnet bor i. Les mer om fosterhjem og hvordan bli fosterforeldre.

Hva er forskjellen mellom fosterhjem, familiehjem, beredskapshjem og besøkshjem?

Krav til fosterforeldre

Fosterforeldre skal samarbeide med barneverntjenesten og barnets familie. Det er nødvendig med god vandel og alminnelig god økonomi. Dere må ha tid og overskudd til å gi barnet et trygt og godt hjem.

Les mer om hvem som kan bli fosterforeldre. 

Når du er fosterforelder

Du får opplæring i det å være fosterforelder. Før et barn flytter inn hos deg, møter du barnet og familien. Så lenge barnet bor hos deg får du oppfølging, råd og veiledning.

Fosterforeldre mottar en økonomisk godtgjørelse.

Familiehjem

Et familiehjem er et forsterket fosterhjem som er tilknyttet egne avdelinger og et barneverntiltak som driftes av Oslo kommune. Målgruppen er barn og ungdom med ekstra utfordringer, og med behov for tettere oppfølging og omsorg.

Krav til familiehjem

Familiene blir godkjent på samme vilkår som et vanlig fosterhjem.

I tillegg er det krav om at en av foreldrene er hjemme på heltid samt at familien vurderes som egnet til å håndtere mer komplekse omsorgsoppgaver enn et vanlig fosterhjem.

Forsterkningen innebærer at den av foreldrene som ikke har annet arbeid, møter på avdelingsmøter, deltar i intern og ekstern opplæring og får veiledning.

Familiehjemavdelinger

Barne- og familieetaten drifter to familiehjemavdelinger: