Pedagogisk fagsenter Ullern

Pedagogisk fagsenter er en veilednings-og oppfølgingstjeneste for barn i barnehager med nedsatt funksjonsevne og spesielle behov.

Våre tjenester

  • Spesialpedagogisk hjelp
  • Tverrfaglig drøfting av barn som vekker bekymring med oppfølging av tiltak
  • Modellveiledning av barnehageansatte som har barn med vedtak om spesialpedagogisk hjelp knyttet til språk

Pedagogisk fagsenter

Seksjonsleder
Nina Riis
Telefon
Fagkoordinator
Ida Blomén
Telefon

Kontakt

E-post
ida.blomen@bun.oslo.kommune.no
Besøksadresse:
Hoff Terrasse 20
0275 Oslo