Pedagogisk fagsenter Sagene

Våre tjenester

Om oss

Pedagogisk fagsenter Sagene er en veilednings -og oppfølgingstjeneste som retter seg mot barn i alderen 0-6 år. Vi samarbeider tett med alle barnehagene i bydelen om å sikre et godt og likeverdig barnehagetilbud til alle barn. Pedagogisk fagsenter har ansvar for å utføre vedtak etter barnehageloven om spesialpedagogisk hjelp og tilrettelegging for førskolebarn bosatt i bydel Sagene.

Våre tjenester

  • Observasjon og veiledning i barnehagen
  • Styrking av barnehagens kompetanse
  • Foreldreveiledning
  • Spesialpedagogisk hjelp
  • Styrking av barnehagens grunnbemanning
  • Logopedisk oppfølging

Søknadsskjema for tilrettelegging (DOCX)

Søknadsskjema for spesialpedagogisk hjelp (DOCX)

Seksjonsleder
Hilde Åkra
Telefon
Spesialpedagogisk veileder
Kari Breck
Spesialpedagogisk veileder
Ane Kleiven
Spesialpedagogisk veileder
Elisabeth Gjertsen
Spesialpedagog/logoped
Anne Marte Trøeng

Kontakt

Telefon
2180 2180
E-post
Pedagogisk.fagsenter@bsa.oslo.kommune.no
Postadresse:
Pedagogisk fagsenter, Bydel Sagene, Postboks 4283 Nydalen
0401 OSLO
Besøksadresse:
Vitaminveien 4
0485 OSLO