Pedagogisk fagsenter Bydel Nordstrand

Pedagogisk fagsenter er en veilednings- og oppfølgingstjeneste for barn i alderen 0-6 år. Vår ambisjon å jobbe mest mulig forebyggende, og sammen med barnehagene skape et helhetlig tilbud. Vi har fokus på inkludering, kommunikasjon og støttende praksiser.

Våre tjenester

 • Veiledning av barnehager på system og individnivå
 • Kurs og kompetanseheving til barnehageansatte
 • Spesialpedagogisk hjelp for barn 0-6 år
 • Koordinering av et helhetlig tilbud i samarbeid med ulike instanser
 • Veiledning av foresatte
 • Saksbehandling etter barnehagelovens § 31 og 37
 • Musikkterapi
 • Veiledning og støtte i arbeidet med et helhetlig leke- og språkmiljø med særlig fokus på flerspråklighet som en ressurs
 • Sprell i jungelen – støttemateriale for et inkluderende leke- og språkmiljø

Henvisning

Henvisningsskjema til Pedagogisk fagsenter Bydel Nordstrand (ODT 0,02MB)


Pedagogisk rapport

Pedagogisk rapport med støttepunkter (PDF 0,06MB)

Seksjonsleder
Jarl Grymyr Kindberg
Telefon
Teamleder Nord
Kristin Lund
Telefon
Teamleder Sør
Vibeke Løchen Paulsen
Telefon
Teamleder Øst
Silje Lien
Telefon
Fagansvarlig/språkpedagog
Britt Helen Harket
Telefon
Musikkterapeut
Mette Thiedemann
Telefon
Logoped/spesialpedagog
Helena Bø Serpinsky
Telefon
Språkpedagog/spesialpedagog
Ingeborg Caroline Sæbøe Holten
Telefon
Språkpedagog/spesialpedagog
Johanna Melberg-Snøfugl
Telefon
Spesialpedagog
Renate Nordhaug
Telefon
Fagkonsulent
Amarjit Kaur
Telefon

Kontakt

E-post
pedagogiskfagsenter@bns.oslo.kommune.no
Postadresse:
Postboks 98, Nordstrand
1112 OSLO
Besøksadresse:
Langbølgen 1
1150 OSLO

Åpningstider

 • Mandag
 • Tirsdag
 • Onsdag
 • Torsdag
 • Fredag
 • Lørdag
 • Søndag