Fagsenter 0-6 år

Fagsenter 0-6 år arbeider hovedsakelig med spesialpedagogisk hjelp til barn 0-6 år, samt veiledning til foreldre og barnehage. Foreldre kan selv ta kontakt med oss, eller dere kan få hjelp fra barnehage eller helsestasjon for henvisning til oss.

Våre tjenester

Leder
Marijke Berdahl
Telefon

Kontakt

Telefon
90 26 32 29
E-post
marijke.berdahl@bsh.oslo.kommune.no
Postadresse:
Postboks 6999, St. Olavs plass
0130 OSLO
Besøksadresse:
Stensberggata 25-27
0170 OSLO