Fag- og utvikling barnehager i Gamle Oslo

Vi er en del av laget rundt barnet og jobber for å gi bydelens barn og familier et helhetlig og likeverdig tilbud. 

Om tjenesten

Våre samarbeidspartnere er de private og kommunale barnehagene, foreldrene og pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT).

Kontakt oss når du

  • er bekymret for barnets utvikling

Vi svarer deg innen 1 uke.

Våre tilbud

Kontakt

Telefon
23 43 10 12
E-post
fagogutvikling@bgo.oslo.kommune.no
Postadresse:
Postboks 9406 Grønland
0135 OSLO

Telefontid

  • Mandag
  • Tirsdag
  • Onsdag
  • Torsdag
  • Fredag
  • Lørdag
  • Søndag