Fag- og utvikling barnehager i Gamle Oslo

Vi er en del av laget rundt barnet og jobber for å gi bydelens barn og familier et helhetlig og likeverdig tilbud. 

Om tjenesten

Våre samarbeidspartnere er de private og kommunale barnehagene, foreldrene og pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT).

Kontakt oss når du

 • er bekymret for barnets utvikling

Vi svarer deg innen 1 uke.

Våre tilbud

 • Spesialpedagogisk hjelp og tilrettelegging.
 • Logoped
 • Musikkterapi
 • Bassenggruppe. Det er bassenggruppe omtrent en gang pr uke.
 • Språkstøtte
 • Foreldreveiledning. Kursene er gratis, og retter seg mot foreldre med barn mellom 2 og 6 år. Vårt digitale kontaktskjema.

Kontakt

Telefon
23 43 10 12
E-post
fagogutvikling@bgo.oslo.kommune.no
Postadresse:
Postboks 9406 Grønland
0135 OSLO

Telefontid

 • Mandag
 • Tirsdag
 • Onsdag
 • Torsdag
 • Fredag
 • Lørdag
 • Søndag