Fag- og utvikling barnehager i Gamle Oslo

Vi er en del av laget rundt barnet og jobber for å gi bydelens barn og familier et helhetlig og likeverdig tilbud. 

Om tjenesten

Våre samarbeidspartnere er de private og kommunale barnehagene, foreldrene og pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT).

Våre fagkonsulenter gir tilbud om veiledning og opplæring til barnehager og foreldre innenfor det allmenpedagogiske og spesialpedagogiske feltet.

Kontakt oss når du

 • er bekymret for barnets utvikling
 • oppfatter at barnet uttrykker eller viser at det har det vanskelig
 • synes organiseringen av en avdeling er utfordrende
 • ønsker veiledning når det gjelder ulike tiltak i barnehagen
 • opplever ulike utfordringer med å være forelder
 • trenger hjelp til å komme i kontakt med andre tjenester

Vi svarer deg innen 1 uke.

Våre tilbud

Kontakt

Telefon
23 43 10 12
E-post
fagogutvikling@bgo.oslo.kommune.no
Postadresse:
Postboks 9406 Grønland
0135 OSLO
Besøksadresse:
Hagegata 22
0653 OSLO

Åpningstider

 • Mandag
 • Tirsdag
 • Onsdag
 • Torsdag
 • Fredag
 • Lørdag
 • Søndag