Barn og unge med funksjonsnedsettelse

Barnehagenes pedagogiske fagsenter Bjerke

Kontakt

Telefon

21 80 21 80

E-post

Postadresse

Postboks 3 Veitvet, 0518 OSLO

Besøksadresse

Veitvetveien 8, 0596 OSLO

Primært foregår kontakten gjennom barnehagen. Man kan også kontakte oss direkte.

Åpningstider

Uke 29

 • Mandag: 08:00 - 15:30
 • Tirsdag: 08:00 - 15:30
 • Onsdag: 08:00 - 15:30
 • Torsdag: 08:00 - 15:30
 • Fredag: 08:00 - 15:30
 • Lørdag: Stengt
 • Søndag: Stengt

Uke 30

 • Mandag: 08:00 - 15:30
 • Tirsdag: 08:00 - 15:30
 • Onsdag: 08:00 - 15:30
 • Torsdag: 08:00 - 15:30
 • Fredag: 08:00 - 15:30
 • Lørdag: Stengt
 • Søndag: Stengt

Uke 31

 • Mandag: 08:00 - 15:30
 • Tirsdag: 08:00 - 15:30
 • Onsdag: 08:00 - 15:30
 • Torsdag: 08:00 - 15:30
 • Fredag: 08:00 - 15:30
 • Lørdag: Stengt
 • Søndag: Stengt

Barnehagenes pedagogiske fagsenter Bjerke

Barnehagenes pedagogiske fagsenter bistår barnehagene i å utvikle kvalitet og faglighet. Våre to hovedområder er spesialpedagogisk hjelp og flerkulturelt arbeid. Vi har direkte kontakt med alle kommunale og private barnehager i bydelen. Når det gjelder enkeltbarn, blir foreldre alltid forespurt før barnehagen tar kontakt.

Våre tjenester

 • Spesialpedagogisk hjelp
 • Tiltak for å bedre språkforståelsen blant minoritetsspråklige barn i førskolealder
 • Lekotek: utlån av lekemateriale og barnebøker til barnehagene, samt et omfattende fagbibliotek for barnehageansatte.
 • Språkgrupper
 • Musikkterapi: tilbud til barn med spesielle behov
 • M.U.S (musikk, undring og språk): språktilbud til barnehagebarn og personale
 • S.U.S (sansing, undring og stillhet): gruppetilbud for enkeltbarn og personale
 • Kursing og veiledning av barnehageansatte
 • Tegn-til-tale-kurs for personale og foreldre
 • Drøftingsteam (lavterskel samarbeidsform ved bekymring for barns utvikling)

Ta kontakt gjennom barnehagen eller med oss på fagsenteret for mer informasjon om de ulike tilbudene.


Karin Haug

Seksjonsleder for Barnehagenes pedagogiske fagsenter

Telefon: 903 68 766

E-post:

Kontorplass ved Veitvet Nærmiljøsenter.

Anne-Lise Aasen

Spesialpedagog, teamleder Støtteteam 1

Telefon: 941 63 309

E-post:

Kari Telstad

Spesialpedagog, teamleder Støtteteam 2

Telefon: 902 46 945

E-post:

Gro Kandal-Ilagsmoen

Migrasjonspedagog, teamleder Flerkulturelt arbeid

Telefon: 900 67 727

E-post:

Kristin Knudsen

Barnehagekonsulent

Telefon: 902 54 226

E-post: